План діяльності Держпраці з підготовки проектів регуляторних актів на IV квартал 2017 року

План діяльності Державної служби України з питань праці з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, затверджений наказом Держпраці від 15.12.2016 № 156 (зі змінами, внесеними наказами Держпраці від 10.01.2017 № 3, від 18.04.2017 № 60, 18.08.2017 № 102).

Скачати План діяльності Держпраці з підготовки проектів регуляторних актів на IV квартал 2017 року

План діяльності Держпраці з підготовки проектів регуляторних актів на IV квартал 2017 року

з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Структурний підрозділ відповідальний за розроблення

Строк виконання (квартал)

1

2

3

4

5

1. Проекти актів Кабінету Міністрів України:

1.1.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску»

Проект акта розробляється з метою приведення системи технічного регулювання України у відповідність з практикою ЄС для такого виду промислової (нехарчової) продукції, як прості посудини високого тиску

Департамент нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

IV квартал

1.2.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509»

Проект акта розробляється з метою приведення у відповідність із законодавством постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення» щодо можливості накладення фінансових штрафів не лише на підставі акта, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, але і на підставі акта, складеного посадовою особою Державної фіскальної служби України чи її територіального органу

Відділ з питань зайнятості Департаменту з питань праці

IV квартал

1.3.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»

Проект акта розробляється з метою удосконалення процедури розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, приведення її у відповідність до змін та вимог діючого законодавства з урахуванням європейських норм

Управління інспекційної діяльності Держпраці;

Департамент з питань праці Держпраці

IV квартал

1.4.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)»

Розробляється з метою виконання пункту 4 Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28. 08.2013 № 752

Управління інспекційної діяльності

IV квартал

1.5.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Розробляється на виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

Департамент з питань праці

IV квартал

1.6.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів»

Розробляється на виконання підпункту 12 пункту 9 Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням КМУ від 19.08.2015 № 844-р

Департамент нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

IV квартал

1.7.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском»

Розробляється на виконання підпункту 17 пункту 9 Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням КМУ від 19.08.2015 № 844-р

Департамент нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

IV квартал

1.8.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70»

Розробляється на виконання плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Указу Президента України від 13.12.2016 № 553 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю», схваленого на засіданні КМУ від 18.01.2017 (протокол № 4)

Департамент з питань праці

IV квартал

1.9.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання в частині дотримання вимог законодавства про зайнятість населення, працевлаштування осіб з інвалідністю, гігієну праці, визначається періодичність здійснення Державною службою України з питань праці та її територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю), та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 р. № 1288»

Розробляється з метою виконання абзацу двадцять другого пункту 6 розділу I Закону України від 03.11.2016 № 1726-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Департамент з питань праці

IV квартал

1.10.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту»

Розробляється з метою виконання підпункту 15 пункту 9 Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням КМУ від 19.08.2015 № 844-р

Департамент з питань праці

IV квартал

1.11.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню»

Розробляється на виконання пункту 12 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з метою врегулювання суспільних відносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності, пов’язаних з виробництвом вибухових матеріалів промислового призначення та коригування їх переліку

Відділ геолого-маркшейдерських робіт управління гірничого нагляду

IV квартал

1.12.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення»

Розробляється з метою виконання підпункту 20 пункту 9 Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням КМУ від 19.08.2015 № 844-р

Відділ нагляду у гірничодобувній промисловості, за вибуховими роботами та утилізацією боєприпасів управління гірничого нагляду

IV квартал

1.13.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат»

Розробляється з метою сприяння погашенню заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та забезпечення здійснення виконавчими органами міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, визначених частиною третьою статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», делегованих повноважень Держпраці щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення

Відділ з питань трудових відносин департаменту з питань праці

IV квартал

2. Проекти наказів Міністерства соціальної політики України:

2.1.

Проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 02 лютого 2016 року № 67»

Проект акта розробляється з метою приведення форми постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами Державної служби України з питань праці у відповідність з вимогами Закону України від 02.06.2016 № 1404-VIII «Про виконавче провадження»

Відділ з питань зайнятості Департаменту з питань праці

IV квартал

2.2.

Проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства праці та соціальної політики України»

Проект акта розробляється з метою приведення змісту наказів Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.1998 № 16 «Про затвердження Порядків застосування Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.1998 за № 57/2497, від 23.03.2001 № 122 «Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2001 за № 304/5495, до вимог чинного законодавства, в частині визначення органу уповноваженого здійснювати контроль за правильністю застосування зазначених Порядків.

Відділ експертизи умов праці Департаменту з питань праці

IV квартал

2.3.

Проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Правил охорони праці для суднобудівних та судноремонтних робіт»

Проект акта розробляється з метою правового врегулювання та необхідності підвищення рівня безпеки під час суднобудівних та судноремонтних робіт

Департамент нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

IV квартал

2.4.

Проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження мінімальних вимог щодо безпеки і захисту здоров’я працівників на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках»

Розробляється на виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»

Департамент нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

IV квартал

2.5.

Проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про внесення змін до Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості»

Проект акта розробляється з метою правового врегулювання підвищення рівня безпеки та гігієни праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості під час проведення лісогосподарських, лісосічних та деревообробних робіт у лісовій галузі

Департамент нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

IV квартал

2.6.

Проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві»

Проект акта розробляється з метою правового врегулювання та необхідність підвищення рівня безпеки у сільськогосподарському виробництві

Департамент нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

IV квартал

2.7.

Проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження мінімальних вимог до безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями»

Проект акта розробляється на виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»

Департамент нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

IV квартал

2.8.

Проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту»

Проект акта розробляється з метою правового врегулювання підвищення рівня захисту працівників від впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів, що виникають під час надання послуг з перевезення вантажів та пасажирів залізничним транспортом та обслуговування об’єктів інфраструктури

Департамент нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

IV квартал

2.9.

Проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Правил охорони праці в морських портах»

Проект акта розробляється з метою правового врегулювання підвищення рівня безпеки працівників під час виконання робіт в морських портах

Департамент нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

IV квартал

2.10.

Проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Правил охорони праці під час очищення деталей механічним способом»

Розробляється з метою встановлення єдиних вимог охорони праці під час очищення деталей механічним способом та усунення множинності, скасування застарілих і таких, що не відповідають новим умовам соціально-економічного розвитку України нормативно-правовим актам з охорони праці

Департамент нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

IV квартал

2.11.

Проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників у видобувних галузях, що використовують буріння»

Розробляється на виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»

Відділ геолого-маркшейдерських робіт управління гірничого нагляду

IV квартал

2.12.

Проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах промислової безпеки, охорони та гігієни праці в системі Державної служби України з питань праці та уніфікованої форми Акта, складеного за результатами перевірки суб’єкта господарювання»

Розробляється з метою визначення процедури організації та здійснення державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держпраці у відповідність до законодавства

Управління інспекційної діяльності

IV квартал

2.13.

Проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування»

Розробляється на виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»

Відділ нагляду у гірничодобувній промисловості, за вибуховими роботами та утилізацією боєприпасів управління гірничого нагляду

IV квартал

2.14.

Проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації об’єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт»

Розробляється з метою правого врегулювання та необхідності підвищення рівня безпеки під час проектування та експлуатації об’єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт.

Відділ нагляду у гірничодобувній промисловості, за вибуховими роботами та утилізацією боєприпасів управління гірничого нагляду

IV квартал

2.15.

Проекту наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів»

Розробляється з метою правового врегулювання та необхідності підвищення рівня безпеки під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів

Відділ нагляду у гірничодобувній промисловості, за вибуховими роботами та утилізацією боєприпасів управління гірничого нагляду

IV квартал

2.16.

Проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Змін до Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом»

Розробляється з метою правого врегулювання та необхідності підвищення рівня безпеки під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

Відділ нагляду у гірничодобувній промисловості, за вибуховими роботами та утилізацією боєприпасів управління гірничого нагляду

IV квартал

2.17.

Проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з охорони праці»

Розробляється на виконання пункту 48 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 615-р

Департамент нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

IV квартал

2.18.

Проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 02 липня 2012 року № 390»

Розробляється з метою визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 02 липня 2012 року № 390 як такого, що не відповідає чинному законодавству про працю

Відділ з питань трудових відносин департаменту з питань праці

IV квартал

3. Проекти законів України:

3.1.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці»

Розробляється на виконання пункту 5 Протоколу № 2 засідання Урядової комісії з розслідування причин виникнення надзвичайної ситуації, що сталася 02 березня 2017 року у с. Глухів Сокальського району Львівської області на відокремленому підрозділі «Шахта «Степова» Державного підприємства «Львіввугілля»

Управління юридичного забезпечення

IV квартал

3.2.

Проект Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» (нова редакція)

Розробляється з метою імплементацій в національне законодавство положень Директиви 2014/28/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вибухових матеріалів цивільного призначення та нагляду за ними.

Управління гірничого нагляду

IV квартал

3.3.

Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» щодо вдосконалення здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю»

Розробляється з метою вдосконалення здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю у період та на території проведення антитерористичної операції

Відділ з питань трудових відносин департаменту з питань праці

IV квартал

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Відмітка про проходження вступного інструктажу

Відмітка про проходження вступного інструктажу з питань охорони праці на наказі про прийняття на роботу допоможе зафіксувати факт, що новоприйнятий працівник пройшов вступний інструктаж.
799