Лісосічні роботи: організація безпечних умов праці

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Як організувати безпечне проведення лісосічних робіт, за яких погодних умов дозволено проводити такі роботи та якими знаками безпеки позначати місця їх виконання. Про все це, а також про основні причини травмування працівників лісової галузі та про профілактику нещасних випадків — далі у статті.

 

Вимоги до організації безпечних умов праці працівників лісового господарства встановлено Правилами охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості, що затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 13.07.2005 № 119 (далі — Правила).

Вони є обов'язковими для роботодавців та працівників, а також для тих, хто тимчасово залучений до праці (стажери, студенти, учні навчальних закладів, які проходять
виробничу практику, особи, котрі підвищують кваліфікацію).

Як організувати роботу сезонних працівників сільського господарства

Охорона праці під час проведення лісосічних робіт

Лісосічні роботи — це роботи з заготівлі, трелювання та первинного оброблення деревини на лісосіці, додатковій робочій території лісозаготівельних бригад та в зовнішніх зонах безпеки.

Під час виконання робіт, пов'язаних з лісогосподарським і лісопромисловим виробництвом, на працівника можуть діяти небезпечні та шкідливі виробничі чинники. Це зокрема:

 • природні небезпечні та шкідливі виробничі чинники (опади, гроза, низька або висока температура зовнішнього повітря, складні рельєфні, гідрологічні і ґрунтові умови, небезпечні дерева тощо);
 • фізичні небезпечні та шкідливі виробничі чинники (рухомі машини і мотоінструмент, приведені в рух частини дерев, підвищений рівень шуму або вібрації на робочому місці, гострі краї, задирки, шорсткість на поверхнях матеріалів, заготовок і деталей, інструменту і устаткування тощо);
 • хімічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники (токсичні, подразнювальні, сенсибілізувальні, канцерогенні та алергенні);
 • біологічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники (хижі звірі, отруйні плазуни, павуки, кліщі, інші комахи, отруйні і подразнювальні рослини, їх плоди та пилок);
 • психофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники (фізичні перевантаження, нервово-психічні перевантаження тощо).

Відповідальним за організацію лісосічних робіт є майстер або інший працівник, які пройшли перевірку знань із безпечного ведення робіт. Керівнику робіт має підпорядковуватися стільки бригад, скільки він спроможний щозмінно організувати та проконтролювати.

Валерій Бунчук інженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони праці мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Дізнайтеся, який контроль проводити та підготуйте відповідні документи

Лісосічні роботи можуть проводитися на небезпечних територіях. У такому разі керувати роботами має безпосередньо майстер або інша посадова особа, якій роботодавець надав необхідні повноваження та яка пройшла перевірку знань з охорони праці на лісозаготівлі.

Якщо забруднення територій, на яких проводять лісогосподарські і лісозаготівельні роботи, становить 5-10 Кі/км2 цезієм-134, цезієм-137, — роботи на них вважають роботами із підвищеною небезпекою.

Лісосічні роботи, які проводять у зоні безумовного відселення, де щільність забруднення грунту більше 15 Кі/км², проводять за нарядом-допуском, форма якого наведена у додатку 1 до Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості.

Відповідно до п. 15.1.25 Правил працівники мають бути забезпечені необхідними засобами для спилювання, оброблення та переміщення дерев, а також побутовим приміщенням для приймання їжі, обігрівання тощо.

Важливо знати!

Під час проведення лісосічних робіт для відпочинку працівники мають сідати (лягати) у побутових приміщеннях. Як виняток, у лісі відпочинок сидячи дозволено лише в тих місцях, які видно з кабін технічних засобів, що працюють на робочому об’єкті, але не на шляху їхнього руху

Лісосічні роботи за несприятливих погодних умов

Погодні умови, за яких лісосічні роботи мають бути припинені: злива, гроза, град, хуртовина, густий туман (видимість менше 50 м), а також у разі темряви без штучного освітлення. Звалювати дерева заборонено в усіх випадках із настанням темряви.

Лісосічні роботи: організація безпечних умов праці Дізнайтеся, які сільськогосподарські роботи належать до робіт із підвищеною небезпекою

Звалювання дерев на рівнинній території дозволено за швидкості вітру не більше 11 м/с; у гірській, горбистій місцевості та на схилах крутизною понад 15º — не більше 8,5 м/с.

Лісосічні роботи на небезпечних територіях мають бути припинені за наявності снігу або ожеледі (льоду) на деревах, ожеледиці на замерзлому грунті, вітрі швидкістю понад 5,2 м/с, а на схилах крутизною понад 15º — за товщини снігового покриву понад 30 см.

Якщо товщина снігового покриву на рівнинах і схилах крутизною до 20º становить більше 30 см, тоді навколо дерева, що підлягає звалюванню, відгрібають сніг у радіусі 0,7 м. На каменистих розсипах, територіях із товщиною снігового покриву понад 0,5 м, лавинонебезпечних схилах крутизною понад 20º та наявних зсувах дозволено звалювати лише ті небезпечні дерева, які можуть самовільно впасти, чим загрожують робочим об’єктам, місцям переміщення людей та техніки.

На заболочених територіях та заплавах лісосічні роботи можна проводити лише після замерзання або підсихання грунту.

Знаки безпеки у місцях проведення лісосічних робіт

Небезпечні зони у місцях виконання лісосічних робіт мають бути позначені переносними заборонними знаками безпеки, виготовленими відповідно до вимог ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». Форма знака безпеки: круг діаметром 360 мм з червоною смугою шириною 4 см і білим полем та написом на полі чорним кольором «Прохід і проїзд заборонено. Звалювання лісу». Такі знаки встановлюють на висоті 1,5 м від поверхні землі на межах небезпечної зони.

У разі проведення лісосічних робіт у місцях можливого переміщення людей (дороги, стежки, водні об’єкти) встановлюють додаткові заборонні знаки безпеки. Якщо звалювання дерев проводять у темряві, то заборонні знаки мають штучно освітлюватися. Форма таких знаків безпеки: круг діаметром 450 мм; червона смуга шириною 5 см, що тяжіє до крайки круга, та напис на білому полі чорними літерами «Стороннім прохід та проїзд заборонені. Лісозаготівля». Знак встановлюють на висоті 1,5-1,7 м від землі на відстані 60-70 м від місць проведення лісосічних робіт.

Характерні порушення під час проведення лісосічних робіт

Під час підготовки та проведення лісосічних робіт найбільш типовими є такі порушення норм охорони прац:

 • служби охорони праці не здійснюють належний контроль за дотриманням працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, не видають в установленому порядку приписи керівникам структурних підрозділів щодо усунення виявлених порушень;
 • до роботи допускаються працівники, які не мають відповідної професійної підготовки;
 • не завжди розробляються або неякісно розробляються технологічні карти виконання лісосічних робіт, вантажно-розвантажувальних робіт;
 • у технологічних картках не завжди зазначається комплекс підготовчих робіт на лісосіках, не конкретизується перелік лісосічних робіт, не визначено місце розкряжування дерев після звалювання і очищення від гілок під час проведення лісосічних робіт;
 • не в повному обсязі проводяться підготовчі роботи до проведення основних робіт;
 • не повністю ліквідовується захаращеність, підлісок тощо, що заважає проведенню лісосічних робіт;
 • під час виконання лісосічних робіт на лісосіках залишаються не звалені небезпечні завислі дерева;
 • під час спилювання здорових дерев не залишаються недопилки відповідно до вимог Правил;
 • працівники не дотримуються вимоги безпеки при звалюванні дерев, спилювання проводяться з недотриманням висоти основного різу стовбура тощо;
 • трелювальний волок не скрізь розчищений від деревної і чагарникової рослинності, наявні на волоці пеньки не зрізані в рівень з поверхнею грунту.
 • роботи підвищеної небезпеки виконують фізичні особи-підприємці, які не мають відповідних дозвільних документів.

Як безпечно виконувати вантажно-розвантажувальні роботи

Основні причини травмування працівників лісової галузі

Лісоруб — найбільш травмонебезпечна професія на підприємствах лісового господарства. Праця лісоруба — важка та небезпечна, за помилки та недбалість працівникам доводиться розплачуватися власним життям та здоров’ям. Однак нерідко причиною нещасних випадків стають надмірна самовпевненість, переоцінка власних можливостей працівниками та невиконання вимог інструкцій з охорони праці, які діють у межах підприємства.

Найчастіше нещасні випадки з працівниками лісової галузі трапляються через:

 • відсутність або недостатній контроль з боку керівників вищої та середньої ланки за дотриманням працівниками вимог безпеки під час виконання робіт, а також за дотриманням працівниками виробничої та трудової дисципліни;
 • недостатнє забезпечення спеціальною технікою при проведенні лісосічних робіт та спецтехнікою при проведенні трелювальних робіт;
 • відсутність на окремих підприємствах системи колективного захисту працівників, які виконують навантажувально-розвантажувальні роботи (навантаження лісопродукції у вагони) під час робіт на висоті.

Також непоодинокими є випадки травмування посадових осіб державної лісової охорони під час здійснення ними функції охорони. Зазвичай — через спроби запобігти крадіжці деревини на території держлісфонду.

Профілактика травматизму в лісовій галузі

Роботодавцям необхідно забезпечити дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці працівниками підприємств та організувати ефективну роботу служб охорони праці усіх рівнів. Також, враховуючи вимоги воєнного стану, потрібно провести навчання та підготовку працівників до дій у надзвичайних ситаціях.

Загалом зменшити рівень травматизму у лісовій галузі допоможуть такі заходи:

 • посилення контролю за наявністю дозвільних документів у суб’єктів господарювання, які виконують роботи підвищеної небезпеки;
 • посилення оперативного адміністративно-громадського контролю 2-4 рівня шляхом притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.
 • введення поетапної механізації (автоматизації) всього комплексу лісозаготівельних робіт з використанням найкращого світового досвіду.
 • впровадження системи колективного захисту працівників, які виконують роботи на висоті під час здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт на території нижніх складів.

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді