Перезаряджання вогнегасників

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Надійність роботи вогнегасників залежить від якості їхнього виготовлення, зберігання, користування та своєчасності проведення технічного обслуговування. У статті експерт докладно висвітлив усі питання, пов’язані із перезаряджанням вогнегасників різних видів.

Обслуговування вогнегасників

Суб’єкти господарювання, а також орендарі зобов’язані утримувати вогнегасники справними, стежити, щоб їх не використовували не за призначенням та проводити своєчасні огляди й обслуговування вогнегасників.

image92

Інфостенд: Типи вогнегасників

Перед тим, як їх розмістять на об’єкті, особа, відповідальна за пожежну безпеку, повинна оглянути вогнегасники. Також під час експлуатації вона має їх оглядати не рідше ніж раз на місяць.

Правилами експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 № 25, передбачено перелік підстав, за яких відповідальна особа зобов’язана організувати технічне обслуговування вогнегасників. Це потрібно зробити, якщо під час огляду виявили:

 • пошкодження маркування або його відсутність, немає пломб або пристроїв блокування на них;
 • механічні пошкодження і сліди корозії на їхніх корпусах або запірно-пускових пристроях;
 • відсутність робочого тиску у корпусі та/або є надмірного тиску (для вогнегасників закачного типу);
 • вогнегасник використали за призначенням.

Також вогнегасник відпрвляють на технічне обслуговування, якщо збіг гарантійний строк експлуатації, передбачений гарантійною документацією виробника.

Технічне обслуговування проводять підприємства з технічного обслуговування вогнегасників. У них має бути відповідна ліцензія з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Перезарядка вогнегасників

Згідно з ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги» до стадій технічного обслуговування вогнегасників належать їхнє технічне діагностування, ремонт, технічне опосвідчення та перезарядження.

Перезарядка вогнегасників проводиться з метою заміни заряду вогнегасної речовини (далі ВГР) й (або) газу-витискувача в його корпусі.

Терміни перевірки параметрів вогнегасної речовини і перезаряджання вогнегасників

Терміни перезаряджання вогнегасників залежать від умов їхньої експлуатації та від виду вогнегасної речовини, що використовується. Очевидно, що відразу після застосування вогнегасника, його потрібно перезаряджати.

Перезаряджати вогнегасники потрібно з додержанням таких нормативів:

 • водяні й водопінні — з періодичністю не рідше одного разу на рік;
 • порошкові — з періодичністю не рідше одного разу на 2 роки, якщо виробником не передбачено більший термін;
 • порошкові вогнегасники, встановлені на дорожньо-транспортних засобах або які перебували під час експлуатації під дією несприятливих кліматичних і (або) механічних факторів, повинні перезаряджатися не рідше одного разу на рік;
 • вуглекислотні вогнегасники перезаряджаються з періодичністю не рідше одного разу на 5 років. При цьому коефіцієнт наповнення для них не повинен перевищувати 0,72 кг/л.

Частота перезарядки вогнегасників

 Перезаряджання вогнегасників  Дізнайтеся, чи може фахівець з охорони праці відповідати одночасно за пожежну безпеку й цивільний захист

Перезаряджання порошкових вогнегасників

Порошкові вогнегасники при щорічному технічному огляді (вибірково, але не менш ніж 3% від загальної кількості вогнегасників цього типу) розбирають і проводять перевірку основних експлуатаційних параметрів, звертаючи увагу на:

 • зовнішній вигляд;
 • наявність грудок ВГР або сторонніх предметів;
 • сипкість під час пересипання рукою;
 • можливість руйнування невеликих грудок до пилоподібного стану під час їхнього падіння з висоти 20 см;
 • вміст вологи;
 • дисперсність.

Потрібно звернути увагу на дату відправки вогнегасника на технічне обслуговування, дату його повернення з технічного обслуговування, а також на назву організації, яка здійснила таке обслуговування, і наявність у неї відповідної ліцензії. Ці дані фіксуються в журналі обліку вогнегасників.

Якщо хоча б за одним із вказаних вище параметрів порошок (ВГР) не відповідає вимогам нормативної і технічної документації, вогнегасники мають бути перезаряджені.

Порошкові вогнегасники під час перезарядження повинні розбиратися у приміщенні, в якому будуть забезпечені належні умови, що унеможливлять негативний вплив вологи на якість вогнегасного порошку.

Перезаряджання повітряно-пінних вогнегасників

Повітряно-пінні вогнегасники повинні перевірятися з періодичністю, рекомендованою фірмою-виробником, якщо:

 • внутрішня поверхня корпусу захищена полімерним або епоксидним покриттям;
 • корпус вогнегасника виготовлений з нержавіючої сталі;
 • фторовмісний піноутворювач розміщений у концентрованому вигляді в окремому відділенні і змішується з водою тільки в момент застосування вогнегасника.

Вогнегасники на автотранспорті: які, де, скільки

Вимога до вогнегасної речовини, якою перезаряджається вогнегасник

Вогнегасні речовини, призначені для заряджання вогнегасника:

 • мають бути герметично запаковані;
 • повинні мати чітке маркування;
 • повинні мати необхідну супровідну технічну документацію;
 • мають пройти вхідний контроль на перевірку відповідності їхніх основних експлуатаційних параметрів вимогам нормативних документів.

ВГР, що не відповідають за своїми параметрами вимогам нормативної і технічної документації, не можуть застосовуватися для заряджання вогнегасників.

Гарантійний термін зберігання вогнегасної речовини не повинен бути меншим за термін регламентованої періодичності перезарядження, яка передбачена виробником для цього типу вогнегасника.

Як перезаряджати вогнегасник

Для перезаряджання вогнегасників слід неухильно дотримуватися таких правил:

 • необхідно використовувати тільки такий склад ВГР і в такій кількості, як це вказано в нормативно-технічній або технічній документації для цього вогнегасника;
 • заряд водяних і пінних вогнегасників повністю замінюється свіжим;
 • заряд водяного або пінного вогнегасника треба зібрати в спеціальну посудину, перевірити за основними параметрами і, залежно від отриманих результатів, піддати регенерації або утилізації;
 • корпуси порошкових і газових вогнегасників перед заряджанням ВГР мають бути просушені. Наявність у них вологи не допускається.
 • Для створення тиску в порошкових і хладонових вогнегасниках необхідно використовувати стиснений азот або повітря, що пройшли через фільтр і осушувач. Точка роси використовуваних газів має не перевищувати 50 °С.

Під час перезарядження вогнегасника можна застосовувати тільки такі газові балони, які мають необхідний запас газу-витискувача і в яких дата наступного гідравлічного випробування настане не раніш ніж через 3,5 роки.

Після перезарядження вуглекислотних вогнегасників та вогнегасників закачного типу, а також балонів з газом-витискувачем їх перевіряють на герметичність.

Про проведення перезарядження вогнегасника робиться відповідна позначка на корпусі вогнегасника (на етикетці, прикріпленій до вогнегасника), а також у його паспорті.

Під час перезаряджання вогнегасників забороняється:

 • використовувати невитрачений залишок ВГР (після застосування вогнегасника) без кваліфікаційної перевірки його властивостей на відповідність вимогам нормативно-технічної документації;
 • змішувати порошкові склади різних типів (АВСЕ, ВСЕ, Д тощо), бо це може призвести до значного погіршення їхніх експлуатаційних властивостей і зниження вогнегасної здатності;
 • здійснювати переконструювання вогнегасників одного типу в вогнегасники іншого типу;
 • заряджати ВГР у корпус вогнегасника понад допустиме значення (передусім це стосується водяних і пінних вогнегасників), тому що це може призвести до його руйнування.

Під час експлуатації вогнегасників заборонено:

 • експлуатувати ті з них, на яких є вм’ятини, здутості або тріщини на корпусі, запірно-пусковому пристрої, накидній гайці, а також якщо порушена герметичність з’єднань вузлів вогнегасника, є несправності індикатора тиску (для закачних вогнегасників), відсутні чи пошкоджені пломби;
 • завдавати пошкоджень корпусу та запірній арматурі вогнегасника;
 • кидати вогнегасник у полум’я та стукати по ньому, щоб привести в дію;
 • спрямовувати запущений у роботу вогнегасник у бік людей — крім випадків, коли його використовують для гасіння вогню на одежі та речей на людині;
 • використовувати вогнегасники не за призначенням;
 • використовувати вогнегасники, якщо відсутній розтруб чи гнучкий рукав.

Пам'ятайте, осіб, які не мають права розбирати і перезаряджати вогнегасники, не можна допускати до виконання таких робіт.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді