Законопроєкт про нові повноваження інспекторів праці доступний для обговорення

Засвідчити підтримку чи неприйняття документу можна на сайті Мінекономрозвитку

Законопроєкт про нові повноваження інспекторів праці доступний для обговорення

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднило для обговорення Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю». Документ, зокрема, визначає повноваження інспекторів праці та перелік підстав для проведення інспекційних відвідувань.

Що перевіряє інспектор Держпраці

Так, за умови пред’явлення службового посвідчення інспектори матимуть право:

 • у ході проведення інспекційного відвідування безперешкодно, без попереднього повідомлення о будь-якій годині доби відвідувати будь-які робочі місця (зони), а також проходити до будь-яких виробничих, службових та адміністративних приміщень, в яких використовується наймана праця;
 • проходити у денний час до нежитлових будинків, приміщень, споруд та інших об’єктів, місць, у яких (на яких) перебувають фізичні особи, стосовно яких є достатньо підстав вважати, що вони виконують трудові обов’язки, або до них застосовується примусова праця;
 • ознайомлюватися з оригіналами та робити копії (в тому числі – електронні) актів об’єктів відвідування, які стосуються прав працівників, колективних або трудових договорів, а також документів, ведення яких передбачено законодавством про працю;
 • наодинці або у присутності свідків ставити об’єкту відвідування та/або працівникам, представникам профспілок, їх організацій та об’єднань, члени яких працюють на об’єкті відвідування, запитання, отримувати від них необхідні пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію стосовно стану додержання вимог законодавства про працю, їх порушення та вжиті заходи щодо усунення таких порушень;
 • вимагати від об’єктів відвідування забезпечення вільного доступу працівників до інформації у відповідності до вимог законодавства;
 • вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);
 • відбирати зразки матеріалів і речовин, які використовуються або обробляються;
 • за результатами інспекційного відвідування визнавати роботу такою, що виконується в межах трудових відносин, незалежно від назви та виду договірних відносин між сторонами;
 • вносити об’єктам відвідування обов’язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю;
 • надавати уповноваженим органам рекомендації щодо відсторонення від виконання обов’язків винних у порушенні законодавства про працю працівників об’єкта відвідування або притягнення їх до відповідальності згідно з законом;
 • залучати у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, правоохоронні органи для припинення незаконних дій об’єкта відвідування та осіб, які перешкоджають їм виконувати службові обов’язки;
 • складати у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про такі правопорушення і накладати адміністративні стягнення;
 • отримувати безоплатно від об’єктів відвідування, органів, уповноважених управляти майном, органів державної влади статистичні та інші звітні дані, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання своїх повноважень;
 • витребувати для огляду у фізичних осіб, які перебувають на робочих місцях або поза ними у виробничих, службових, адміністративних приміщеннях, будинках, спорудах та інших об’єктах, місцях, що використовуються для здійснення господарської діяльності, щодо яких є підстави вважати, що вони виконують трудові обов’язки, документи, що посвідчують особу;
 • здійснювати фіксацію процесу інспекційних відвідувань з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки.

Проєктом Закону також змінюються розміри штрафних санкцій за порушення норм законодавства про працю.

Наприклад, штраф за неоформленого працівника зросте з 10 до 15 мінімальних зарплат; за недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці — з 2 до 5 мінімальних заробітних плат.

Що ж до проведення інспекційних відвідувань, то вони можуть відбуватися:

 • за зверненням фізичної особи про порушення законодавства про працю стосовно неї;
 • за рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) про проведення інспекційного відвідування виключно з питань виявлення порушень, передбачених пунктом 1 частини другої статті 268 цього Кодексу, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої від органів державної влади та з інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством;
 • за рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) про проведення інспекційного відвідування, прийнятим за результатами аналізу обґрунтованої інформації, отриманої від профспілки про порушення прав її члена;
 • у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю об’єкта відвідування;
 • за рішенням суду;
 • за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
 • за запитом народного депутата України;
 • за дорученням Прем’єр-міністра України;
 • у разі невиконання вимог припису (не пізніше двадцяти робочих днів від останнього дня строку усунення порушень, визначеного у приписі);
 • за зверненням об’єкта відвідування.

На сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства можна проголосувати за чи проти цього законопроєкту, а також залишити свій коментар.

Джерело: Мінекономрозвитку

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Положення про навчання з питань охорони праці на підприємстві

Одним з основних документів з навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві є Положення про навчання з питань охорони праці. Які вимоги до цього документа, хто його затверджує й узгоджує — дізнайтеся зі статті.
40079

Накази з охорони праці на підприємстві: види, оформлення, строки та порядок зберігання

Загальна інформація про накази з охорони праці на підприємстві, нормативне регулювання та види наказів. Скільки потрібно зберігати накази з охорони праці на підприємстві?
97877

Як розробити Програму стажування водіїв

Програма стажування водіїв допоможе організувати на підприємстві стажування водіїв колісних транспортних засобів. У статті — зразок для скачування, який ви легко можете адаптувати до умов вашого підприємства
3557

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді