Вживайте терміни в документах правильно: «ємність», «ємкість» та «місткість»

6398
Автор

Бунчук Валерій

інженер з охорони праці ТОВ «Лайф», експерт з питань охорони праці

Запитання

Яка різниця між термінами «ємність», «ємкість» та «місткість». Які з них вживати в документах, щоб уникнути плутанини та не ускладнювати застосування законодавчих норм?

Відповідь

У сучасній мовній практиці часто трапляються випадки, коли терміни «ємність», «ємкість» та «місткість» вживають як синоніми. Однак кожен із термінологічних висловів має сприйматися однозначно, особливо в нормативних документах. Вживання зазначених термінів має свої тонкощі. Роз’яснимо їх.

Де пройти навчання з охорони праці

Ємність

Ємність — фізична величина, яка є кількісною характеристикою чого-небудь. Може бути ємність посудини, транспортного засобу, споруди, акумуляторної батареї, носія інформації тощо.

Ємність — загальна назва закритих споруд і пристроїв, де складають, акумулюють, зберігають сипкі матеріали, рідини та їхні суміші.

Ємність посудини — об’єм рідини чи сипкого матеріалу, які поміщаються в посудині; міра можливого вмісту сховища, бункера, резервуара тощо.

Ємність електрична — здатність тіла накопичувати електричний заряд.

Ємність носія інформації — кількість інформації, яку на нього можна записати. Її вимірюють у спеціальних одиницях — байтах.

Вживайте терміни в документах правильно: «ємність», «ємкість» та «місткість»

Яка документація СОП має бути на підприємстві

Слово «ємність» використовують, зокрема, у визначеннях таких термінів:

Посудина — герметично закрита ємність, призначена для ведення хімічних, теплових та інших технологічних процесів, а також для зберігання і перевезення газоподібних, рідких та інших речовин. Так визначає підпункт 44 пункту 1 розділу ІІ Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, затверджених наказом Мінсоцполітики від 05.03.2018 № 333 (НПАОП 0.00-1.81-18).

Балон — посудина, що працює під тиском до 1,6 кгс/см2, ємністю до 100 дм3, у якій транспортують, зберігають і використовують зріджені гази. Про це йдеться у пункті 2.1 розділу ІІ Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міненерговугілля від 15.05.2015 № 285 (НПАОП 0.00-1.76-15).

Бак-акумулятор — ємність, призначена для зберігання запасу гарячої води, щоб вирівнювати добовий графік витрат води й тепла у системах теплопостачання, а також для створення і зберігання запасу води та підживлення джерела теплоти. Таке визначення наведено в розділі 3 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Мінпаливенерго від 14.02.2007 № 71.

Відповідно до бази державних стандартів ємність може бути:

 • вхідною,
 • вихідною,
 • електричною,
 • дифузійною,
 • динамічною,
 • бар’єрною.

Також буває ємність:

 • вбирання ґрунту,
 • електричного провідника,
 • конденсатора,
 • хімічного джерела струму,
 • корпусу,
 • пам’яті тощо.

Ємкість

Ємкість — менш вживаний термін у нормативній літературі та здебільшого є фізичною величиною.

У нормативних документах слово «ємкість» використовують у таких словосполученнях:

 • ємкісні газові водонагрівачі (НПАОП 0.00-1.76-15);

 • канатоємкість барабана (Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, затверджені наказом Мінсоцполітики від 19.01.2018 № 62; НПАОП 0.00-1.80-18);

 • вільна ємкість деревини (ДСТУ 2083-92 «Захист деревини. Терміни та визначення»);

 • динамічна об’ємна ємкість катіоніту (ДСТУ 3297-95 «Виробництво лікеро-горілчаних напоїв. Терміни та визначення»).

Термін «ємкість» — калька з російської «ёмкость». Тому замість цього слова слід використовувати термін «ємність». Наприклад, правильно вживати вислів «ємнісні водонагрівачі», а не «ємкісні».

Місткість

Місткість характеризує внутрішній об’єм або наповнення матеріальної форми (посудини, ящика, ями), а також об’єм споруди, транспортного засобу, пристрою тощо.

Наприклад, НПАОП 0.00-1.81-18 так визначає цей термін:

Місткість — об’єм внутрішньої порожнини посудини, що визначається за заданими на кресленнях номінальними розмірами (пп. 31 п. 1 розд. ІІ).

Відповідно до бази державних стандартів місткість може бути:

 • інформаційною,
 • корисною,
 • неформатованою,
 • номінальною,
 • середньою,
 • найменшою,
 • питомою,
 • сумарною.

Окрім того, є поняття:

 • трудомісткість;
 • пиломісткість;
 • вологомісткість;
 • екологічна місткість;
 • електромісткість;
 • тепломісткість;
 • енергомісткість;
 • матеріаломісткість;
 • пасажиромісткість;
 • а також місткість: водосховища, ковша, складу, тари.

Вживайте терміни в документах правильно: «ємність», «ємкість» та «місткість»

SOS-папка для зустрічі перевіряльників

Резюме

Не плутайте терміни «ємність», «ємкість» та «місткість». Запам’ятайте: кожен із термінологічних висловів має сприйматися однозначно, особливо в нормативних документах.
Ємність — здатність умістити в собі певну кількість чого-небудь. Термін «ємкість» — калька з російської «ёмкость». Тому замість цього слова слід вживати термін «ємність».
Місткість — об’єм чого-небудь. Це слово має зв’язок із таким близьким поняттям, як вміст. Хоча у деяких випадках ці терміни не можна використовувати як синоніми. Наприклад, правильно вживати вміст нітратів, а не місткість нітратів.
Зверніть увагу, що переклад термінів «ємність», «ємкість» та «місткість» на іноземну мову, зокрема англійську, є однозначним («capacity»).

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Як оформити акт-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки

У статті наводимо приклад Акта-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки на території підприємства (структурного підрозділу, дільниці), який ви можете адаптувати до умов вашого підприємства.
3608

Відмітка про проходження вступного інструктажу

Відмітка про проходження вступного інструктажу з питань охорони праці на наказі про прийняття на роботу допоможе зафіксувати факт, що новоприйнятий працівник пройшов вступний інструктаж.
941