Опосвідчення електроустановок споживачів

Автор
експерт із питань охорони праці, працює на посаді інженера з охорони праці у ТОВ «Експертус Тек»
Зі статті ви дізнаєтеся, для чого та як проводити опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів та на яку нормативну базу спиратися.

 

 

Як провести опосвідчення електроустановок споживачів

Керівник підприємства зобов’язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів. Зокрема, він повинен:

 • призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з-поміж інженерно-технічних працівників;
 • забезпечити достатню кількість працівників, які обслуговують електроустановки;
 • затвердити положення про енергетичну службу підприємства, а також посадові інструкції та інструкції з охорони праці;
 • забезпечити проведення технічного огляду та опосвідчення електроустановок споживачів.

 

Нормативна база

Основні вимоги щодо опосвідчення електроустановок споживачів визначають:

 • Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 30.12.1999 № 258 (НПАОП 0.00-6.15-99; далі — Порядок № 258);
 • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4 (НПАОП 40.1-1.21-98; далі — ПБЕЕС);
 • Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258 (далі — ПТЕЕС);
 • Правила експлуатації електрозахисних засобів, затверджені наказом Мінпраці від 05.06.2001 № 253 (НПАОП 40.1-1.07-01);
 • Правила улаштування електроустановок, затверджені наказом Міненерговугілля від 21.07.2017 № 476.

Вимоги щодо опосвідчення

Опосвідчення електроустановок — офіційне визначення стану безпеки й умов подальшої безпечної експлуатації електроустановок (п. 2.1 Порядку № 258).

Розглянемо вимоги щодо порядку опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів, окрім тих, що перебувають на балансі Міненерго.

Порядок опосвідчення встановлює керівник підприємства (власник) згідно з орієнтовним переліком робіт. Він видає наказ про проведення опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів і створення комісії підприємства в складі:

 • керівника (головного інженера) — голова комісії;
 • начальника енергетичної служби (особи, відповідальної за елек­трогосподарство);
 • начальника відділу охорони праці.

Періодичність опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів — раз на три роки.

Позачергове опосвідчення проводять на вимогу органу контролю в разі істотного зростання електротравматизму, наявності категорійних аварій та в інших обґрунтованих випадках.

 

Опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів можна умовно поділити на три напрями:

 • перевірка рівня безпеки діючих електроустановок, зокрема оцінка технічного стану будівельної частини споруд, де розташовані електроустановки; оцінка якості проведеного техобслуговування та ремонту електроустановок; визначення працездатності захисно-блокувальних пристроїв;
 • перевірка відповідності експлуатаційної, технологічної, оперативної та іншої пов’язаної з електроустановками виконавчої документації нормативним вимогам;
 • перевірка відповідності обслуговувального персоналу кваліфікаційним вимогам.

Критерії перевірки безпеки електроустановок наведені в додатку 2 до Порядку № 258 та в пунктах 8.7.1—8.7.3 ПБЕЕС.

Під час опосвідчення обов’язково контролюють умови підключення електроустановок до електричних мереж, зокрема потрібно:

 • розробити проєктну та технічну документацію, акти виконаних робіт, експлуатаційні інструкції, оперативні схеми;
 • змонтувати та випробувати обладнання;
 • підготувати запасні частини та матеріали, випробувати захисні засоби й інструмент;
 • увести в роботу засоби зв’язку, пожежної сигналізації і засоби пожежогасіння, аварійного освітлення та вентиляції;
 • створити безпечні умови для роботи працівників.

Підстава — пункт 4.10 розділу ІV ПТЕЕС.

Під час опосвідчення також контролюють межу балансової належності та експлуатаційної відповідальності електрообладнання, яку визначають відповідним актом розмежування. Цей акт є додатком до договору про постачання/користування електроенергією або договору надання послуг з передачі електроенергії.

Вимоги до працівників

Опосвідчення стану електроустановок передбачає також оцінку рівня фахової підготовки працівників із питань безпеки, відповідності кваліфікації виконуваним роботам.

Фаховий рівень працівника під час допуску до роботи з електроустановкою визначає група з електробезпеки. Мінімальний стаж роботи в електроустановках, достатній для того, щоб присвоїти чергову групу з електробезпеки, наведений у додатку 1 до ПБЕЕС.

У разі відсутності на підприємстві кваліфікованих спеціалістів до робіт залучають фахівців сторонніх спеціалізованих підприємств.

Чи можна допустити до роботи працівника без повторного навчання

Документи за результатами опосвідчення

За результатами проведених під час опосвідчення робіт оформлюють:

 • протокол перевірки стану безпеки електроустановок — за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 258;
 • акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів — за формою відповідно до додатка 8 до ПБЕЕС.

Протокол підписує особа, відповідальна за електрогосподарство. Акт оформлює комісія і затверджує керівник підприємства.

До акта додають перелік електроустановок, що вичерпали свій ресурс, за формою згідно з додатком 3 до Порядку № 258.

Опосвідчення стану безпеки тих електроустановок споживачів, що вичерпали свій ресурс, проводять на договірних умовах представники експертно-технічних центрів Держпраці або інших спеціалізованих організацій. Підстава — Порядок проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою КМУ від 26.05.2004 № 687.

За потреби до опосвідчення можуть залучати представників заводів-виробників електрообладнання та експлуатаційних організацій.

Після закінчення звітного періоду копії актів направляють до територіальних підрозділів Держпраці, Держенергонагляду та до відділу охорони праці Держадміністрацій (п. 8.4 ПБЕЕС).

МИХАЙЛО ЧЕМЕРИС експерт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експерта

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді