Пільги за шкідливі умови праці на віддаленій роботі

401
Автор

Чернетенко Ольга

експерт з охорони праці, Київ

Запитання

Чи зберігаються пільги за шкідливі та важкі умови праці при віддаленій роботі?

Відповідь

Карта умов праціСкачати бланк

Право на пільги та компенсації, зокрема на скорочену тривалість робочого часу, щорічну додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі, безплатне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, мають працівники, зайняті на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. Підстава — стаття 7 Закону про охорону праці.

Шкідливі умови праці на підприємстві: алгоритм дій роботодавця

Рішення про віднесення робіт, професій/посад до категорії із шкідливими та важкими умовами праці у кожному конкретному випадку приймають на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці. Як її проводити, визначає Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 № 442.

У процесі вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу під час атестації визначають:

  • характерні для конкретного робочого місця шкідливі виробничі чинники;
  • нормативні значення (гранично допустима концентрація, гранично допустимий рівень) параметрів, факторів виробничого середовища і трудового процесу;
  • фактичне значення факторів виробничого середовища і трудового процесу;
  • тривалість (відсоток від тривалості зміни) дії виробничого чинника.

Підприємства використовують результати атестації, щоб розробити заходи для поліпшення умов праці, а також установити пільги й компенсації, передбачені законодавством.

Щоб працівник отримав відповідну пільгу чи компенсацію за роботу із шкідливими й важкими умовами праці, мають бути дотримані такі умови:

  • своєчасно (не рідше ніж раз на п’ять років) проведена атестація робочих місць за умовами праці;
  • наявність професії, посади, роботи у відповідному Списку, Переліку;
  • підтвердження права на певну пільгу чи компенсацію за результатами атестації робочих місць;
  • зайнятість на роботах, передбачених відповідним Списком, Переліком, необхідну тривалість робочого часу, визначену нормативним документом.

Якщо відсутня хоча б одна з цих умов, працівник не матиме права на ту чи ту пільгу або компенсацію.

Отже, працівнику, який виконує роботу віддалено, зазвичай вдома, неможливо провести атестацію його робочого місця та й не потрібно, адже він не працює під впливом шкідливих виробничих чинників.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Атестація робочих місць за умовами праці: важливі нюанси, які потрібно знати роботодавцеві

Зі статті ви дізнаєтеся, який алгоритм проведення атестації робочих місць за умовами праці, як до неї підготуватися, яку відповідальність нестиме роботодавець, якщо він не провів атестацію, та чи потрібно проводити атестацію під час війни.
42755

Протокол засідання атестаційної комісії

Кожне засідання атестаційної комісії оформлюють відповідними протоколами. Щоб зекономити свій час, скачайте наведені у статті зразки протоколів та скористайтеся ними, коли проводитимете на підприємстві атестацію робочих місць.
12102

Наказ про результати атестації робочих місць

За результатами атестації робочих місць за умовами праці видається наказ про її результати. Скачайте готовий зразок наказу про результати атестації робочих місць та за потреби адаптуйте його до особливостей вашого підприємства.
19732

Як оформити графік проведення атестації

Перед проведенням атестації керівник підприємства видає відповідний наказ. Як додаток до нього оформлюють графік проведення атестації робочих місць за умовами праці. У статті ви знайдете зразок оформлення такого графіка.
10448

Комісія з атестації робочих місць за умовами праці

Атестаційна комісія — це колегіальний орган, створений для вирішення всіх питань, які стосуються атестації робочих місць на підприємстві. Зі статті ви дізнаєтеся, як створюють атестаційну комісію, хто входить до її складу, які функціональні обов’язки вона виконує.
9149