Вимоги безпеки під час ручного переміщення вантажів

Автор
експерт Експертус Охорона праці
Дізнайтеся, яких вимог безпеки під час ручного переміщення вантажів потрібно дотримуватися, щоб знизити кількість нещасних випадків на підприємстві та професійних захворювань у працівників

Нормативне регулювання

Обов’язки роботодавців і працівників щодо забезпечення безпечного виконання ручного переміщення вантажів встановлюють Мінімальні вимоги безпеки та гігієни ручного переміщення вантажів, затверджені наказом МОЗ від 30.06.2023 № 1191 (далі — Вимоги). Цей документ є зразком нового типу нормативного документа, що базується на використанні ризик-орієнтованого підходу.

Мета Вимог — імплементувати Директиву Ради 90/269/ЄЕС від 29.05.1990 про мінімальні вимоги до здоров’я і безпеки до ручного оброблення вантажів, коли існує ризик травм для працівників.

Вимоги поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які в процесі своєї діяльності виконують ручне переміщення вантажів, та визначають фактори ризику під час ручного переміщення вантажів.

Ручне переміщення вантажів — це операції, пов’язані з переміщенням або підтриманням вантажів одним або більше працівниками, включаючи підйом, опускання, штовхання, підтягування, перенесення або пересування вантажу.

Згідно п. 2 розд. І Вимоги не скасовують норм ручного підіймання вантажів, що встановили інші нормативно-правові документи:

 • Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджені наказом МОЗ від 10.12.1993 № 241;
 • Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом МОЗ від 22.03.1996 № 59;
 • Додаток 15 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом МОЗ від 08.04.2014 № 248;
 • Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, затверджені наказом Міненерговугілля від 19.01.2015 № 21.

Вимоги не містять санкцій за порушення встановлених норм, проте у разі нещасного випадку можуть стати підставою для звернення до суду.

Як розробити інструкції з охорони праці на підприємстві

Вимоги безпеки під час ручного переміщення вантажів

Обов'язки роботодавців і працівників регламентують відповідно розділ ІІ та розділ ІІІ Вимог.

Обов’язки роботодавця

Роботодавець, який залучає працівників до ручного переміщення вантажів, повинен:

 • проводити інструктажі з питань охорони праці перед початком і в процесі робіт;
 • організовувати медичні огляди працівників, допущених до ручного переміщення вантажів; 
 • забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
 • здійснювати організаційні заходи або використовувати спеціальні засоби, зокрема механічне обладнання, щоб уникнути необхідності переміщувати вантажі вручну;
 • організувати підготовку працівників з питань безпеки та охорони здоров’я. Наприклад — у формі інформації та інструкцій, адаптованих до робочого місця або роботи працівника:
  • про вагу вантажу;
  • висоту підіймання;
  • центр ваги найбільш важкої сторони. 

Роботодавець повинен забезпечити підготовку працівників:

 • під час прийняття на роботу;
 • у випадку переведення або зміни роботи;
 • у випадку введення нового робочого обладнання або зміни в обладнанні;
 • у разі запровадження будь-якої нової технології;
 • під час повторного інструктажу (п. 8 розд. ІІ Вимог).

Працівників і за потреби їхніх представників потрібно інформувати про всі фактори ризику, а також заходи з безпеки праці та охорони здоров’я.

До ручного переміщення вантажів заборонено допускати працівників, яким за результатами медичного огляду така робота протипоказана за станом здоров’я.

Адамович Вікторія головний редактор системи «Експертус Охорона праці», Київ
У консультації зайдете відповіді на актуальні запитання працівників і роботодавців про те, як безпечно працювати під час воєнного стану, які зміни в законодавстві врахувати, які документи оформити тощо

Обов’язки працівників

Працівники відповідно до своєї підготовки та інструкцій, що надав роботодавець, повинні правильно користуватись:

 • ЗІЗ;
 • устаткуванням, апаратурою, інструментами, небезпечними речовинами, транспортним обладнанням та іншими засобами виробництва відповідно до інструкцій виробника;
 • пристроями безпеки, встановленими на устаткуванні, апаратурі, інструментах, виробничих об’єктах і будівлях.

Працівники не повинні відключати, змінювати та довільно вилучати пристрої безпеки.

Про робочі ситуації, що становлять загрозу для безпеки та здоров’я, і недоліки у системах захисту потрібно негайно інформувати роботодавця та/або осіб, відповідальних за забезпечення безпеки та охорони здоров’я працівників.

Фактори ризику під час ручного переміщення вантажів

Фактори ризику, а також характеристики робочого обладнання, що можуть сприяти збільшенню ризику, особливо травм, містить розділ IV Вимог. Ризики травмування у працівників під час ручного переміщення вантажу — травми спини, плечових зв’язок, розтягнення, переломи, а також запаморочення, втрата свідомості.

Ручне переміщення вантажу підвищує ризик отримати травму, якщо цей вантаж:

 • занадто важкий або занадто великий;
 • незручний або важкий для охоплення;
 • хиткий або містить таке, що може бути рухомим;
 • установлений так, що для його утримання або роботи з ним, потрібно тримати його на відстані від тулуба, або нахилятися, або робити обертальні рухи тулуба;
 • його конфігурація або твердість може привести до травм працівників, особливо у випадку зіткнення з ним (п. 1 розд. IV Вимог).

Для того щоб зменшити ризики, пов’язані з ручним обробленням потрібно:

 • оцінити умови безпеки праці та охорони здоров’я для вказаного типу роботи;
 • проаналізувати характеристики вантажів і виробничого середовища;
 • вжити превентивних заходів;
 • запезпечити працівників механічним обладнанням.

Важливо регулярно інформувати працівників про правила поводження з вантажами, а також про ризики, які можуть їм загрожувати.

image83

Вимоги до навчання водіїв, які перевозять небезпечні вантажізміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді