Спеціальне навчання працівників інженерно‑технічного складу

716
Автор

Лесенко Георгій

експерт з охорони праці

Запитання

Чи повинні працівники інженерно-технічного складу щороку проходити навчання і перевірку знань з охорони праці й пожежної безпеки?

Відповідь

Так, повинні.

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення), не використовує поняття «інженерно-технічні працівники». Пункт 4.1 Типового положення вказує:

Посадові особи й інші працівники, безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ і Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 № 263/121, проходять спеціальне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Як організувати навчання з охорони праці на підприємстві

Як проводити навчання і перевірку знань з пожежної безпеки, визначає Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затверджений постановою КМУ від 26.06.2013 № 444 (далі — Порядок). Пункт 16 Порядку зазначає:

Особи у разі прийняття на роботу та працівники щороку за місцем роботи мають проходити інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.

Посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично — раз на три роки — проходять навчання та перевірку знань з пожежної безпеки.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, раз на рік проходять перевірку знань нормативних актів з пожежної безпеки.

Отже, працівники інженерно-технічного складу повинні проходити раз на рік:

  • навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці — якщо вони безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі;
  • перевірку знань нормативних актів з пожежної безпеки — якщо вони зайняті на роботах із підвищеною пожежною небезпекою.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

План-графік навчання з охорони праці у 2024 році

На підприємстві необхідно скласти план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. План-графік навчання з охорони праці доцільно розробити напередодні нового календарного року. Які вимоги до форми цього документа — дізнайтеся зі статті.
52342

Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці

Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці допоможе призначити членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві та визначити їхні обов'язки. Скачайте приклад наказу про створення комісії, розроблений експертом.
17180

Навчання з охорони праці для прикордонників

Одним із напрямів щодо забезпечення здорових та безпечних умов праці на робочому місці є організація належного рівня навчання працівників з питань охорони праці. Зі статті ви дізнаєтеся про особливості навчання з охорони праці для прикордонників
222

Як створити комісію з перевірки знань з охорони праці на підприємстві

Хто входить до складу комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, які в неї повноваження, якими нормативними документами урегульована робота комісії — відповіді у статті.
12266

Навчання з охорони праці

Одне із завдань служби охорони праці підприємства — провести навчання з охорони праці та перевірку знань за його результатами. Дізнайтеся про принципи організації та види навчання з питань охорони праці, а також скачайте готові зразки необхідних документів.
86432