Організація інструктажів з питань охорони праці

1223

Запитання

Чи можна проводити інструктажі телефоном?

Відповідь

Працівники залізничної станції, коли заступають на зміну, мають пройти цільовий, повторний, позаплановий інструктажі. Місце їх роботи розташоване далеко від керівника. Призначити керівника з тих, що працюють на віддаленій дільниці, неможливо через поважні причини, тому виникає питання про проведення таким працівникам цільового, повторного, позапланового інструктажів телефоном.

Повторний інструктаж з охорони праці зразок програми

Як організувати інструктажі з питань охорони праці, регламентує глава 6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

Працівники мають пройти інструктажі на робочому місці, а потім — перевірку знань відповідних інструкцій із охорони праці. Перевірку знань проводить керівник підрозділу або інша посадова особа, яку призначили керівником робіт. Після інструктажу та перевірки знань у Журналі інструктажів із питань охорони праці на робочому місці роблять записи і ставлять підписи особа, яка інструктувала, та працівник, який пройшов інструктаж. Якщо роботи виконують за нарядом-допуском, відповідні записи і підписи роблять у наряді-допуску.

Перевірити знання працівників телефоном неможливо. Типове положення не передбачає дистанційні інструктажі за допомогою телефону. Не може бути поважних причин, щоб не виконати вимоги нормативно-правових актів із охорони праці щодо забезпечення безпеки праці працівників.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Позаплановий інструктаж з охорони праці

В яких випадках з працівниками потрібно проводити позаплановий інструктаж з охорони праці та хто має право вимагати його проведення? З яких частин складається позаплановий інструктаж? Що буде, якщо працівник не пройде його? Відповіді — далі.
77716

Організація вступного інструктажу з питань охорони праці на підприємстві

Вступний інструктаж з охорони праці є обов’язковим для кожного, без винятку, працівника. Приступати до роботи, не прослухавши цей інструктаж, — заборонено. Про які особливості проведення вступного інструктажу з охорони праці на робочому місці потрібно знати — розповідає експерт.
132580

Відмітка про проходження вступного інструктажу

Відмітка про проходження вступного інструктажу з питань охорони праці на наказі про прийняття на роботу допоможе зафіксувати факт, що новоприйнятий працівник пройшов вступний інструктаж.
939

Заповнюємо журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

Зі статті ви дізнаєтеся, як вести журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці у 2023 / 2024 роках та які існують вимоги до заповнення журналу реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці. Також ви зможете скачати бланк журналу та зразок його заповнення.
179759

Інструктажі з електробезпеки

Роботодавець зо­бо­в’я­заний регулярно вживати заходів безпеки, щоб унеможливити або мінімізувати ризики виникнення пожежі й ураження працівників електричним струмом. Один із головних заходів — проводити інструктажі, навчання та перевірку знань працівників із питань електробезпеки. Більше про інструктажі з електробезпеки — дізнайтеся зі статті.
12922