Зарахування до пільгового стажу періоду роботи у 80–90 роках

331

Запитання

Чи зараховується до пільгового стажу період роботи у 80–90 роках, про який у трудовій книжці записано як «учень гальваніка»?

Відповідь

Відповідно до «Порядку застосування затверджених постановою Ради Міністрів СРСР Списків виробництв, цехів, професій і посад, робота в яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах» (згідно з розясненням Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 02.04.76 р. № 5/8) учні індивідуально-бригадного навчання користуються правом на відповідну пенсію лише в тих випадках, якщо Списками були передбачені виробництва (роботи) та цехи без перелічення конкретних професій.

1 серпня 1992 року ухвалено постанову КМУ № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», яка врегулювала відносини між власником або уповноваженим ним органом і працівниками щодо реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці. Згідно з цією постановою, а також на підставі змін, внесених наказом Держстандарту України від 15.04.2002 № 230 до додатка «В» Класифікатора професій ДК 003-95, затвердженого наказом Держстандарту України від 27.07.95 № 257, періоди роботи працівників за похідними професіями, зокрема утвореними за допомогою похідного слова «учень», можуть зараховуватись до стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Відповідні умови праці працівників мають обовязково підтверджуватись результатами атестації робочих місць (у цьому разі саме робочого місця учня) впродовж повного робочого дня (не менш ніж 80%), установленого для такого виробництва, робіт, професій та посад.

Пільгова пенсія у 2018 році Про те, чи мають нині право на пільгову пенсію ренгенлаборанти та як визначають право на пільгову пенсію за роботу з пестицидами у сільському господарстві – читайте у статті з Довідника.

За інформацією Управління Держпраці у Рівненській області

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Пенсія за віком на пільгових умовах

Законодавством України у галузі пенсійного забезпечення передбачається можливість отримання особами пільгових пенсій за віком. Таке право виникає у працівників, зайнятих на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці. Що потрібно знати про пільгові пенсії у 2023 році — розповідає експерт.
48540

На які пільги та компенсації мають право медичні працівники

Держава забезпечує право медпрацівників на пільги та компенсації. Однак не завжди заклад охорони здоров’я надає їх своїм працівникам у повному обсязі. Стаття допоможе реалізувати право медичних працівників на пільги й компенсації і не заплутатися в законодавстві.
10631

Особливості призначення пільгової пенсії працівникам, зайнятим на підземних роботах

Працівники, які були зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах, мають право на пільгову пенсію. На яких умовах вона призначається та які документи потрібно подати — читайте далі.
2270

Хто з 2018 року отримав право на пільгову пенсію

У 2016 році Уряд скоротив Списки № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, а в липні 2017 року увів нові позиції та уточнив наявні. Змінені редакції Списків чинні з 01.01.2018. Хто з першого січня здобув право на пільгову пенсію? Як зараховують до пільгового стажу роботу у шкідливих і важких умовах до 01.01.2018 – читайте про це далі.
899