Відмітка про проходження вступного інструктажу

Відмітка про проходження вступного інструктажу з питань охорони праці на наказі про прийняття на роботу допоможе зафіксувати факт, що новоприйнятий працівник пройшов вступний інструктаж.

Про те, що працівник пройшов вступний інструктаж, фахівець служби охорони праці має зробити запис у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, а також поставити відмітку на наказі про прийняття на роботу.

Інструктажі з питань охорони праці

Водночас ані Типове положення, ані типова форма № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», затверджена наказом Держкомстату від 05.12.2008 № 489, не містять норм щодо внесення запису про проведення вступного інструктажу з охорони праці до наказу про прийняття працівника на роботу. Тому підприємство має самостійно врегулювати це питання.

Зазвичай відмітку ставлять на зворотному боці наказу про прийняття на роботу, оформленому на бланку типової форми № П-1. Так само можна оформити відмітку про проходження вступного інструктажу з охорони праці, якщо наказ про прийняття на роботу підготовлений за формою, відмінною від типової. У такому разі запис можна зробити як на зворотному боці наказу, так і на лицьовому, якщо є вільне місце, нижче реквізитів «Підпис» та «Відмітка про ознайомлення з наказом».

Під час візиту на підприємство інспектор Держпраці перевірить відмітку в наказі про прийняття на роботу. Він зобов’язаний пересвідчитись, що роботодавець проінструктував працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони. Підстава — пункт 2.8.5 додатку 4 до Акта перевірки, затвердженого наказом Мінекономіки від 27.10.2020 № 2161.

Центральна частина статичний блок 2