Оперативний журнал з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

Скачайте зразок оформлення оперативного журналу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

Надзвичайна ситуація — обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела / може призвести до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживати населенню на такій території чи об’єкті, провадити на ній господарську діяльність (п. 24 статті 2 КЦЗ).

Як діяти підприємствам під час надзвичайної ситуації

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації проводиться комплекс заходів, що включає аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров’я людей, а також на локалізацію зони надзвичайної ситуації.

Оперативний журнал з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації належить до оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. До іншої документації, ведення якої здійснюється у разі виникнення надзвичайної ситуації, належать:

  1. Журнал реєстрації розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
  2. Розрахунок сил і засобів (техніки), залучених до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
  3. Картка зв’язку у зоні надзвичайної ситуації.
  4. Доповідь старшої посадової особи про склад сил і засобів (техніки), що прибули для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (вибули із зони надзвичайної ситуації).
  5. Звіт про роботу залучених до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації сил та засобів (техніки) цивільного захисту.

Підстава — Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, затверджені наказом МВС від 26.12.2014 № 1406.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді