Оцінка протипожежного стану та декларація відповідності матеріально-технічної бази

1946

Запитання

Чи є загальна інформація щодо дотримання вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва та реконструкції об’єктів виробництва?

Відповідь

Відповідно до вимог статті 57 Кодексу цивільного захисту України (далі – Кодекс) виробничі, жилі, інші будівлі та споруди, обладнання, транспортні засоби, що вводяться в дію чи експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції або технічного переоснащення, а також технологічні процеси та продукція повинні відповідати вимогам законодавства з пожежної безпеки.

Оцінка протипожежного стану та декларація відповідності матеріально-технічної бази

Початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється підприємством на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі — декларація).

Суб’єкти господарювання з високим ступенем ризику — також за наявності позитивного висновку за результатами експертизи протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення (далі — оцінка протипожежного стану).

Оцінка протипожежного стану та декларація відповідності матеріально-технічної бази Читайте на порталі: Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації

Оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію. Висновок за результатами оцінки протипожежного стану оформляється та надається суб’єктом господарювання, який проводив оцінку протипожежного стану.

Позитивний висновок за результатами оцінки протипожежного стану надається:

  • до початку роботи новоутворених підприємств,
  • до початку використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості,

за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки та діє до реєстрації декларації.

Перелік суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику визначається центральним органом виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, у сфері дозвільної системи і ліцензування господарської діяльності.

Критерій віднесення підприємства до високого, середнього та незначного ступеня ризику визначається КМУ.

Порядок подачі та реєстрації декларації:

  • подається підприємством до державного адміністратора або центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки (дозвільного органу);
  • реєструється дозвільним органом на безоплатній основі протягом 10 робочих днів з дня її надходження;
  • датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або дозвільним органом, а у випадку надсилання рекомендованим листом — дата, вказана на поштовому штемпелі підприємства зв’язку;
  • передача декларації державним адміністратором дозвільному органу відбувається протягом 1-го робочого дня після її надходження.

Якщо декларацію подано чи оформлено з порушенням встановлених вимог, дозвільний орган відмовляє в реєстрації декларації та повертає її підприємству на доопрацювання.

Скачати бланк Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Бланк Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

У випадку якщо дозвільним органом не зареєстровано декларацію і не відмовлено в її реєстрації в установлений Кодексом строк, право на вчинення дій щодо провадження відповідної господарської діяльності виникає наступного дня після завершення строку, встановленого для реєстрації декларації. У такому випадку декларація вважається зареєстрованою.

Оцінка протипожежного стану та декларація відповідності матеріально-технічної бази Читайте далі: У яких випадках декларація не подається

Підприємство набуває право вчинення дій щодо провадження господарської діяльності, передбачених законодавством, з дня реєстрації декларації відповідним дозвільним органом.

Форма декларації, порядок її подання та реєстрації визначаються КМУ.

Звертаємо увагу, що особи, які подали декларацію, несуть відповідальність за достовірність даних, зазначених у поданій декларації.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Розслідування пожеж

В яких нормативних актах встановлено порядок розслідування пожеж, як здійснюється облік пожеж та визначаються матеріальні збитки від них — розповідаємо у статті.
11495

Правила пожежної безпеки

Основним нормативно-правовим актом з питань пожежної безпеки є Правила пожежної безпеки в Україні. Які саме вимоги пожежної безпеки встановлені в Правилах, що потрібно знати роботодавцям, аби не потрапити під дію штрафів, — відповіді у статті.
63064

Види первинних засобів пожежогасіння

Що відноситься до первинних засобів пожежогасіння, які первинні засоби пожежогасіння використовуються на виробництві, як правильно їх обрати та розмістити. Відповіді на ці та інші питання про первинні засоби пожежогасіння дає експерт із питань охорони праці та пожежної безпеки.
31568