Зміна істотних умов праці

1205

Запитання

Що потрібно розуміти під змінами в організації виробництва і праці на підприємстві?

Відповідь

У п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9 вказано, що зміною в організації виробництва і праці визнається раціоналізація робочих місць, введення нових форм організації праці, зокрема перехід на бригадну або на індивідуальну форму, впровадження передових методів, технологій тощо.

Складаємо Карту умов праці правильно

Істотні умови праці, передбачені у ч. З ст. 32 КЗпП, у певних випадках можуть доповнюватися. Тому можна стверджувати, що істотні умови праці — оціночне поняття у трудовому праві. Питання зарахування тих чи інших умов праці до істотних чи неістотних постає тоді, коли у власника виникає потреба їх змінити. У таких випадках власникові чи уповноваженому ним органу необхідно узгодити це питання з кожним працівником, адже одна й та сама умова праці для одного з них може бути істотною, а для іншого — ні.

До істотних умов праці, крім наведених у ч. З ст. 32 КЗпП України, з урахуванням інтересів конкретних працівників можна зарахувати також встановлення або скасування деяких додаткових елементів у трудовій функції, якщо основна трудова функція при цьому не змінюється, збільшення або зменшення обсягу роботи, ступеня самостійності та відповідальності працівника, ступеня шкідливості роботи, перехід з індивідуальної на колективну організацію праці і навпаки та створення інших умов, що характеризують трудовий процес.

Істотні умови праці:

1. Заробітна плата — винагорода, обчислена в грошовому виразі, яку за трудовим договором власник виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про оплату праці» системами оплати праці є тарифна та інші системи, що формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників.

Інженер з ОП закладу освіти: як оплачують працю та присвоюють категорію

Відповідно до вимог ст. 97 КЗпПУ оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці. Оплата може провадитися за результатами індивідуальних і колективних робіт. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

У разі, коли колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво органом.

При укладанні працівником трудового договору (контракту) роботодавець доводить до його відома умови оплати праці, розміри, порядок і строки виплати заробітної плати, підстави, згідно з якими можуть провадитися відрахування у випадках, передбачених законодавством (ст. 29 Закону України «Про оплату праці» ).

При цьому про нові або зміну наявних умов оплати праці в бік погіршення роботодавець повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни.

2. Колективним договором, локальними нормативними актами та чинним законодавством України встановлюються пільги та компенсації, які також належать до істотних умов праці.

3. Установлення режиму роботи є правом підприємства, що реалізується трудовим колективом або власником за узгодженням із профспілковою організацією підприємства за допомогою встановлення робочого часу та часу відпочинку, графіків змінності, введення підсумованого обліку робочого часу, часу початку та закінчення робочого дня, тривалості перерви для відпочинку та харчування, поділу робочого дня на частини.

4. Установлення або скасування неповного робочого часу для всього підприємства або окремих структурних підрозділів чи окремої категорії працівників є правом власника та може реалізовуватися при введенні змін в організацію виробництва і праці.

5. Власник має право провести зміну щодо встановлення або скасування суміщення професій (посад). Суміщення професій означає інтенсифікацію праці (виконання інших функціональних обов’язків) при незмінній тривалості робочого часу.

Суміщення, сумісництво, підрядні відносини у сфері охорони праці

Зміна істотних умов праці
Ірина Шкарівськаадвокат, Київ

6. У зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна розрядів і найменувань посад.

7. До інших істотних умов праці можна зарахувати:

  • скорочення педагогічного навантаження працівникам середніх загальноосвітніх і інших навчально-виховних закладів;
  • введення контрактної форми трудового договору, якщо це допускається законом;
  • вимогу до працівника укласти договір про повну матеріальну відповідальність на підставі п. 1 ст. 134 КЗпП тощо.

Порядок введення змін істотних умов праці

Зміни наведених вище істотних умов праці не повинні спричиняти примусу до праці. Ч. 3 ст. 32 КЗпП на власника покладені обов’язки попередити працівника за два місяці про зміни в організації виробництва і праці, а також про зміну істотних умов праці.

При зміні істотних умов праці власник повинен дотримуватися встановленого порядку. Правовим документом про таку зміну є наказ про зміну істотних умов праці у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці.

Зверніть увагу!

Працівники, істотні умови праці яких у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці підлягають зміні, персонально попереджаються про дату таких змін (не пізніше ніж за два місяці до змін).

Попередження — це письмова пропозиція працівникові продовжити роботу після того, як власник з дотриманням установленого законодавством двомісячного строку змінить істотні умови праці. Працівник може прийняти цю пропозицію та продовжувати роботу при змінених істотних умовах праці або ж відмовитися від неї. Двомісячний строк попередження передбачено для того, щоб працівник міг знайти собі іншу роботу, якщо його не влаштовує зміна істотних умов праці.

Протягом двох місяців від усіх відповідних працівників доцільно одержати письмову заяву про згоду продовжувати роботу після зміни істотних умов праці або про їхню відмову працювати в нових умовах. При цьому працівник має право будь-коли змінити своє рішення.

Безпосередньо перед початком робіт при змінених істотних умовах праці доцільно видати наказ, у якому визначити для кожного працівника нові істотні умови праці, а також ознайомити його з новими інструкціями та іншими документами, що визначають умови проведення робіт, якщо вони потрібні.

Працівник, що відмовився продовжувати роботу у зв’язку зі змінами істотних умов праці, підлягає звільненню на підставі п. 6 ст. 36 КЗпПУ, до його трудової книжки вноситься відповідний запис.

Джерело: Управління Держпраці в Кіровоградській області

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Атестація робочих місць за умовами праці: важливі нюанси, які потрібно знати роботодавцеві

Зі статті ви дізнаєтеся, який алгоритм проведення атестації робочих місць за умовами праці, як до неї підготуватися, яку відповідальність нестиме роботодавець, якщо він не провів атестацію, та чи потрібно проводити атестацію під час війни.
42727

Протокол засідання атестаційної комісії

Кожне засідання атестаційної комісії оформлюють відповідними протоколами. Щоб зекономити свій час, скачайте наведені у статті зразки протоколів та скористайтеся ними, коли проводитимете на підприємстві атестацію робочих місць.
12075

Наказ про результати атестації робочих місць

За результатами атестації робочих місць за умовами праці видається наказ про її результати. Скачайте готовий зразок наказу про результати атестації робочих місць та за потреби адаптуйте його до особливостей вашого підприємства.
19732

Як оформити графік проведення атестації

Перед проведенням атестації керівник підприємства видає відповідний наказ. Як додаток до нього оформлюють графік проведення атестації робочих місць за умовами праці. У статті ви знайдете зразок оформлення такого графіка.
10446

Комісія з атестації робочих місць за умовами праці

Атестаційна комісія — це колегіальний орган, створений для вирішення всіх питань, які стосуються атестації робочих місць на підприємстві. Зі статті ви дізнаєтеся, як створюють атестаційну комісію, хто входить до її складу, які функціональні обов’язки вона виконує.
9146