Роль висновків компетентних органів при розслідуванні нещасних випадків

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Невиробничий характер конфлікту між працівниками має бути встановлений комісією з розслідування та/або підтверджений висновком компетентних органів. Що це за компетентні органи та який саме висновок вони мають надати — дізнайтеся зі статті.

 

 

Нещасний випадок на виробництві передбачає вплив на працівника небезпечного фактора у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок чого заподіяно шкоду його здоров’ю, що призвело до втрати працівником працездатності.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про охорону праці» факт нещасного випадку на виробництві розслідується в порядку, затвердженому Кабміном. Нині чинним є Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 № 337 (далі — Порядок 337).

Порядком передбачено, що у разі нещасного випадку на підприємстві (в установі, організації) наказом роботодавця утворюється комісія з її розслідування, а у випадку настання смертельного випадку чи випадку, що спричинив тяжкі наслідки для працівника за наказом органу Держпраці створюється комісія зі спеціального розслідування.

Комісія зобов’язана обстежити місце, де сталися нещасний випадок, визначити за відповідним класифікатором вид події, з’ясувати обставини та причини настання нещасного випадку, установити осіб, які допустили порушення та  визначити, пов’язаний чи не пов’язаний нещасний випадок з виробництвом.

Код причини нещасного випадку за Класифікатором: визначаємо правильно

Згідно з пп. 16 п. 15 раніше чинного Порядку проведення розслідування нещасних випадків на виробництві (постанова КМУ від 30.11.2011 № 1232) заподіяння тілесних ушкоджень потерпілому під час з’ясування ним особистих стосунків з іншою особою було обставиною, за якої нещасний випадок визнавався не пов’язаним з виробництвом, що мало бути підтверджено висновком компетентних органів.

Оскільки обов’язок зі встановлення обставини, за яких стався нещасний випадок, покладався на комісію з його розслідування, то деякі правники вважали, що саме висновок такої комісії слід вважати висновком компетентного органу.

Однак Держпраці з цього приводу надала роз’яснення, згідно з яким під компетентними органами потрібно розуміти такі правоохоронні органи, як органи правосуддя, поліції, прокуратури тощо, які, роблячи висновки в справі, оформляли їх як передбачені законодавством відповідні процесуальні документи.

Оновленим Порядком розслідування нещасних випадків передбачено, що обставини з’ясування працівником з іншою особою особистих стосунків невиробничого характеру безпосередньо встановлюється комісією з розслідування та/або підтверджується висновком компетентних органів (пп. 17 п. 52 Порядку № 337). При цьому висновок комісії може бути оскаржений зацікавленими сторонами: працівником, роботодавцем, органами Фонду соціального страхування України та ін.

Під час дослідження обставин настання нещасного випадку важливим етапом є встановлення механізму його настання. Тому для запобігання випадкового або навмисного змінення речової обстановки необхідно у максимально стислий строк унеможливити доступ сторонніх осіб до об’єктів, наявних на місці події, провести докладне його фіксування за допомогою фото- та відеозйомки.

 

Слід також отримати:

  • письмові пояснення учасників бійки;
  • письмові свідчення осіб, що були присутні під час інциденту або мають відомості про обставини його настання;
  • матеріали відеозапису події (за можливістю);
  • результати медичної експертизи потерпілого (их);
  • матеріали досудового розслідування під час розгляду кримінальної справи за фактом з’ясування стосунків між працівниками;
  • та якомога більшу кількість інших доказів, щоб комісія могла дійти правильного висновку.

Обов’язково необхідно з’ясувати причину виникнення конфлікту. Наостанок зауважимо, що в подальшому потрібно вирішити питання щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної (матеріальної) відповідальності та вжити відповідних заходів реагування, щоб виключити можливість вчинення подібних правопорушень.

 

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді