Вимоги охорони праці під час роботи з комп'ютерами

479

Запитання

На‌ ‌кого‌ ‌поширюються‌ ‌Вимоги‌ ‌щодо‌ ‌безпеки‌ ‌та‌ ‌захисту‌ ‌здоров’я‌ ‌працівників‌ ‌під‌ ‌час‌ ‌роботи‌ ‌з‌ екранними‌ ‌пристроями?‌

Відповідь

Мінімальні вимоги безпеки до екранних пристроїв

Правила роботи з комп’ютерами регламентують Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями, затверджені наказом Мінсоцполітики від 14.02.2018 № 207. Ці Вимоги стосуються всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми і видів діяльності та встановлюють мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я під час здійснення роботи, пов’язаної з використанням екранних пристроїв незалежно від їхнього типу та моделі.

Водночас Вимоги не поширюються на:

  • робочі місця здобувачів освіти у комп’ютерних класах (кабінетах, аудиторіях тощо) закладів освіти;
  • робочі місця пілотів, водіїв або операторів транспортних засобів, обладнані екранними пристроями у системах оброблення даних на борту засобів сполучення, екранні пристрої у складі машин і обладнання, що переміщуються в процесі роботи;
  • робочі місця працівників, які займаються обслуговуванням, ремонтом і налагодженням екранних пристроїв;
  • портативні системи оброблення даних, якщо вони не постійно використовуються на робочому місці;
  • обчислювальні машинки (калькулятори), касові апарати та прилади з невеликими пристроями індикації даних або результатів вимірювання;
  • цифрові друкувальні машини, обладнані візуальними дисплейними терміналами (дисплейні друкувальні машини);
  • планшети, смартфони, мобільні телефони.

Роботодавець може встановлювати більш жорсткі та/або спеціальні вимоги безпеки і захисту здоров’я та життя працівників під час роботи з екранними пристроями, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Рівень шуму на робочому місці, тривалість перерви для відпочинку та мікрокліматичні умови приміщення регламентуються санітарними нормами.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Відмітка про проходження вступного інструктажу

Відмітка про проходження вступного інструктажу з питань охорони праці на наказі про прийняття на роботу допоможе зафіксувати факт, що новоприйнятий працівник пройшов вступний інструктаж.
784