Безпечна експлуатація АЗС

Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Автозаправні станції є об’єктами підвищеної небезпеки, тому існують чіткі вимоги до організації безпечної експлуатації АЗС. Ці вимоги стосуються, як будівництва АЗС, так і їх щоденної роботи. Також надзвичайно важливо мати готовий план дій у разі настання аварійної ситуації на АЗС, ймовірність настання якої під час війни зростає.

Сучасні автозаправні станції (АЗС) є комплексними будівлями, на території яких розміщуються підземні резервуари для зберігання палива, склади паливно-мастильних матеріалів, розливні колонки, магазини, кафе, побутові приміщення, котельні, автомийки та очисні споруди.

Як не допустити пожеж на автозаправних станціях

Автомобільне пальне належить до горючих і легкозаймистих речовин, тому необхідно створити умови для того, щоб унеможливити виникнення пожежі на заправних станціях. Безпечна експлуатація об’єктів, споруд і обладнання автозаправних станцій та охорона праці на АЗС забезпечується передусім виконанням вимог законодавства України з охорони праці, будівельних норм, правил пожежної безпеки та інших нормативних актів.

Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки на АЗС несуть їхні власники, відповідно до норм чинного законодавства. Залежно від виду порушенні винні особи притягуються до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Зі статті ви дізнаєтеся, у яких нормативних актах встановлено вимоги до безпечної експлуатації об’єктів, споруд і обладнання АЗС, на кого покладається загальне керівництво роботою з охорони праці на АЗС, які вимоги до навчання та підготовки працівників.

Вимоги до будівництва АЗС

Дії щодо провадження господарської діяльності щодо розміщення, будівництва споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг не можуть провадитися на підставі декларації про провадження господарської діяльності і потребують отримання відповідного дозволу. Підстава — постанова КМУ від 25.08.2010 № 725.

Тож до початку монтажу і налагодження роботи АЗС згідно з вимогою статті 37 Закону України « Про автомобільні дороги» потрібно отримати дозвіл органу державного управління автомобільними дорогами та отримати попереднє погодження відповідного підрозділу Національної поліції.

Безпечна експлуатація АЗС Як отримати дозвіл або декларацію на роботи підвищеної небезпеки

Діяльність, пов’язана зі спорудженням АЗС, вимагає дотримання інших чинних норм законодавства на стадіях проектування, будівництва та експлуатації заправних станцій.

Проект виконання робіт

проект виконання робіт зразок

Будівництво АЗС повинно здійснюватись з дотриманням таких актів законодавства, як:

 • Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII;
 • Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджені постановою КМУ від 20.12.1997 № 1442 (в редакції постанови КМУ від 04.12.2019 № 1159);
 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
 • ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;
 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.03.2012 № 122.
 • постанова КМУ від 24.06.2022 № 722 «Деякі питання здійснення дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві в умовах воєнного стану» та інші.

Після проведення архітектурного і інженерного проектування проводиться сам процес будівництва автозаправної станції, який включає низку етапів, зокрема:

 • підготовку території, видалення рослинності, ґрунту та здійснення інших заходів;
 • проведення земельних робіт — викопування котлованів для резервуарів, пунктів видачі пального, будівель та іншої інфраструктури;
 • заливання фундаментів для будівель та споруд;
 • встановлення електрообладнання, систем опалення, водопостачання і водовідведення, вентиляції та інших технічних систем;
 • встановлення паливозаправного обладнання — резервуарів для зберігання різних видів пального, паливороздавальних колонок, трубопроводів для транспортування пального від резервуарів до паливороздавальних колонок, насосного обладнання, рівнемірів та систем обліку пального. Цей етап є одним із ключових при будівництві автозаправної станції.

У подальшому проводять випробування паливозаправного обладнання щодо якісного його функціонування та безпечної роботи. Якщо немає застережень щодо відповідності виконаних будівельних робіт нормам та стандартам, а також не виявлено порушень вимог техніки безпеки, АЗС вводять в експлуатацію.

Відкриття АЗС також суворо регламентовано нормами пожежної безпеки, а технологічне обладнання повинне мати технічні умови, погоджені з органами державного пожежного нагляду.

Вимоги пожежної безпеки до АЗС

Основні вимоги до пожежної безпеки під час роботи на АЗС прописані у таких нормативних актах:

 • Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС від 30.12.2014 № 1417; НАПБ А.01.001-2014 (далі — Правила пожежної безпеки);
 • Кодекс цивільного захисту України;
 • Правила пожежної безпеки для об’єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів, затверджені наказом Мінпаливенерго від 24.12.2008 № 658 (далі — Правила № 658);
 • ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки»;
 • Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників, затверджені наказом МВС від 15.01.2018 № 25 (далі — Правила № 25) та інших.

Комплекс забезпечення пожежної безпеки на АЗС включає в себе системи:

 • пожежної сигналізації;
 • протипожежного водопостачання;
 • екстреного оповіщення;
 • протидимного захисту;
 • автоматичного пожежогасіння;
 • пультового пожежного спостереження.

Територія автозаправної станції повинна бути організована таким чином, щоб не допустити розтікання пролитого палива на території АЗС та за її межами. Для цього потрібно на проїжджій частині та на майданчиках АЗС встановити тверде водонепроникне покриття, на в'їздах і виїздах АЗС похилі підвищення висотою не менше 0,2 метра, дренажні лотки для відведення забруднених нафтопродуктами атмосферних опадів в очисні споруди. Зазначені воронки і лотки потрібно закривати металевими ґратами.

При розміщенні АЗС поблизу лісових масивів, на які можливе поширення вогню, по периметру межі АЗС має передбачатись наземне покриття, виконане з матеріалів, що не поширюють вогонь по своїй поверхні, або повинна бути зорана смуга землі шириною не менше 5 м.

Територія та протипожежні розриви від АЗС до прилеглих будинків, споруд, відкритих майданчиків, лісових масивів повинні утримуватися в чистоті та звільнятися від горючих речовин та матеріалів.

В’їзд та територію АЗС обладнують відповідними знаками. На видних місцях на АЗС вивішуються плакати, які містять перелік обов’язків водія під час заправляння автотранспорту, а також інструкції про заходи пожежної безпеки.

Чекліст. Як дотримати вимог безпеки на АЗС

Охорона праці на на АЗС

При організації робіт з охорони праці на АЗС потрібно враховувати такі небезпечні властивості нафтопродуктів, як випаровуваність, токсичність, здатність електризуватися та вибухопожежонебезпечність.

Забороняється курити, проводити ремонтні та інші роботи, пов’язані із застосуванням відкритого вогню як у будівлі АЗС, так і на відстані менше 20 м від її території.

За герметичністю з’єднань у колонках, трубопроводах та арматурі повинен бути встановлений постійний нагляд; витікання, що виникло, слід негайно усунути.

Правила безпеки на АЗС:

 • під час заправлення на АЗС автомобілі подаються до бензоколонок своїм ходом, з наступним вимкненням двигунів до початку процесу заправлення;
 • облиті нафтопродуктами частини автомобілів до пуску двигунів водіями насухо протираються;
 • випадково розлиті на землю нафтопродукти необхідно засипати піском, а просочений пісок і промаслені обтиральні матеріали збираються в металеві ящики з кришками, які щільно закриваються, і після закінчення робочого дня вивозяться з території АЗС;
 • відстань між автомобілем, який заправляється, та автомобілем, що стоїть за ним, має бути не менше 3 м, а відстань між усіма іншими автомобілями, які стоять у черзі — не менше 1 м.

Обов’язки роботодавця

Роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі.

Якщо на АЗС працюють особи віком до 21 року, роботодавець зобов’язаний організовувати щорічні медичні огляди відповідно до ст. 169 Кодексу законів про працю України та статті 17 Закону України «Про охорону праці». При проведенні медоглядів керуються конкретними умовами праці на АЗС з урахуванням переліку важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці.

Пам’ятайте!

Загальне керівництво роботою з охорони праці покладається на керівника АЗС.

Охорона праці на АЗС забезпечується дотриманням цілої низки нормативних актів. Набираючи персонал на роботу, відповідальним особам необхідно враховувати загальні обмеження на важкі роботи і роботи з шкідливими і небезпечними умовами праці, роботи, які забороняють працю жінок і осіб молодше вісімнадцяти років, відповідно до Закону України «Про охорону праці».

Безпечна експлуатація АЗС Як розрахувати доплату за роботу зі шкідливими й важкими умовами праці

Інструктажі для працівників АЗС

Всі працівники, що приймаються на роботу на АЗС або переведені з одного об’єкта на інший, допускаються до самостійної роботи після проходження вступного інструктажу з охорони праці, навчання, стажування на робочому місці і подальшої перевірки отриманих знань комісією.

Перед виконанням працівником разової роботи, на яку оформляється розпорядження або наряд-допуск, керівник об’єкта проводить цільовий інструктаж.

Всі працівники, допущені до самостійної роботи, проходять повторний інструктаж з охорони праці, а також щодо застосування протипожежних засобів, засобів індивідуального захисту і захисних пристосувань з метою поглиблення і закріплення знань. Повторний інструктаж для працівників проводиться щоквартально.

До роботи на АЗС допускаються лише особи, які пройшли навчання з питань охорони праці і мають про це відповідне посвідчення.

До роботи оператором автозаправної станції, який виконує роботи підвищеної небезпеки, допускаються особи, яким виповнилося 18 років і які пройшли спеціальне навчання з питань охорони праці та одержали посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

Для працівників повинна бути розроблені, затверджені керівником та погоджені з органами Держпожнагляду інструкції про заходи пожежної безпеки на АЗС. Інструкції розробляються як для окремих професій, так і на окремі види робіт, на основі типових інструкцій з охорони праці, експлуатаційної та ремонтної документації підприємств — виробників обладнання, конкретних технологічних процесів.

Усім працівникам необхідно знати і виконувати чинні інструкції, правила охорони праці на АЗС, правила пожежної безпеки в обсязі покладених на них обов’язків.

Що заборонено на АЗС

Будь-які правила охорони праці на АЗС будуть неповні без встановлення певних обмежень. Усі працівники мають знати, що на АЗС забороняється:

 • довільно зменшувати нормовану ширину доріг і проїздів;
 • прибудовувати до будівель з огороджувальними металоконструкціями, що містять горючі полімерні утеплювачі (пінополістирол, пінополіуретан тощо), комори, майстерні та інші приміщення;
 • використовувати для озеленення території підприємства листяних порід дерев та кущів, що виділяють пластівці, волокнисті речовини або опушене насіння, а також висаджувати дерева і кущі щільними групами і смугами, що сприяє скупченню парів або газів.
 • зберігати забруднений нафтопродуктами одяг у шафах роздягалень;
 • прибирати приміщення і прати одяг з використанням бензину, гасу та інших легкозаймистих і горючих рідин;
 • влаштовувати антресолі, перегородки, побутові приміщення і комори з горючих матеріалів у будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості;
 • відігрівати труби, що замерзли, паяльними лампами та іншими способами з використанням відкритого вогню;
 • носити взуття, яке може стати причиною іскроутворення в приміщеннях, у яких можливе виділення парів нафтопродуктів;
 • проводити постійні зварювальні та інші вогневі роботи, пов’язані із застосуванням відкритого вогню;
 • заправляти транспортні засоби з працюючими двигунами;
 • працювати в одязі та взутті, облитими бензином;
 • заправляти транспортні засоби, крім легкових автомобілів, у яких перебувають пасажири;
 • заправляти автомобілі, завантажені небезпечним вантажем (вибуховими речовинами, стисненими та зрідженими горючими газами, ЛЗР і ГР, отруйними та радіоактивними речовинами);
 • відпускати паливо роздавальними колонками, які підключені до заповнюваних резервуарів (під час зливання нафтопродуктів);
 • відпускати паливо у скляну тару та тару з полімерних матеріалів, яка не призначена для цих цілей;
 • приєднувати заземлювальні провідники до пофарбованих і забруднених частин автоцистерни;
 • використовувати як заземлювачі трубопроводи з ЛЗР, ГР і горючими газами, а також інші трубопроводи;
 • в’їзд на територію АЗС і заправляння тракторів, не обладнаних іскрогасниками;
 • експлуатація вибухозахищеного електрообладнання зі знятими деталями оболонки, у тому числі кріпильними, передбаченими його конструкцією;
 • проїзд автотранспорту над підземними резервуарами;
 • злив нафтопродуктів у резервуари і заправка транспорту на АЗС під час грози;
 • експлуатація паливороздавальних колонок за наявності витоків нафтопродуктів;
 • експлуатація АЗС без переносного газоаналізатора у вибухозахищеному виконанні;
 • експлуатація АЗС за наявності ритвин на оперативних майданчиках у місці розташування паливороздавальних колонок.

Підстава — Правила пожежної безпеки.

Адамович Вікторія головний редактор системи «Експертус Охорона праці», Київ
У консультації знайдете відповіді на актуальні запитання працівників і роботодавців про те, як безпечно працювати під час воєнного стану, які зміни в законодавстві врахувати, які

Заходи безпеки в аварійній ситуації

Під час експлуатації АЗС можливе виникнення таких аварійних ситуацій, як:

 • загоряння АЗС;
 • несправність в роботі електрообладнання;
 • витік нафтопродуктів з паливороздавальної колонки чи резервуара;
 • загазованість у будівлі АЗС, рівень якої перевищує 100 мг/м3;
 • протік і перелив при прийманні нафтопродуктів.

При виникненні таких ситуацій слід негайно відключити загальний рубильник і припинити заправку автомашин.

При виникненні пожежі необхідно повідомити керівництво, викликати пожежний підрозділ, евакуювати клієнтів на безпечну відстань та приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння, залучити до пожежогасіння інших працівників, зустріти пожежні підрозділи, що прибувають.

У разі несправності електрообладнання слід викликати електрослюсаря.

При виявленні витоку нафтопродукту потрібно відключити паливороздавальну колонку та викликати фахівців для ремонту.

У разі витоку нафтопродукту з резервуару слід викликати аварійну службу, звільнити територію АЗС від автомашин, видалити пролитий нафтопродукт, засипати місце витоку піском та повідомити керівництву АЗС, після чого зробити запис в журналі прийому і здачі зміни.

Якщо виникла загазованість у приміщенні АЗС, необхідно повністю його провітрити. Також потрібно визначити джерело підвищеної загазованості, повідомити керівництву АЗС, зробити запис у журналі прийому і здачі зміни.зміст

Центральна частина статичний блок 2