Інструкція з охорони праці під час роботи в нічний час

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Працівники, які виконують роботи в нічний час мають, знати, які вимоги безпеки існують перед початком роботи та під час її виконання, як діяти, якщо станеться непередбачена ситуація тощо. Інструкція з охорони праці в нічний час, розроблена експертом, регулює ці та інші питання. За потреби її можна скачати та адаптувати до особливостей вашого підприємства.

Згідно з ч. 3 ст. 54 КЗпП України нічним вважається час з 22.00 години вечора до 6 години ранку.

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці в нічний час містить вимоги з охорони праці, обов’язкові для дотримання працівником при виконанні робіт у нічний час.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Кодексу законів про працю України;
 • Закону України «Про охорону праці»;
 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, з наступними змінами і доповненнями.

Як розробити інструкції з охорони праці на підприємстві

1.3. Робота у нічний час вимагає від організму активної діяльності в період, коли його фізіологічні функції значно нижчі від денного рівня. Враховуючи це, роботодавець має:

 • здійснювати заходи щодо зменшення дії на організм шкідливих факторів виробничого середовища (шуму, вібрації, пилу, рівня освітленості, впливу токсичних речовин тощо);
 • забезпечити відповідно до вимог законодавства скорочення тривалості роботи в нічний час та проведення оплати праці у підвищеному розмірі;
 • враховувати особливі обставини сімейних працівників, працівників, котрі навчаються чи проходять професійну підготовку, працівників літнього віку та інших категорій;
 • практикувати впровадження прогресивних форм організації праці в нічний час, які сприятимуть зменшенню інтенсивності праці;
 • вживати заходів для підтримання в період нічної праці такого самого рівня захисту від професійних небезпек, як і в денний час; 
 • організовувати за бажанням працівників, які працюють у нічну зміну, проведення позачергових медичних оглядів;
 • вживати заходів щодо переведення нічних працівників на денну роботу відповідно до медичного висновку;
 • надавати транспортні засоби для підвезення на роботу (з роботи) працівників, котрі працюють у нічний час, якщо відсутній громадський транспорт;
 • надавати працівникам належно обладнані приміщення для відпочинку і споживання їжі.

1.4. До роботи в нічний час допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки і електробезпеки.

1.5. Забороняється залучати до роботи в нічний час вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, осіб, молодших вісімнадцяти років, працівників, що захворіли на туберкульоз і підлягають за медичним висновком звільненню від роботи в нічний час, а також інших категорій працівників у випадках, передбачених законодавством.

1.6. Залучення жінок до робіт у нічний час допускається лише в тих галузях народного господарства, де це викликано особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід (на виробництвах з безперервним технологічним процесом, в організаціях зв’язку, транспорту, підприємствах, в установах і організаціях, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення тощо).

1.7. Робота осіб з інвалідністю у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечитиме медичним рекомендаціям.

1.8. Залучення до роботи в нічний час громадян похилого віку допускається тільки за їх згодою і за умови, що це не протипоказано їм за станом здоров’я.

1.9. Працівник повинен знати місце розташування найближчих захисних споруд цивільного захисту, призначених для укриття громадян від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок воєнних дій. Захисні споруди та їх оснащення повинні відповідати нормативним вимогам.

1.10. Під час оголошення повітряної тривоги працівник має пройти до захисної споруди та перебувати в укритті до моменту, коли органи місцевого самоврядування сповістять про відбій повітряної тривоги.

1.11. Виконуючи роботу в нічний час працівник зобов’язаний:

 • дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, які діють на підприємстві;
 • знати контактні номери телефонів керівників для комунікації та на випадок екстреної ситуації, а також порядок використання засобів електронного зв’язку;
 • не приступати до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з отриманими в користування механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами індивідуального захисту;
 • знати місцезнаходження медичної аптечки;
 • виконувати правила пожежної безпеки, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння, знати місце розташування пожежних гідрантів та іншого пожежного устаткування;
 • бути уважним під час роботи, не займатися сторонніми справами, не допускати сторонніх осіб на робоче місце та не передоручати свою роботу іншим особам;
 • дотримуватись вимог особистої гігієни, підтримувати чистоту на робочому місці, курити та їсти тільки у відведених для цього місцях.

1.12. Невиконання вимог цієї інструкції є порушенням трудової дисципліни, за яке застосовують заходи впливу відповідно до законодавства.

Адамович Вікторія головний редактор системи «Експертус Охорона праці», Київ
У консультації знайдете відповіді на актуальні запитання працівників і роботодавців про те, як безпечно працювати під час воєнного стану, які зміни в законодавстві врахувати, які

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Оглянути робоче місце та прибрати речі, що не стосуються виконуваної роботи.

2.2. Одягнути спецодяг і засоби індивідуального захисту та отримати завдання від безпосереднього керівника.

2.2. Зробити запис про прийняття зміни у відповідному журналі, ознайомитись з усіма позаштатними ситуаціями, що відбулися в роботі попередньої зміни, та вжитими нею заходами.

2.3. Перевірити евакуаційні шляхи і виходи на відповідність їх вимогам пожежної безпеки, наявність первинних засобів пожежогасіння та медичної аптечки, справність охоронно-пожежної сигналізації, засобів аварійного освітлення та зв’язку.

2.4. Оглянути приміщення, пересвідчитись у відсутності на робочому місті сумнівних предметів, пошкоджень обладнання, вентиляційної системи, вікон та дверей тощо.

2.5. Перевірити якість освітлення робочої зони, справність шнурів живлення, вимикачів, розеток, штепсельних з’єднань тощо.

 2.6. Про всі несправності електропроводки, обладнання та інвентарю, сантехнічного обладнання, вентиляційних систем тощо повідомити керівництво.

2.7. Здійснити інші заходи залежно від професії і специфіки роботи.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи забороняється спати, вживати спиртні напої та наркотичні засоби, відлучатися без дозволу керівництва з роботи, допускати на робоче місце сторонніх осіб.

3.2. Забороняється торкатися до рухомих частин механізмів, а також електричних дротів, кабелів, які перебувають під напругою.

3.3. Не дозволяється захаращувати робоче місце відходами продукції.

3.4. Не дозволяється користуватися нагрівальними приладами з відкритою спіраллю, кустарного виробництва, а також приладами, на які відсутні інструкції з експлуатації.

3.5. Потрібно уважно слідкувати за справністю та станом опалювальних приладів у приміщенні. При використанні пічного опалення користуватися лише справною пічкою, не сушити і не складати на опалювальних приладах одяг та інші речі, які можуть загорітись.

3.6. Виявивши злом дверей, вікон, замків, пошкодження майна в приміщенні необхідно негайно повідомити про це керівництво підприємства та викликати поліцію.

3.7. Про всі надзвичайні події, а також в разі свого раптового захворювання потрібно доповідати керівництву та діяти за його вказівками.

Інструкція з охорони праці в нічний час  Як убезпечити підприємство від відповідальності, якщо підрядник не дотримує вимог безпеки

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Привести в порядок робоче місце, відключити всі електроприлади. 

4.2. Прибирати інструменти, пристрої, пристосування у відведені для них місця.

4.3. Зняти спецодяг і взуття, очистити їх від бруду, помістити в місця для зберігання. Умитися (прийняти душ), переодягнутися.

4.4. Зробити запис у відповідному журналі про здачу зміни та повідомити безпосереднього керівника про надзвичайні події, які сталися під час роботи та вжиті заходи щодо їх усунення.

Перевірте свої знання з охорони праці

5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

5.1. Працівник повинен мати затверджений керівництвом підприємства план ліквідації аварійних ситуацій.

5.2. Аварійна ситуація може виникнути в разі:

 • руйнування конструкцій та складників обладнання;
 • ураження електричним струмом;
 • надважких статичних та динамічних перенавантажень;
 • поломки обладнання, пристроїв;
 • пожежі, запаху гару, диму, горілої ізоляції тощо.

5.3. При виникненні аварійної ситуації потрібно:  

 • огородити небезпечну зону та не допускати до неї сторонніх осіб;
 • повідомити про надзвичайну подію керівництво підприємства та відповідні рятувальні чи аварійні служби.

5.4. Єдиний номер телефону всіх служб екстреної допомоги — 112.

5.5. У випадку виникнення пожежі необхідно вжити протипожежних заходів згідно з інструкцією з пожежної безпеки. Зокрема, необхідно:

 • викликати пожежно-рятувальну службу; 
 • вжити заходів з гасіння пожежі протипожежними засобами, що є в наявності;
 • організувати зустріч пожежників та проінформувати їх про місцезнаходження гідрантів, колодязів та інших засобів пожежогасіння.

5.6. У разі аварійного відключення електроживлення з відома керівництва викликати відповідну ремонтну службу. Забороняється самостійно усувати причину знеструмлення мережі.

5.7. У разі виявлення загроз хімічного або радіоактивного зараження потрібно за змоги терміново покинути уражену зону та пройти до захисної споруди цивільного захисту.

5.8. Заборонено користуватися ліфтами для евакуації людей під час пожежі або задимлення у будівлі.

5.9. Якщо стався нещасний випадок і є потерпілі, а також при раптовому захворюванні працівника необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого (звільнити його від дії електричного струму, винести із зараженої території, загасити одяг, що горить тощо);
 • надати потерпілому домедичну допомогу (залежно від ураження — відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, наклавши пов’язку тощо) та викликати швидку медичну допомогу або ж невідкладно здійснити заходи щодо транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад.

5.10. У подальшому необхідно виконувати вказівки керівництва закладу.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді