Які кваліфікаційні вимоги до особи, відповідальної за електрогосподарство

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України нагадує про вимоги до працiвникiв, робота яких пов’язана з експлуатацiєю та обслуговуванням електроустановок споживачiв

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України у листі від 27.07.2015 № 03/14-3872 нагадує про вимоги до працiвникiв, робота яких пов’язана з експлуатацiєю та обслуговуванням електроустановок споживачiв.

Вiдповiдно до пункту 1.3 роздiлу IV Правил технiчної експлуатацiї електроустановок споживачiв, затверджених наказом Мiнпаливенерго вiд 25.07.2006 № 258, для забезпечення безпечної та надiйної експлуатацiї електроустановок у споживача створюється електротехнiчна служба (вiддiл, група) з необхiдною кiлькiстю електротехнiчних працiвникiв, залежно вiд класу напруги живлення, складностi робiт з обслуговування електроустановок. Для безпосереднього виконання функцiй щодо органiзацiї експлуатацiї електроустановок керiвник споживача своїм розпорядчим документом повинен призначити особу, вiдповiдальну за електрогосподарство, та особу, яка буде її замiщати у разi вiдсутностi (вiдпустка, хвороба).

Читайте на порталі

Особу, вiдповiдальну за електрогосподарство, та особу, яка буде її замiщати, призначають пiсля успiшної перевiрки знань з питань технiчної експлуатацiї електроустановок, пожежної безпеки та охорони працi i присвоєння цим особам IV групи з електробезпеки (для обслуговування електроустановок на напругу до 1 кВ) або V групи з електробезпеки (для обслуговування електроустановок на напругу понад 1 кВ).

Особа, вiдповiдальна за електрогосподарство споживача, повинна мати вiдповiдну групу з електробезпеки та вищу освiту за вiдповiдним напрямом енергетичного профiлю, а також стаж роботи за цим напрямом. Якщо у споживача використовуються електроустановки II та III категорiй з надiйностi електропостачання на напругу до 1 кВ, допускається, як виняток, призначити особу з числа працiвникiв, якi мають групу з електробезпеки не нижче IV та стаж роботи.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Вимоги безпеки до робочого місця водія

Кожний водій до початку роботи має переконатися у безпечному стані свого робочого місця. Дізнайтеся, яким вимогам безпеки має відповідати робоче місце водія.
7602

Заходи із підготовки підприємства до роботи у весняно-літній період

Шкідливі й небезпечні фактори виробництва, ризики на робочих місцях у теплий та холодний період року різні. Тому завчасно розробіть на підприємстві заходи, що допоможуть підготуватися до роботи у весняно-літній період.
312

Як захистити працівників від переохолодження

Які негативні наслідки може мати вплив низьких температур та хто в зоні ризику, як надати домедичну допомогу при переохолодженні та відмороженні, що допоможе захистити працівників від переохолодження? Відповіді на ці та інші актуальні питання — у статті.
4824

Цивільний захист на підприємстві

Для того, щоб запобігти надзвичайним ситуаціям, ліквідувати їх наслідки та надати допомогу потерпілим, організуйте на підприємстві роботу з цивільного захисту. У статті розповімо, які саме заходи цивільного захисту повинні забезпечити на своїх об’єктах суб’єкти господарювання.
25326

Забезпечуємо безпеку дорожнього руху на підприємстві

Для того, щоб забезпечити безпеку праці персоналу на автопідприємстві, потрібно належним чином організувати рух транспортних засобів і пішоходів територією та у виробничих приміщеннях підприємства. Яким має бути алгоритм дій роботодавця — розповідає експерт.
27639

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді