Повторне навчання з охорони праці працівників, які не виконують робіт підвищеної небезпеки

2101

Запитання

Чи потрібно проводити повторне навчання з питань охорони праці працівникам, які не виконують робіт підвищеної небезпеки? Чи достатньо лише навчання перед початком робіт (допуск) і проведення інструктажів на робочому місці?

Відповідь

Відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, якщо працівники, у тому числі посадові особи, не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, їх не мають права допустити до роботи.

Документація з охорони праці, яка обов’язково має бути на підприємстві

При цьому повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше, ніж:

  • 1 раз на 3 місяці — на роботах підвищеної небезпеки;
  • 1 раз на 6 місяців — для решти робіт.

При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань.

Водночас роботодавець затверджує перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу. До цього переліку можуть бути зараховані працівники, участь у виробничому процесі яких не пов’язана з безпосереднім обслуговуванням об’єктів, машин, механізмів чи устаткування, а також із застосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів тощо.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

План-графік навчання з охорони праці у 2024 році

На підприємстві необхідно скласти план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. План-графік навчання з охорони праці доцільно розробити напередодні нового календарного року. Які вимоги до форми цього документа — дізнайтеся зі статті.
52341

Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці

Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці допоможе призначити членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві та визначити їхні обов'язки. Скачайте приклад наказу про створення комісії, розроблений експертом.
17180

Навчання з охорони праці для прикордонників

Одним із напрямів щодо забезпечення здорових та безпечних умов праці на робочому місці є організація належного рівня навчання працівників з питань охорони праці. Зі статті ви дізнаєтеся про особливості навчання з охорони праці для прикордонників
222

Як створити комісію з перевірки знань з охорони праці на підприємстві

Хто входить до складу комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, які в неї повноваження, якими нормативними документами урегульована робота комісії — відповіді у статті.
12265

Навчання з охорони праці

Одне із завдань служби охорони праці підприємства — провести навчання з охорони праці та перевірку знань за його результатами. Дізнайтеся про принципи організації та види навчання з питань охорони праці, а також скачайте готові зразки необхідних документів.
86432