Розслідування нещасних випадків, про які своєчасно не було повідомлено роботодавцю

663

Запитання

Як розслідувати нещасний випадок на виробництві, про який своєчасно не було повідомлено роботодавцю?

Відповідь

Процедуру проведення розслідування нещасних випадків на виробництві визначено «Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затвердженим постановою Кабміну від 30.11.2011 № 1232 (далі — Порядок).

П. 23 Порядку визначено особливості розслідування нещасних випадків, про які своєчасно не повідомлено роботодавцю або внаслідок яких втрата працездатності настала не відразу. Розслідування та взяття на облік зазначених нещасних випадків здійснюється згідно з Порядком протягом місяця після надходження заяви потерпілого чи уповноваженої ним особи, яка представляє його інтереси.

Також, в абз. 2, 3 цього пункту зазначено, що у разі встановлення факту настання нещасного випадку на виробництві у судовому порядку утворення комісії та організація проведення розслідування такого випадку покладається на роботодавця, а у разі реорганізації підприємства, на якому стався нещасний випадок, розслідування проводиться його правонаступником.

Якщо підприємство ліквідовано без правонаступника, зазначені обов’язки покладаються на територіальний орган Держпраці за місцем настання нещасного випадку. Склад комісії із розслідування такого нещасною випадку (незалежно від ступеню тяжкості травми та її наслідків) визначено абз. 4 п. 23 Порядку.

Скачати Акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5

Облік таких нещасних випадків здійснюється місцевими держадміністраціями за місцезнаходженням підприємства.

Отже, цим пунктом Порядку визначено юридичну особу, на яку покладається обов’язок щодо проведення розслідування такого нещасного випадку, створення належних умов (надання приміщення, засобів зв’язку, оргтехніки, канцелярського приладдя, автотранспорту тощо) для роботи комісії, ведення обліку цієї категорії випадків, а також вимоги до складу комісії з розслідування.

Джерело: управління Держпраці у Луганській області

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Розслідування пожеж

В яких нормативних актах встановлено порядок розслідування пожеж, як здійснюється облік пожеж та визначаються матеріальні збитки від них — розповідаємо у статті.
11495

Журнал реєстрації аварій

Усі аварії, які сталися на виробництві, мають реєструються у журналі реєстрації аварій. Скачайте бланк такого журналу.
2600

Які послуги можуть отримати потерпілі на виробництві

Законодавець передбачив право потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання на отримання соціальних послуг. Розповідаємо, про які саме послуги йдеться та який порядок їх надання.
581

Розслідування аварій на об’єктах підвищеної небезпеки

Діє новий Порядок розслідування аварій на об’єктах підвищеної небезпеки. Дізнайтеся, як створити комісію з розслідування аварії на об’єктах підвищеної небезпеки та про її обов'язки, а також скачайте Акт розслідування обставин та причин аварії.
1159

Основні причини виробничого травматизму в Україні

Знаючи про найчастіші причини нещасних випадків, простіше організовувати систему профілактики виробничого травматизму, встановити контроль за тими ділянками робіт та параметрами виробничого середовища, які є підстави вважати найбільш травмонебезпечними.
39045