Склад комісії з перевірки знань з охорони праці на підприємстві

2859

Запитання

Менеджер зі збуту та комірник складу підприємства пройшли спеціальне навчання з пожежного мінімуму, електробезпеки (4 група допуску) та загальних правил охорони праці. Чи можуть вони входити до складу комісії з перевірки знань з охорони праці, а також підписувати інструкції з пожежної безпеки та охорони праці, оскільки у штаті підприємства відсутній юрист?

Відповідь

Як створити комісію з питань охорони праці на підприємстві

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону праці» (№ 2694-XII), комісія з питань охорони праці може створюватися на підприємстві за рішенням трудового колективу з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. При цьому рішення комісії мають рекомендаційний характер.

Комісія складається з представників роботодавця та професійної спілки, а також уповноваженої найманими працівниками особи, спеціалістів з безпеки, гігієни праці та інших служб підприємства відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади. Водночас затверджене Міністерством юстиції типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства зазначає, що рішення про доцільність створення цього консультативно-дорадчого органу, його кількісний та персональний склад приймається трудовим колективом на загальних зборах (конференції) за поданням роботодавця і професійної спілки.

Положення про комісію з питань охорони праці підприємства розробляється за участі представників кожної сторони і затверджується ухвалою загальних зборів (конференції) трудового колективу.

Зауважимо, відповідно до законодавства, саме роботодавець має потурбуватися про розробку та затвердження інструкцій, положень та інших актів з охорони праці, що діють у межах підприємства, та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях із дотриманням вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Так само на роботодавця покладено функцію створення відповідних служб і призначення посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці.

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Навчання і перевірка знань з охорони праці працівників закладів освіти

Чинне законодавство вимагає, щоб працівники протягом трудової діяльності проходили навчання і перевірку знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Про те, як організувати навчання і перевірку знань з охорони праці працівників закладів освіти, — далі у статті.
12388

Як організувати стажування (дублювання) на робочому місці

У статті разом з експертом з’ясуємо, як організувати проведення стажування, хто його має проходити, кого можна увільнити від його проходження та за яких умов працівника допустять до самостійної роботи.
15247

Зразок Програми вступного інструктажу з охорони праці

Що таке програма вступного інструктажу з охорони праці? Як скласти програму вступного інструктажу з охорони праці на підприємстві? Який перелік перелік питань вступного інструктажу розглядається в програмі? Щоб зекономити ваш час, пропонуємо скачати готовий зразок програми, розроблений експертом.
94829

Цивільний захист на підприємстві

Для того, щоб запобігти надзвичайним ситуаціям, ліквідувати їх наслідки та надати допомогу потерпілим, організуйте на підприємстві роботу з цивільного захисту. У статті розповімо, які саме заходи цивільного захисту повинні забезпечити на своїх об’єктах суб’єкти господарювання.
27260