Зразок інструкції з охорони праці при роботі з бензопилою

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Вимоги з охорони праці для працівника, який фахово використовує бензопилу, викладено в Інструкції з охорони праці при роботі з бензопилою. Скачайте її та адаптуйте до умов вашого підприємства.

 

Бензопилка — це ручний інструмент, оснащений двигуном внутрішнього згоряння і призначений для розрізання (розпилювання) дерева (деревини). Вона повинна мати справні механізми керування пилянням та зупинки, надійне кріплення всіх вузлів, шини, засобів захисту, не мати підтікань пального.

Про те, як працювати з бензопилкою безпечно, — далі.

Як звалювати дерева за допомогою моторизованого інструмента

1. Загальні положення

1.1. Положення цієї інструкції встановлюють вимоги з охорони праці для працівника, який фахово використовує бензопилу для спилювання, звалювання і розкряжування дерев (далі — працівник) під час лісосічних робіт, розчищення від порослі трас повітряних та інших ліній, а також для виконання інших видів робіт із заготівлі та первинної переробки деревини.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 30.03.2017 № 526);
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.07.2005 № 119.

1.3. До робіт з використанням бензопили може бути допущена особа, яка досягла 18 років та пройшла на підприємстві: професійну підготовку за фахом відповідно до чинних нормативних актів, вступний інструктаж з питань охорони праці, первинний інструктаж на робочому місці, інструктаж з пожежної безпеки та не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

Працівник, що звалює дерева бензомоторною пилою, повинен мати 6-й розряд.

1.4. Працівник повинен знати:

 • будову та принцип роботи бензопили;
 • основні несправності, характерні для цього інструменту, та способи їх усунення;
 • способи безпечного використання бензопилки під час робіт;
 • порядок заправки бензопилки паливом та принцип змащення ланцюга;
 • терміни заміни механізму спилювання внаслідок зносу;
 • порядок заточування ланцюга та регулювання його натягу тощо.

1.5. Під час роботи на працівника можуть впливати такі небезпечні фактори, як:

 • падіння дерев, відлітання від них гілок і трісок;
 • підвищений рівень вібрації та шуму;
 • недостатнє освітлення робочої зони;
 • фізичне перевантаження;
 • підвищена або знижена температура повітря, вітер, гроза, ожеледиця, сніг тощо;
 • рухомі частини механізмів;
 • поранення гострими краями чи елементами, наявними на поверхнях деревини чи інструменту;
 • інші негативні фактори.
Зразки наказу про прийняття на роботу зі шкідливими умовами

 

1.6. Під час виконання покладених на працівника обов’язків він повинен:

 • неухильно керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки;
 • знати будову та правила безпечної експлуатації бензопилки, пристроїв та іншого обладнання, яке застосовується при звалюванні дерев і переробці деревини;
 • бути уважним при виконанні робіт;
 • виконувати роботу тільки своєї спеціалізації, не допускати сторонніх осіб на робоче місце, не передоручати свою роботу іншим особам;
 • використовувати інструменти і пристрої за призначенням;
 • не торкатися рухомих частин механізмів, а також електричних дротів, які знаходяться під напругою;
 • користуватися засобами індивідуального захисту;
 • знати розташування аптечки, первинних засобів пожежогасіння та уміти ними користуватися;
 • уміти надавати медичну допомогу потерпілому в разі нещасного випадку;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • не приступати і не виконувати роботу в стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або втомленому стані.

1.7. Працівник забезпечується спеціальним робочим одягом, взуттям, засобами індивідуального захисту відповідно до норм, встановлених законодавством та колективним договором.

1.8. Одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту повинні бути справними та відповідати зросту і розмірам працівника.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи працівник повинен:

 • одягти спецодяг та спецвзуття;
 • підготовити засоби індивідуального захисту та необхідні сигнальні пристрої, перевірити їх справність;
 • з’ясувати у керівництва питання щодо характеру, обсягу і місця виконання робіт, особливості їх реалізації, технічного забезпечення та інше;
 • оглянути робоче місце, впевнитись у достатності його освітлення, визначити способи виконання роботи.

2.2. Перевірити справність бензопилки, зокрема з’ясувати:

 • чи справні механізми керування пилянням та зупинки інструменту;
 • чи надійне кріплення всіх вузлів, шини, засобів захисту;
 • чи є герметичною паливна система і чи немає підтікань пального;
 • чи забезпечена легкість ходу ручки подачі газу та її блокування.

Як організувати роботи зі звалювання дерев  Як організувати роботи зі звалювання дерев

2.3. Заправити пилку бензином, при цьому заправку слід проводити в пожежобезпечному місці, а після закінчення заправки — надійно закрити кришку бачка.

2.4. Запуск двигуна ланцюгової бензопилки слід здійснювати на безпечній відстані від місця заправки. Після запуску двигун має попрацювати певний час на холостих обертах.

2.5. Провести пробне пиляння та впевнитися у справній роботі бензопилки.

2.6. У разі необхідності усунення несправностей чи регулювання натягу ланцюга роботу двигуна слід припинити.

2.7. Про виявлені несправності пилки, інші дефекти інструменту, які неможливо усунути самостійно, слід повідомити керівництво та приступити до виконання робіт після їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Роботи зі спилювання дерев виконуються відповідно до затвердженої карти технологічного процесу, складовою частиною якої є інформація щодо безпеки праці.

3.2. Перед проведенням робіт уздовж шляхів ймовірного переміщення людей (доріг, стежок тощо), що перетинають зону звалювання дерев, встановлюються відповідні заборонні знаки.

3.3. Звалювання дерев слід здійснювати при безпечних погодних умовах. Роботи припиняються під час зливи, граду, грози, хуртовини, густого туману, при видимості менше 50 м, у темряві, за наявності снігу або ожеледі (льоду) на деревах, при ожеледиці на ґрунті, вітрі зі швидкістю понад 5,2 м/с.

3.4. На каменистих розсипах, територіях із товщиною снігового покриву понад 0,5 м, лавинонебезпечних схилах крутизною понад 20 град. звалюються лише небезпечні дерева.

3.5. Працівник повинен працювати в захисній касці та сигнальному жилеті, а при роботі на схилах необхідно використовувати засоби проти ковзання.

3.6. При звалюванні дерев інструменти та інші засоби мають бути справними, надійними і зручними в роботі.

3.7. Перед початком спилювання дерев потрібно переконатися у відсутності в небезпечній зоні сторонніх людей, а перед падінням дерева — подати гучний сигнал.

3.8. При спилюванні дерева упор пилки необхідно надійно притискати до стовбура і легким натиском вводити пиляльний ланцюг у деревину. При цьому слід унеможливлювати затискування пиляльної шини у різі.

3.9. Приступивши до різання, слід міцно тримати пилку правою рукою за задню ручку, а лівою — за передню, при цьому для зниження ефекту віддачі рекомендується щільно обхоплювати ручки пилки всією долонею. Наводити ріжучу частину слід плавно, без ривків і ударів, щоб уникнути відскакування пилки.

3.10. Слід пам’ятати, що пиляння деревини виконується на повній потужності роботи двигуна.

3.11. Під час роботи працівник зобов’язаний дотримуватися таких вимог:

 • переходити від дерева до дерева в режимі переведення роботи двигуна на холостий хід і блокування руху пиляльного ланцюга;
 • не допускати затиснення пиляльного ланцюга у пропилі чи зачіплювавання ним ґрунту або сторонніх предметів;
 • не передавати управління пилкою іншим особам;
 • виконувати обслуговування, ремонт бензопилки, натягування ланцюга, заправлення її паливом тільки при вимкненому двигуні;
 • не виконувати пиляння, балансуючи на драбині, на гілках дерева чи на інших нестійких предметах.
 

3.12. При роботі з бензопилкою забороняється:

 • виконувати пиляння деревини пилкою, в якій затупився ланцюг;
 • охолоджувати двигун бензопилки, використовуючи воду або сніг;
 • самостійно ремонтувати пилку;
 • застосовувати масу свого тіла для додаткового натискання на пилку;
 • підставляти ногу під провислі частини оброблюваного дерева;
 • переступати через працюючу пилку;
 • працювати бензопилою в нічний час доби;
 • валити дерево без підрубування, робити підпил чи підруб із двох чи декількох боків або по колу;
 • залишати незвалені, підрублені, недопилені, завислі дерева на період перерви та після закінчення роботи;
 • збивати зависле дерево шляхом звалювання на нього іншого дерева;
 • звалювати дерева біля лінії електропередачі без відключення лінії від джерела живлення;
 • звалювати дерева в присутності людей, які не беруть участі в технологічному процесі;
 • займатися сторонніми справами та відволікати від роботи інших працівників;
 • захаращувати власне робоче місце.

4. Вимоги безпеки після завершення роботи

4.1. Після завершення роботи необхідно:

 • заглушити двигун бензомоторної пилки;
 • очистити пилку від тирси і бруду;
 • зняти пиляльний ланцюг, промити і покласти його у ванну з маслом;
 • перевірити справність ланцюга та у разі необхідності загострити його.

4.2. Навести лад на робочому місці та скласти інструмент і пристрої у відведене для їх зберігання місце.

4.3. Повідомити керівника про завершення роботи та виявлені несправності обладнання, а також про інші нештатні ситуації.

4.4. Зняти спецодяг і спецвзуття, очистити їх від пилу і бруду та розмістити у відведеному місці. Вмитися або прийняти душ, переодягтися.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Під час роботи можуть виникнути аварійні ситуації, такі, як загоряння двигуна бензопилки або паливно-мастильних матеріалів. У цьому випадку працівник повинен вжити заходів з гасіння пожежі підручними засобами та не допустити розповсюдження полум’я.

 

5.2. У разі заклинювання пиляльного ланцюга слід зупинити двигун пилки і вжити заходів щодо звільнення шини.

5.3. У разі появи диму, полум’я, виявлення незвичного шуму, загоряння заліснених площ, вибуху та в інших аварійних ситуаціях слід негайно припинити роботу, сповістити про ситуацію інших працівників, вивести їх із небезпечної зони, показавши шляхи відходу в безпечні місця, доповісти про подію керівництву, за необхідності викликати пожежний підрозділ та приступити до гасіння пожежі, використовуючи наявні засоби пожежогасіння.

5.4. У разі нещасного випадку, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому невідкладну медичну допомогу, в разі потреби — викликати швидку медичну допомогу.

5.5. В усіх випадках необхідно діяти згідно з відповідним планом реагування, а також виконувати вказівки керівництва підприємства щодо усунення наслідків аварії.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді