Внесення нових засобів виробництва до декларації про провадження господарської діяльності

320

Запитання

Чи можна вносити зміни, доповнення до декларації про провадження господарської діяльності, якщо на підприємстві почали використовувати нове обладнання або види робіт, що підлягають декларуванню?

Відповідь

Декларацією про провадження господарської діяльності (далі — декларація) суб’єкт господарювання повідомляє дозвільний орган про свою відповідність вимогам законодавства до певного виду господарської діяльності, зокрема матеріально-технічної бази. На її підставі він набуває права проваджувати заявлений вид господарської діяльності та несе передбачену законом відповідальність. Підстава — стаття 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806‑IV. Чинне законодавство не регламентує кількість декларацій.

Яка документація СОП має бути на підприємстві

Якщо змінилися відомості або суб’єкт господарювання виявив помилки в поданій декларації, він подає оновлену декларацію протягом п’яти робочих днів із дня настання таких змін або з дня подання декларації в разі виявлення помилки. Посадові особи територіального органу Держпраці протягом п’яти робочих днів із дня отримання оновленої декларації вносять зміни до реєстру. Таку процедуру визначає пункт 21 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107.

Перелік засобів виробництва на початку виробничої діяльності на об’єкті може не збігатися з переліком засобів виробництва під час виробничої діяльності. Тому й зазначені в декларації відомості щодо засобів виробництва можуть не збігатися з тими, що використовують на об’єкті на поточний момент.

Щоб запобігти збільшенню кількості оформлюваних суб’єктом господарювання декларацій та трактуванню органом контролю наданих документів як «недостовірні відомості», можна рекомендувати зазначати всі наявні засоби виробництва, що використовує суб’єкт господарювання на об’єкті виробництва.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Відмітка про проходження вступного інструктажу

Відмітка про проходження вступного інструктажу з питань охорони праці на наказі про прийняття на роботу допоможе зафіксувати факт, що новоприйнятий працівник пройшов вступний інструктаж.
799