Висновок експертизи щодо стану охорони праці

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва — це документ, який містить інформацію про відповідність (невідповідність) об'єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. У статті ви знайдете форми висновків експертизи та дізнаєтеся, хто їх видає.

Роботи підвищеної небезпеки. Нормативне регулювання

Для збереження життя і здоров’я населення та захисту навколишнього середовища від результатів серійного виробництва продукції та товарів певні види підприємницької діяльності, що мають значний вплив на екологічну або суспільну безпеку населення, підлягають посиленому контролю з боку уповноважених державних органів.

З цією метою статтею 21 Закону України «Про охорону праці» встановлено, що суб’єкт господарювання в процесі своєї діяльності повинен одержати дозвіл на виконання певного виду робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) окремих машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, який видається територіальним органом Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця.

Нормативна база зохорони праці: що варто знати

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки врегульований постановами Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (далі — Порядок № 1107) та від 03.02.2021 № 77 (далі —  Порядок № 77).

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки видається за відповідною формою роботодавцеві за переліком видів робіт наведених у додатку 2 до Порядку № 1107.

У додатку 2 види робіт поділені на дві групи:

 • група А (30 позицій) — види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі дозволу;
 • група Б (24 позиції) — види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Встановлений Порядком № 77 механізм експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки також включає 2 групи, зокрема:

 • група А (10 позицій) — експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на підставі дозволу;
 • група Б (11 позицій) — перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Для одержання дозволу роботодавець, виробник або постачальник подає через Портал електронних сервісів Мінекономіки, уповноважену ним особу або надсилає поштою до територіального органу Держпраці чи адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Портал електронних сервісів Мінекономіки (єдиний державний веб-портал електронних послуг) заяву за формою згідно з додатком 4 до Порядку № 1107.

Висновки експертизи щодо стану охорони праці  Об’єкти підвищеної небезпеки: як ідентифікувати

Висновок експертизи стану охорони праці

До заяви на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки чи їх застосування потрібно додати висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт чи під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки або ж щодо їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Висновок експертизи стану охорони праці є документом, який складається експертною організацією за результатами проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання. Його складають за формою, розробленою Держпраці і затвердженою в установленому порядку. Висновок експертизи містить інформацію про відповідність (невідповідність) об'єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, на його підставі приймається рішення щодо видачі дозволу.

Форми висновків експертизи щодо стану охорони праці

Форми висновків експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, на підставі яких приймаються рішення про видачу дозволів, затверджені наказом Міністерства економіки України від 31.12.2021 № 1191-21 (далі – наказ № 1191-21). Це, зокрема, форми висновків експертизи щодо:

 • стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
 • відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

З 01 березня 2022 року підписання та затвердження висновків експертизи здійснюється шляхом накладення електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Робота у вихідні та святкові дні
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч

Вимоги до експертних організацій

Експертні організації — це експертно-технічні центри, що належать до сфери управління Держпраці, або незалежні експертні організації, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці й мають підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці відповідно до законодавства.

Вимоги до експертних організацій, які виконують експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва та щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки встановлені наказом Міністерства економіки України від 06.01.2022 № 34-22.

Однією з вимог до експертної організації є вимога, щоб вона була акредитованою Національним агентством з акредитації України як орган з інспектування.

Вимоги до експертних організацій спрямовані на забезпечення якісного та професійного рівня експертних організацій для проведення експертиз:

 • щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (під експлуатацією розуміється довготривалий період використання під час виробничого процесу машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки з урахуванням їх експлуатаційних характеристик);
 • щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки з метою отримання дозволу на їх застосування (під застосуванням розуміється викоритстання машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки за призначенням згідно з результатами оцінки їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки).

Висновки експертизи щодо стану охорони праці  Дізнайтеся, як убезпечити підприємство від відповідальності, якщо підрядник не дотримує вимог безпеки

Виконання робіт підвищеної небезпеки в період дії воєнного стану

У період дії воєнного стану виконання робіт та експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки має свої особливості, які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2022 № 357 «Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану».

Цією постановою, зокрема, встановлено, що на період дії воєнного стану:

 • машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 2-9 групи А переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого Порядком № 77, експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;
 • види робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 4, 7-9, 11-21, 23-27, 29 і 30 групи А додатку 2 до Порядку № 1107, також виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Крім того передбачено, що строк дії документів дозвільного характеру на експлуатацію машин, механізмів, устаткування та на виконання робіт підвищеної небезпеки, який закінчився в період дії воєнного стану, автоматично продовжується на період дії воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування.

Суб’єкти господарювання, які набули право на виконання робіт чи експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці не пізніше одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану повинні отримати відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, що передбачені законодавством.

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді