Інструкція з охорони праці під час дистанційної (надомної) роботи в умовах воєнного стану

Ознайомтеся зі зразком Інструкції з охорони праці під час дистанційної (надомної) роботи в умовах воєнного стану

 

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці під час дистанційної (надомної) роботи в умовах воєнного стану є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці при виконанні надомної роботи в умовах воєнного стану.

Як розробити інструкції з охорони праці на підприємстві

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого  наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 № 132;
 • Законів України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VІІІ та від 15.03.2022 № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

1.3. Невиконання вимог цієї інструкції є порушенням трудової дисципліни, за яке застосовують заходи впливу відповідно до законодавства.

1.4. Роботодавець зобов’язаний забезпечити працівника необхідними для виконання ним своїх обов’язків обладнанням, програмно-технічними засобами, засобами захисту інформації та іншим устаткуванням, якщо інше не встановлено трудовим договором. При цьому роботодавець несе відповідальність за безпечність і належний технічний стан обладнання та засобів виробництва, що передаються працівнику для виконання надомної роботи.

1.5. На роботодавця покладається обов’язок щодо організації інструктажів з питань охорони праці і протипожежної безпеки в межах використання працівником обладнання та засобів, рекомендованих або наданих роботодавцем.

1.6. Інструктаж (навчання) проводиться дистанційно, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема шляхом відеозв’язку. Підтвердженням проведення інструктажу (навчання) вважається факт обміну відповідними електронними документами між роботодавцем та працівником.

Адамович Вікторія головний редактор системи «Експертус Охорона праці», Київ
У консультації знайдете відповіді на актуальні запитання працівників і роботодавців про те, як безпечно працювати під час воєнного стану, які зміни в законодавстві врахувати, які

1.7. Працівник зобов'язаний:

 • знати контактні номери телефонів керівників для комунікації та на випадок екстреної ситуації, а також порядок використання засобів електронного зв’язку;
 • дбати про особисту безпеку і здоров'я в процесі виконання дорученої надомної роботи;
 • знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з отриманими в користування механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами індивідуального захисту;
 • не приступати до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • виконувати правила пожежної безпеки, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння;
 • знати місцезнаходження аптечки з необхідними медикаментами;
 • дотримуватись вимог особистої гігієни, підтримувати чистоту на робочому місці;
 • проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.8. Працівник повинен знати місце розташування найближчих захисних споруд цивільного захисту, призначених для укриття громадян від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок воєнних дій. Захисні споруди та їх оснащення повинні відповідати нормативним вимогам.

1.9. При виконанні роботи за трудовим договором про надомну роботу працівник самостійно визначає своє робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому.

1.10. Тривалість робочого часу працівника визначена в межах норм, встановлених статтями 50 і 51 КЗпП Україи.

1.11.  Працівнику, який виконує дистанційну (надомну) роботу в умовах воєнного стану, рекомендовано виходити з дому тільки за нагальної потреби — купити харчові продукти, ліки; вигуляти тварин тощо.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягнути при необхідності спецодяг та засоби індивідуального захисту.

2.2. Оглянути робоче місце та прибрати речі, що не стосуються виконуваної роботи.

2.3. Перевірити справність засобів аварійного освітлення та зв’язку, наявність запасних ключів від приміщення, медичної аптечки, засобів первинного пожежогасіння.

2.4. Перевірити чи виключені в приміщенні світильники, нагрівальні прилади та інші пожежонебезпечні пристрої  тощо.

2.5. Розпочати роботу, впевнившись у відсутності перешкод для її виконання та загроз життю (особливо в зонах, прилеглих до ведення бойових дій).

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Не спати під час роботи, не вживати спиртних напоїв і наркотичних засобів, не відлучатися без необхідності з приміщення, не допускати присутності сторонніх осіб.

3.2. Якщо приміщення, в якому перебуває працівник, розташоване в зоні бойових дій чи обстрілів, то рекомендується зміцнити вікна клейкою плівкою тощо. Бажано також загородити вікна масивними меблями.

3.3. Уважно слідкувати за справністю та станом опалювальних приладів у приміщенні. При використанні пічного опалення користуватися лише справною пічкою, не сушити і не складати на опалювальних приладах одяг та інші речі, які можуть загорітись.

3.4. Не користуватись нагрівальними приладами з відкритою спіраллю, кустарного виробництва, а також приладами, на які відсутні інструкції з експлуатації.

3.5. Включення в електромережу побутових приладів проводити за допомогою штепсельних з’єднань.

3.6. Не рекомендується самостійно ремонтувати електроприлади та електроосвітлення.

3.7. При настанні темряви увімкнути освітлення з урахуванням вимог світломаскування.

3.8. Необхідно постійно стежити за оповіщеннями, що надсилаються за допомогою засобів зв’язку (зокрема, мобільного телефону), щодо наявності загрози ведення бойових дій.

3.9. При оголошенні тривоги слід пройти до захисної споруди цивільного захисту або іншого придатного для захисту укриття. Перед виходом з робочого місця потрібно вимкнути джерела живлення виробничого обладнання та вжити заходів щодо належного зберігання підконтрольних матеріальних цінностей. Для переміщення до укриття необхідно використовувати безпечні маршрути.

Пам'ятка. Що взяти із собою в укриття

3.10. При пересуванні на відкритій території необхідно:

 • мати при собі документ, що посвідчує особу;
 • мати при собі документи з інформацією про групу крові та можливі проблеми з власним здоров’ям.

3.11. Слід пам’ятати, що в зоні ведення бойових дій заборонено:

 • наближатись до вікон для спостереження за бойовими діями;
 • фотографувати місце ведення бойових дій, наслідки обстрілу (бомбового удару) чи робити письмові записи;
 • носити армійську форму або камуфльований одяг.

3.12. Під час прямування до захисних споруд уникайте підозрілих предметів, не намагайтеся розібрати вибухонебезпечні предмети чи перенести їх в інше місце;

3.13. Виявивши злом дверей, вікон, замків, пошкодження майна в приміщенні необхідно негайно повідомити про це керівництво підприємства та викликати поліцію.

3.14. Про всі надзвичайні події, а також в разі свого раптового захворювання потрібно доповідати керівництву та діяти за його вказівками.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Привести в порядок робоче місце, відключити екранні пристрої та всі задіяні в робочому процесі механізми, а також електропобутові прилади.

4.2. Вимити руки з милом або обробити їх антисептиком, перевдягнутись.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Працівник повинен мати затверджений керівництвом підприємства план ліквідації аварійних ситуацій.

5.2. У разі оголошення тривоги при відсутності стаціонарної захисної споруди слід визначити поблизу на території будівлю чи споруду, яку можна використати як укриття або примітити інше безпечне місце, куди можна сховатись у разі початку обстрілів.

5.3. Під час пересування по маршруту необхідно бути обачним і уважними, не наближатись до будь-якої військової техніки, амуніції, снарядів, їхніх уламків та особливо мін.

5.4. У разі виявлення загроз хімічного або радіоактивного зараження потрібно за змоги терміново покинути уражену зону та пройти до захисної споруди цивільного захисту.

5.5. У випадку радіаційного забруднення слід провести йодну профілактику:

 • йодистий калій вживають по 0,125 г на один прийом після їжі разом з чаєм, соком або водою 1 раз на день протягом 7 діб;
 • водно-спиртовий розчин вживають по 3-5 крапель на склянку молока або води після їжі 3 рази на день протягом 7 діб;
 • можна наносити на поверхню кінцівок рук настоянку йоду у вигляді сітки 1 раз на день протягом 7 діб.

5.6. Потрібно також провести дезактивацію одягу та обладнання, а також санітарну обробку незахищених (відкритих) ділянок тіла працівника, використовуючи змочені у воді бавовняні матеріали (марлю, рушник тощо). У приміщенні слід робити щоденне вологе прибирання з використанням мийних засобів.

5.7. У разі аварійного відключення електроживлення доповісти про цей випадок керівнику та викликати відповідну ремонтну службу. Забороняється самостійно усувати причину знеструмлення мережі.

5.8. У випадку виникнення пожежі необхідно вжити протипожежних заходів згідно з інструкцією з пожежної безпеки.

5.9. При травмуванні, пораненні слід діяти згідно з вимогами інструкції з надання домедичної допомоги, за необхідності — звернутися по допомогу до закладу швидкої медичної допомоги.

5.10. Єдиний номер телефону всіх служб екстреної допомоги — 112.

Телефонні номери оперативних служб порятунку:

 • пожежної охорони — 101;
 •  поліції — 102;
 • швидкої медичної допомоги — 103;
 • аварійної газової служби — 104.

Передаючи інформацію необхідно чітко повідомити про місце, де виявлено небезпеку, дату й час її виникнення та інформацію про особу, яка надає відповідні відомості.

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді