Електробезпека під час обслуговування та ремонту банкоматів

Експерт роз’яснює, чи потрібно працівникам, які обслуговують і ремонтують банкомати, мати групу з електробезпеки.

Працівник, який використовує електротехнічний пристрій, повинен дотримуватися вимог електробезпеки.

На виробництві рівень знань з електробезпеки визначає кваліфікаційна група з електробезпеки. Вимоги до неї встановлюють Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4 (НПАОП 40.1-1.21-98; далі — ПБЕЕС), та Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258 (далі — ПТЕЕС).

Чи потрібна група з електробезпеки під час обслуговування та ремонту банкоматів

Ключ до розуміння присвоєння кваліфікаційної групи з електробезпеки — у правильному трактуванні понять «електротехнічний пристрій» та «електроустановка».

Електротехнічний пристрій — сукупність компонентів, що використовують електромагнітну енергію для виконання певної функції (п. 4.46 гл. 4 ДСТУ 2815-94 «Електричні й магнітні кола та пристрої. Терміни та визначення»).

Електроустановка — комплекс взаємопов’язаних устатковання і споруд, призначених для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії (п. 3.1 розд. ІІІ ПТЕЕС).

Характерна риса електроустановки — наявність споруди/електроприміщення та мережі електроживлення. Тому обслуговування та ремонт банкоматів не підпадає під поняття «робота в електроустановці», а належить до «роботи з електротехнічним пристроєм».

ПБЕЕС та ПТЕЕС не вимагають присвоювати групу з електробезпеки користувачам електротехнічних пристроїв загального призначення, які розміщені в приміщеннях без підвищеної небезпеки й не у вибухо- та пожежонебезпечних зонах. Отже, група з електробезпеки під час робіт із заміни несправних блоків банкомата не під напругою — не передбачена.

Експлуатуємо ручний електроінструмент безпечно: роз’яснення та зразки документів

Які нормативні документи регламентують вимоги електробезпеки

Якщо група з електробезпеки під час ремонту банкомата не потрібна, у такому разі вимоги електробезпеки регламентує Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05). Це Типове положення передбачає проведення інструктажу з електробезпеки. Його реєструють у журналі реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці. Окрім того, Типові тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб передбачають тему 5 «Електробезпека» (дод. 4 до НПАОП 0.00-4.12-05).

Загальні вимоги безпеки до електричного, електронного і програмованого електронного обладнання та систем машин, які не призначені для ручного переміщення під час їхньої роботи, а також на групу машин, що узгоджено працюють разом, визначає ДСТУ EN 60204-1:2015 «Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги».

До роботи з електрообладнанням загального призначення допускають проінструктовану з електротехніки особу, яка має змогу передбачити ризик і уникнути небезпеки від електрообладнання (п. 3.31 ДСТУ EN 60204-1:2015).

Загальні вимоги безпеки до електричних приладів, які використовують у побутовому середовищі та для комерційних потреб, номінальна напруга яких не перевищує 250 В — для однофазних приладів та 480 В — для інших приладів, регламентує ДСТУ EN 60335-1:2017 «Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги».

Загальні вимоги безпеки до ручного електроінструменту визначає ДСТУ EN 60745-1:2014 «Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги».

Загальні вимоги електробезпеки засобів праці — машин, механізмів, пристроїв, устатковання, транспортних засобів — регламентують Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджені наказом МНС від 25.01.2012 № 67 (НПАОП 0.00-7.11-12).

Електробезпека
МИХАЙЛО ЧЕМЕРИСексперт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експертазміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді