Нові трудові штрафи та правила охорони праці: проєкт закону оприлюднено

Нові трудові штрафи та правила охорони праці: проєкт закону оприлюднено


СПО об'єднань профспілок нп своєму сайті оприлюднило проєкт закону «Про безпеку та здоров'я працівників на роботі», який має замінити Закон про охорону праці та передбачає низку оновлень у КЗпП.

Проєкт визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади безпеки та здоров'я працівників на роботі в Україні. Зокрема, передбачено, що роботодавці мають організовувати проведення санітарно-гігіенічних досліджень факторів робочого середовища i трудового процесу за визначеними санітарними нормами та правилами, показниками небезпечності та шкідливості професійних факторів робочого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на їx нащадків як тепер, так i в майбутньому.

Як оцінити ефективність СУОП: формули, приклади та зразки

Окрема стаття визначає вимоги щодо захисту генетичного спадку, які передбачають, аналіз наявності на робочих місцях або в робочих зонах факторів, які можуть спричинити негативні спадкові генетичні наслідки у нащадків, чи вплинути на репродуктивну функцію чоловіків i жінок. Перелік факторів з особливим впливом на здоров'я та генетичний спадок працівників визначатиме Міністерство охорони здоров'я України.

Роботодавець буде зобов'язаний забезпечити безпечні умови праці, здійснювати оцінку та управління професійними ризиками, вести облік професійних факторів i професійних ризиків, моніторити технічнис стан робочого обладнання, підтримувати його у належних умовах, при проєктуванні робочих місць враховувати технічний прогрес та нові форми організації тощо.

Крім того, проєкт закону передбачає внесення оновлень до КЗпП, зокрема, щодо нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю. Главу кодексу про Державний нагляд за дотриманням законодавства про працю повністю змінять.

Державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про працю здійснюватиме Державна інспекція праці.

Державні інспектори праці за умови пред'явлення службового посвідчення мають право:

1) з метою проведения інспекційного відвідування безперешкодно, без попереднъого повідомлення о будъ-якій годині доби відвідувати будь-які робочі місця об'єкта відвідування, а також проходити до будь-яких виробничих, службових та адміністративних приміщень об'єктів відвідування, в яких використовуються наймана праця;

2) проходити до нежитлових будинків, приміщенъ, споруд та інших об'єктів, у яких перебувають фізичні особи, стосовно яких с достатньо підстав вважати, що вони виконують трудові обов'язки, a6o до них застосовустъся примусова праця;

3) ознайомлюватися з оригіналами та робити копії (в тому числі — електронні) актів об'єктів відвідування, колективних aбo трудових договорів, а також документів, ведення яких передбачено законодавством про працю;

❗️ Чи штрафують, якщо під час карантину працівники не проходили медогляди

4) наодинці aбo у присутності свідків ставити об'єкту відвідування та/або працівникам, представникам профспілок, їx організацій та об'єднань, члени яких працюють на об'єкті відвідування запитання, отримувати від них необхідні пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію стосовно порушень законодавства про працю та вжиті заходи щодо їx усунення;

5) вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);

6) відбирати зразки матеріалів i речовин, які використовуються aбo обробляються;

7) за резулътатами інспекційного відвідування визнавати роботу такою, що виконується в межах трудових відносин, незалежно від назви та виду договірних відносин між сторонами;

8) вносити об'єктам відвідування обов'язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю;

9) вносити компетентним органам подання щодо відсторонення від виконання обов'язків винних у порушенні законодавства про працю посадових осіб aбo притягнення їx до відповідальності згідно з законом;

10) залучати правоохоронні органи для припинення незаконних дій об'єкта відвідування та осіб, які перешкоджають їм виконувати службові обов'язки;

11) складати у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про такі правопорушення i накладати адміністративні стягнення;

12) отримувати безоплатно від об'єктів відвідування, органів, уповноважених управляти майном, державних органів статистичні та інші звітні дані, інформацію, документи i матеріали, необхідні для виконання своїх повноважень;

13) витребувати для огляду у фізичних осіб, які перебувають на робочих місцях aбo поза ними у виробничих, службових, адміністративних приміщеннях, будинках, спорудах та інших об'єктах, що використовуються для здійснення господарської діяльності, щодо яких с підстави вважати, що вони виконують трудові обов'язки, документи, що посвідчують особу;

14) здійснювати фіксацію процесу інспекційних відвідувань з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки.

Скачайте план перевірок Держпраці на 2021 рік

Державний інспектор праці нестиме відповідальність у порядку регресу в розмірі виплаченого з відповідного бюджету відшкодування у зв'язку з незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю такого державного інспектора праці, підтвердженими у встановленому законом порядку.

Відповідальність за порушення законодавства про працю

1) допуск працівника до роботи без трудового договору, оформлення на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування ЄСВ,

  • у 15-кратному (а юридичні особи та фізичні особи — підприємці, які є платниками единого податку першої - третьої груп, — у 10-кратному) розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника;

2) вчинення порушення повторно протягом року з дня виявлення порушення, - у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати;

3) порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їx не в повному обсязі, порушення вимог законодавства щодо надання відпусток, - у 3-кратному розмірі мінімальної заробітної плати;

4) недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, - у 5-кратному розмірі мінімальної заробітної плати;

5) недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України «Про військовий обов'язок i військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,

  • у 4-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скосно порушення, а до об'єктів відвідування, які використовують найману працю, та с платниками единого податку першої - третьої груп, застосовусться попередження;

6) створення перешкод у проведенні інспекційного відвідування (відмова у допуску до проведения інспекційного відвідування, та/або не призначення уповноваженої посадової особи об'скта відвідування за відсутності керівника юридичної особи a6o фізичної особи, яка використовує найману працю, що призвело до недопуску, та/або ненадання на письмову вимогу державного інспектора праці інформації та/або документів, необхідних для проведения інспекційного відвідування, та/або перешкода в реалізації інших прав, передбачених статтею 261 цього Кодексу),

  • у 5-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

7) вчинення дій, передбачених пунктом шостим цієї частини, при проведенні інспекційного відвідування з питань виявлення порушень, зазначених в пункті другому ційі частини, - у 50-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

8) порушення інших вимог законодавства про працю, крім передбачених пунктами 1-7 цієї частини,

  • у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення;

9) вчинення порушення, передбаченого пунктом 8 цієї частини, повторно протягом року з дня виявлення порушення

  • у 2-кратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення.

Ми стежимо за змінами та неодмінно повідомимо вам про прийняття закону. Наразі памятайте про чинні штрафи за порушення законодавства про працю, а також потурбуйтесь про безпечні умови праці для себе та своїх працівників.

Джерело: ЛІГА:ЗАКОН

Штрафи за порушення законодавства про працю у 2020 році
Ірина Шкарівськаадвокат, постійний автор статей та лектор вебінарів на теми законодавства про охорону праці
Суб’єктам господарювання потрібно знати не лише про те, як підготвуватися до приїзду інспекторів, а також

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Положення про навчання з питань охорони праці на підприємстві

Одним з основних документів з навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві є Положення про навчання з питань охорони праці. Які вимоги до цього документа, хто його затверджує й узгоджує — дізнайтеся зі статті.
40081

Як безпечно експлуатувати генератори електричної енергії

Минулого року масове використання генераторів стало новою українською реальністю. На жаль, влітку 2024 року ситуація може повторитися. У статті розповідаємо про переваги різних видів генераторів, як організувати їх безпечну роботу й подбати про пожежну безпеку та які вимоги до обслуговувального персоналу
7937

Організація охорони праці на підприємстві

Організація охорони праці на підприємстві — це цілісна система прав, обов’язків та повноважень суб’єктів виробничого процесу, процедур, спрямованих на дотримання безпечного рівня виробництва, правил та нормативних вимог, які регулюють питання найманої праці.
86399

Інструкції з охорони праці в навчальних закладах

Інструкції з охорони праці в закладі освіти — це локальні нормативно-правові акти, що визначають обов’язкові вимоги безпеки, яких повинні дотримувати працівники навчальних закладів. У статті ви знайдете зразки інструкцій з охорони праці в школі. За потреби адаптуйте їх до умов вашого навчального закладу
58939

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді