Повторне навчання для офісних працівників на І групу з електробезпеки

823

Запитання

Чи мають офісні працівники проходити повторне навчання на І групу з електробезпеки та з якою періодичністю це потрібно робити?

Відповідь

На виробництві рівень знань з електробезпеки визначає кваліфікаційна група з електробезпеки. Вимоги до її присвоєння встановлюють Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4 (НПАОП 40.1-1.21-98; далі — ПБЕЕС), і Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258 (далі — ПТЕЕС).

Електробезпека: типові порушення норм охорони праці

Щоб одержати І групу, незалежно від посади й фаху, необхідно пройти інструктаж з електробезпеки під час роботи в електроустановці.

Електроустановка — комплекс взаємопов’язаних устатковання і споруд, що призначають для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії (п. 3.1 розд. ІІІ ПТЕЕС).

І група з електробезпеки потрібна тільки тим особам, хто працює з діючими електроустановками або зі спеціальним електротехнічним обладнанням.

У запитанні йдеться про офісних працівників. Ймовірно, вони працюють з електротехнічними пристроями загального користування — комп’ютером, факсом тощо. ПБЕЕС і ПТЕЕС не вимагають присвоювати І групу з електробезпеки користувачам електротехнічних пристроїв загального призначення, за умови непроведення їх технічного обслуговування. До таких умов належить і експлуатація електротехнічних пристроїв суб’єктів господарювання офісного напряму.

У цьому випадку вимоги електробезпеки регламентує Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05). Це Типове положення передбачає проведення інструктажу з електробезпеки. Його проведення реєструють у журналі реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці. На підприємстві має бути затверджена Інструкція з електробезпеки, яка встановлює вимоги безпеки під час виконання робіт, де може виникнути небезпека враження електричним струмом.

Періодичність інструктажу з електробезпеки визначають залежно від установленої на підприємстві періодичності повторних інструктажів з охорони праці.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Засоби індивідуального і колективного захисту від ураження електричним струмом

Для збереження життя та здоров’я працівників під час роботи з електрообладнанням, призначеним для загального користування, та електроустановками застосовують засоби індивідуального і колективного захисту від ураження електричним струмом.
53035

Група з електробезпеки інженера з охорони праці

Робота інженера з охорони праці досить багатофункціональна і складна. Дізнайтеся, чи повинен інженер з охорони праці для виконання своїх обов'язків мати групу з електробезпеки?
7993

Електробезпека

Важливо не лише дотримуватися правил електробезпеки, а й знати про причини виникнення електротравм, яка дія електричного струму на організм людини, про умови ураження людини електричним струмом. Електробезпека на виробництві — докладно розповідаємо про всі нюанси у нашій статті.
59814

Як безпечно експлуатувати генератори електричної енергії

Минулого року масове використання генераторів стало новою українською реальністю. На жаль, восени 2023 року ситуація може повторитися. У статті розповідаємо про переваги різних видів генераторів, як організувати їх безпечну роботу й подбати про пожежну безпеку та які вимоги до обслуговувального персоналу
4788