Нові держстандарти та закони: зміни у липні

Підготуйтеся до змін у нормативній базі

Нові держстандарти та закон: зміни у липні

Набирають чинності

01.07.2024

Будівництво
 • ДСТУ 9258:2023 Настанова з організації виконання будівельних робіт 
 • ДСТУ 9259:2023 Настанова з контролю якості улаштування непрохідних каналів підземних комунікацій 
 • ДСТУ 9260:2023 Настанова з контролю якості монтажу збірних бетонних і залізобетонних конструкцій 
 • ДСТУ 9267:2023 Суміші будівельні сухі спеціальні проникної дії. Технічні умови 
 • ДСТУ CEN/TS 16346:2023 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення характеристик розпаду та безпосередньої зчеплюваності катіонних бітумних емульсій із заповнювачем з розміром фракції 2/4 мм (CEN/TS 16346:2012, IDT) 
 • ДСТУ EN 15102:2023 Шпалери декоративні. Шпалери в рулонах (EN 15102:2019, IDT) 
 • ДСТУ EN 16659:2023 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення повзності та відновлення під дією багаторазових зсувних напруг (MSCRT) (EN 16659:2015, IDT) 
 • ДСТУ EN ISO 23386:2023 Будівельне інформаційне моделювання та інші процеси цифрового представлення даних, застосовні в будівництві. Методологія описування, авторизації та технічного супроводу в пов`язаних словниках даних (EN ISO 23386:2020, IDT; ISO 23386:2020, IDT) 
 • ДСТУ EN ISO 23387:2023 Будівельне інформаційне моделювання (ВІМ). Шаблони даних для будівельних об’єктів, застосовні протягом життєвого циклу будівельних активів. Концепції та принципи (EN ISO 23387:2020, IDT; ISO 23387:2020, IDT)
Держпраці оновила покажчик НПАОП
Пожежна безпека
 • ДСТУ 9069:2021 Протипожежна техніка. Рукави пожежні плоскоскладані для пожежно-рятувальних автомобілів. Загальні вимоги та методи випробування. Зміна № 1 
Дорожня галузь
 • ДСТУ CEN/TR 13201-1:2016 Освітлення доріг. Частина 1. Вибирання класів освітлення (CEN/TR 13201-1:2014, IDT) 
 • ДСТУ EN 13201-2:2016 Освітлення доріг. Частина 2. Технічні вимоги (EN 13201-2:2015, IDT) 
 • ДСТУ EN 13201-3:2016 Освітлення доріг. Частина 3. Розрахунок робочих параметрів (EN 13201-3:2015, IDT) 
 • ДСТУ EN 13201-4:2016 Освітлення доріг. Частина 4. Методи вимірювання світлових характеристик (EN 13201-4:2015, IDT) 
 • ДСТУ EN 13201-5:2016 Освітлення доріг. Частина 5. Показники енергетичної ефективності (EN 13201-5:2015, IDT) 
Енергетика
 • ДСТУ EN 14274:2022 Палива автомобільні. Оцінювання якості бензину та дизельного палива. Система моніторингу якості палива (EN 14274:2013, IDT; EN 14274:2013/АС:2013, IDT) 
 • ДСТУ EN 14275:2022 Палива автомобільні. Оцінювання якості бензину та дизельного палива. Відбирання проб на автозаправних станціях та гуртових розподільних установках (EN 14275:2013, IDT) 
Харчова промисловість
 • ДСТУ 3945:2023 Цукор. Методи визначення редукувальних речовин 
 • ДСТУ 4811:2007 Насіння олійних культур. Методи визначення вологості. Зміна № 1
 • ДСТУ 4872:2023 Цукор. Метод визначення золи
Металургія
 • ДСТУ 4121:2022 Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови. Зміна № 1 
Екологія
 • ДСТУ ISO 17892-3:2023 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 3. Визначення щільності частинок (ISO 17892-3:2015, IDT) 
 • ДСТУ ISO 17892-4:2023 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 4. Визначення гранулометричного складу (ISO 17892-4:2016, IDT)

Законодавчі акти України

 • Постанова НКЕК «Про затвердження Методики проведення та оновлення географічних оглядів» від 22.11.2023 № 437
 • Наказ Мінспорту «Про затвердження Положення про Єдину спортивну класифікацію України» від 07.12.2023 № 7512,
 • Постанова НБУ «Про внесення змін до Положення про Кредитний реєстр Національного банку України» від 25.12.2023 № 180
 • Постанова НБУ «Про затвердження Правил надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб інформації до Кредитного реєстру Національного банку України» від 18.01.2024 № 8

02.07.2024

 • Постанова НКРЕКП «Про затвердження Порядку подання інформації про здійснені господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами» від 27.03.2024 № 618

07.07.2024

 • Закон України «Про захист прав споживачів» від 10.06.2023 № 3153-IX

08.07.2024

 • Наказ Мінінфраструктури «Про затвердження Правил реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, у морських і річкових портах та терміналах» від 17.10.2023 № 956

18.07.2024

 • Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів» від 12.01.2024 № 28

24.07.2024

 • Постанова КМУ «Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання, тимчасового припинення дії, переоформлення та поновлення дії експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»   від 12.01.2024 № 27
 • Наказ Мінагрополітики «Про затвердження Порядку державної реєстрації потужностей та Порядку ведення державного реєстру операторів ринку та їхніх потужностей» від 15.02.2024 № 431

25.07.2024

 • Наказ Мінінфраструктури «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин та побутових прально-сушильних машин» від 30.10.2023 № 991

30.07.2024

 • Наказ Мінагрополітики «Про затвердження Гігієнічних вимог до потужностей, на яких здійснюється виробництво та/або обіг продуктів бджільництва» від 15.11.2023 № 1968

Втрачають чинність

01.07.2024

Будівництво
 • ДСТУ EN 13141-8:2019 Вентиляція в будівлях. Випробування експлуатаційних характеристик компонентів/виробів для вентиляції житлових приміщень. Частина 8. Випробування експлуатаційних характеристик неканальних установок припливно-витяжної вентиляції (охоплюючи регенерацію тепла) для систем вентиляції з механічною спонукою, призначених для окремої кімнати (EN 13141-8:2014, IDT) 
 • ДСТУ EN 14511-1:2007 Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електроприводом. Частина 1. Терміни та визначення понять (EN 14511-1:2004, IDT) 
 • ДСТУ EN 14511-2:2016 Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором, оснащеним електроприводом для обігрівання й охолодження приміщень. Частина 2. Умови випробування (EN 14511-2:2013, IDT) 
 • ДСТУ EN 14511-2:2019 Кондиціонери, агретовані охолоджувачі рідини та теплові насоси для обігрівання й охолодження приміщень і технологічні холодильні установки з електроприводними компресорами. Частина 2. Умови випробування (EN 14511-2:2018, IDT) 
 • ДСТУ EN 14511-3:2007 Кондиціонери повітряні, пристрої охолоджування рідини компактні та компресорні насоси з електричним приводом теплові для обігрівання й охолоджування приміщень. Частина 3. Методи випробування (EN 14511-3:2004, IDT) 
 • ДСТУ EN 14511-3:2007 Кондиціонери повітряні, пристрої охолоджування рідини компактні та компресорні насоси з електричним приводом теплові для обігрівання й охолоджування приміщень. Частина 3. Методи випробування. Поправка (ІПС № 5-2015) 
 • ДСТУ EN 14511-3:2019 Кондиціонери, агретовані охолоджувачі рідини та теплові насоси для обігрівання й охолодження приміщень і технологічні холодильні установки з електроприводними компресорами. Частина 3. Методи випробування (EN 14511-3:2013, IDT) 
 • ДСТУ EN 14511-3:2019 Кондиціонери, агретовані охолоджувачі рідини та теплові насоси для обігрівання й охолодження приміщень і технологічні холодильні установки з електроприводними компресорами. Частина 3. Методи випробування (EN 14511-3:2018, IDT) 
 • ДСТУ EN 14511-4:2007 Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електроприводом. Частина 4. Загальні технічні вимоги (EN 14511-4:2004, ІDT) 
 • ДСТУ EN 14825:2019 Кондиціонери, рідинні охолоджувальні агрегати й теплові насоси з електричними компресорами для опалювання та охолоджування приміщень. Випробування та оцінювання в умовах роботи за часткових навантажень і розрахунок сезонної продуктивності (EN 14825:2013, IDT) 
 • ДСТУ EN 14825:2019 Кондиціонери, рідинні охолоджувальні агрегати та теплові насоси з електричними компресорами для опалення й охолодження приміщень. Випробування та оцінювання в умовах роботи за часткових навантажень і розрахунок сезонної продуктивності (EN 14825:2018, IDT)
 • ДСТУ EN 15102:2019 Шпалери декоративні. Шпалери в рулонах (EN 15102:2019, IDT) 
 • ДСТУ EN 15102:2019 Шпалери декоративні. Шпалери в рулонах і листах (EN 15102:2007 + A1:2011, IDT) 
 • ДСТУ EN 15218:2016 Кондиціонери повітряні та агрегатовані охолоджувачі рідини з конденсатором випарного охолодження та компресорами з електричним приводом для охолодження приміщень. Терміни та визначення понять, умови випробування, методи випробування та вимоги (EN 15218:2013, IDT) 
 • ДСТУ EN 15502-2-1:2019 Котли газові для центрального опалення. Частина 2-1. Спеціальний стандарт для приладів типу C та приладів типів B2, B3 та B5 з номінальною тепловою потужністю не більше ніж 1 000 кВт (EN 15502-2-1:2012 + A1:2016, IDT)
 • ДСТУ EN 15502-2-1:2019 Котли газові для центрального опалення. Частина 2-1. Спеціальний стандарт для приладів типу C та приладів типів B2, B3 та B5 з номінальною тепловою потужністю не більше ніж 1000 кВт (EN 15502-2-1:2012, IDT) 
 • ДСТУ EN ISO 16890-2:2019 Фільтри повітря для загальної вентиляції. Частина 2. Вимірювання фракційної ефективності та опору повітряному потоку (EN ISO 16890-2:2016, IDT; ISO 16890-2:2016, IDT) 
 • ДСТУ EN ISO 16890-4:2019 Фільтри повітряні для загальної вентиляції. Частина 4. Метод кондиціювання для визначення мінімальної фракційної ефективності під час часткового випробування (EN ISO 16890-4:2016, IDT; ISO 16890-4:2016, IDT)
Харчова промисловість
 • ДСТУ 3945-2000 Цукор. Методи визначення редукувальних речовин (ГОСТ 12575-2001, IDT) 
 • ДСТУ 4872:2007 Цукор білий. Методи визначення золи 
Металургія
 • ДСТУ 4121-2002 Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови. З Поправками (ІПС № 3-2003), (ІПС № 12-2003) 
Електротехніка
 • ДСТУ EN 62271-200:2015 Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 200. Комплектні розподільчі пристрої змінного струму в кожусі з металу розраховані на номінальну напругу понад 1 кВ і до 52 кВ включно (EN 62271-200:2012, IDТ) 
 • ДСТУ EN 62271-200:2015 Пристрої контрольні розподільні високовольтні. Частина 200. Комплектні розподільні пристрої змінного струму в кожусі з металу, розраховані на номінальну напругу понад 1 кВ і до 52 кВ включно (EN 62271-200:2012/AC:2015, IDT; IEC 62271-200:2011/COR1:2015, IDT). Поправка № 1:2022 
Екологія
 • ДСТУ ISO/TS 17892-4:2008 Геотехнічні дослідження та випробування. Частина 4. Лабораторні випробування грунту для визначення гранулометричного складу (ISO/TS 17892-4:2004, IDT)
Медичне устатковання
 • ДСТУ EN ISO 18778:2015 Респіраторне устатковання. Монітори для дітей. Додаткові вимоги (EN ISO 18778:2009, IDT) 

06.07.2024

Будівництво
 • ДСТУ EN 12952-6:2015 Котли водотрубні та допоміжне устатковання. Частина 6. Перевіряння під час виготовлення; документація та маркування складників котлів, що перебувають під тиском (EN 12952-6:2011, IDT) 

24.07.2024

Законодавчі акти України

 • Наказ від 10.02.2016 № 39 Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб`єктам 

Джерело: ЛІГА:ЗАКОН, Будстандарт

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Знайомимося з нормативною базою з безпеки праці

Інженер з охорони праці не займається законотворчістю, однак опрацювання нормативної бази — складова його роботи. Він має знати, які існують нормативно-правові акти з охорони праці та як їх правильно застосовувати. Про основні нормативні документи з охорони праці — далі у статті.
23277

Акт службового розслідування порушень вимог безпеки

Після того, як комісія зі службового розслідування встановила причини, винних осіб і зміст порушень, вона складає акт службового розслідування. Скачайте Акт службового розслідування: зразок, розроблений експертом
7600

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді