Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці

Автор

Середа Марина

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання ЗІЗ для безпеки та захисту здоров’я працівників. На це вказують Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. Які ще вимоги в них встановлені — далі у статті.

Нормативне регулювання

Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (далі — Мінімальні вимоги) затверджено наказом Мінсоцполітики від 29.11.2018 № 1804 (НПАОП 0.00-7.17-18). Вони встановлюють загальні вимоги до засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), що використовуються працівниками під час трудового процесу та поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які у своїй діяльності використовують ЗІЗ.

ЗІЗ — це всі засоби, призначені для носіння і використання працівником з метою індивідуального захисту від одного або більше ризиків, які могли б становити загрозу безпеці та здоров’ю на роботі, а також будь-які пристосування, аксесуари чи змінні компоненти, призначені для цієї мети.

Якими засобами захисту забезпечити працівників

При виборі ЗІЗ також потрібно враховувати норми Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою КМУ від 27.08.2008 № 761, (далі — Технічний регламент). Він визначає вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, процедуру оцінювання відповідності таким вимогам, встановлює правила маркування ЗІЗ і введення їх в обіг.

Крім того, ЗІЗ мають відповідати:

 • ступеню наявних ризиків для життя та здоров’я працівників та не призводити до будь-якого збільшення рівня цього ризику;
 • умовам, які існують на робочому місці;
 • та підходити користувачеві після необхідного регулювання.

ЗІЗ використовують лише за призначенням згідно з інструкціями з експлуатації. Вони мають бути чіткими та зрозумілими для працівників.

Обов’язки роботодавців

Для забезпечення безпеки та захисту здоров’я працівників роботодавець зобов’язаний забезпечити придбання, комплектування, видачу та утримання (забезпечення працездатності та належного гігієнічного стану) ЗІЗ своїм коштом. Тому важливо, щоб працівники служби охорони праці правильно розраховували потребу в таких засобах. Це дасть змогу постійно підтримувати їх у необхідній кількості та, за потреби, оперативно забезпечувати ними працівників.

Як правильно вибрати засоби індивідуального захистускористайтеся порадами від експерта

На роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов’язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, працівникам видаються безоплатно спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші ЗІЗ за встановленими нормами, які для роботодавця є обов’язковим мінімумом безоплатної видачі ЗІЗ, з визначенням захисних властивостей ЗІЗ та строків їх використання.

Якщо на працівника під час роботи впливає більш як один шкідливий та/чи небезпечний виробничий фактор, йому потрібно видати кілька ЗІЗ (наприклад, захисну каску, лицьовий щиток чи захисні окуляри та шумозахисні навушники). Варто попіклуватися, щоб ці ЗІЗ бути сумісними та ефективними проти наявної небезпеки.

Працівники, які залучаються до разових робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, що не передбачені трудовим договором, також мають бути забезпечені необхідними ЗІЗ.

Працівникам, професії та посади (професійні назви робіт) яких передбачені в Нормах безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 № 62, працівникам загальних (наскрізних) професій різних галузей промисловості ЗІЗ видаються незалежно від виду економічної діяльності підприємства, за винятком випадків, коли ці професії та посади (професійні назви робіт) передбачені у відповідних Нормах безоплатної видачі ЗІЗ з урахуванням специфічних умов праці.

Строк носіння ЗІЗ

Роботодавець видає ЗІЗ на строк носіння, що визначається з урахуванням таких факторів:

 • рівня ризику для життя та здоров’я працівників;
 • частоти перебування працівника під дією цього ризику;
 • характеристики робочого місця кожного працівника та ефективності самого ЗІЗ.

При цьому строк носіння ЗІЗ за календарними днями обчислюється з дня їх фактичної видачі та не має перевищувати строк придатності, визначений документами виробника (інструкціями з експлуатації, паспортами тощо).

Оцінка ЗІЗ

Перед тим, як вибрати ЗІЗ, роботодавець проводить їх оцінку. Вона передбачає:

 • аналіз та оцінку ризиків для життя та здоров’я працівників, яких не можна уникнути за допомогою інших засобів;
 • визначення характеристик, які повинен мати ЗІЗ для ефективного захисту життя та здоров’я працівників від вже визначених ризиків з урахуванням ризиків, які може створити сам ЗІЗ;
 • порівняння характеристик ЗІЗ, наявних у суб’єкта господарювання, з характеристиками, визначеними під час цієї оцінки.

Особливості використання ЗІЗ

Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці Зверніть увагу! Засоби індивідуального захисту призначені лише для особистого (індивідуального) користування.

Мінімальними вимогами передбачено: якщо один засіб індивідуального захисту за певних обставин має використовуватися кількома працівниками, роботодавець перед кожним застосуванням цього ЗІЗ вживає заходів, необхідних для запобігання виникненню проблем для здоров’я та особистої гігієни користувачів, а саме:

 • з відновлення придатності ЗІЗ (за процедурами щодо ремонту та заміни компонентів ЗІЗ відповідно до інструкцій з їх експлуатації);
 • із забезпечення належного гігієнічного стану (за процедурами щодо очищення (хімочищення), прання, обезпилювання, дегазації, дезактивації, дезінфекції тощо відповідно до інструкцій з їх експлуатації).

Роботодавець перед видачею ЗІЗ повинен поінформувати працівника про ризики для його життя та здоров’я, від яких його захищатиме користування цим ЗІЗ.

Крім цього, роботодавець повинен організувати регулярне навчання працівників правилам користування ЗІЗ та демонстрацію їх правильного застосування.

Під час визначення потреби в ЗІЗ роботодавець повинен передбачати спеціальний одяг і спеціальне взуття окремо для чоловіків і жінок, зазначаючи найменування ЗІЗ, враховуючи їх моделі, призначення ЗІЗ за захисними властивостями, розмір і зріст, а для захисних касок і запобіжних поясів — типорозміри.

Придбання ЗІЗ слід здійснювати у суб’єктів господарювання, які виробляють та/або реалізують продукцію відповідно до чинного законодавства, за умови, що ЗІЗ, які закуповуються, відповідають суттєвим вимогам безпеки та охорони здоров’я, мають позитивний висновок органів з оцінки відповідності, сертифікат відповідності чи декларацію відповідності та задовольняють вимоги Технічного регламенту засобів індивідуального захисту.

Якщо відбувається заміна одних видів спеціального одягу та спеціального взуття на інші, не мають погіршуватись їхні захисні властивості та умови праці для користувача.

Придбані ЗІЗ є власністю роботодавця, вони обліковуються як інвентар і підлягають обов’язковому поверненню працівниками у разі:

 • звільнення з підприємства;
 • переведення на тому самому підприємстві на іншу роботу або інше робоче місце;
 • зміни виду робіт;
 • введення нових технологій;
 • введення нових або заміни наявних знарядь праці та в інших випадках, коли використання виданих ЗІЗ не є необхідним.

Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці Залежно від умов праці та можливості обслуговування ЗІЗ роботодавець може видавати працівникам два комплекти спецодягу на два строки використання.

Облік ЗІЗ на підприємстві

Роботодавець зобов’язаний організувати на підприємстві належний облік і контроль за видачею у встановлені строки ЗІЗ працівникам.

Видача працівникам і повернення ними ЗІЗ має обліковуватися в особистій картці обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ. Строки використання ЗІЗ за календарними днями обчислюються з дня їх фактичної видачі за Нормами безоплатної видачі ЗІЗ та не мають перевищувати їх строків придатності.

Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці Ви маєте це знати!

Працівникам, які суміщають професії або працюють за сумісництвом, крім ЗІЗ, що видаються їм за основною професією, потрібно додатково видати ЗІЗ для виконання робіт за професією за сумісництвом або при суміщенні з урахуванням строків їх придатності.

Роботодавець не повинен допускати до роботи працівників без необхідних ЗІЗ, а також якщо ЗІЗ забруднені, несправні або з простроченими строками періодичних випробувань, що проводяться відповідно до інструкцій з їх експлуатації.

Працівники зобов’язані повідомляти роботодавця про будь-які недоліки стосовно використання ЗІЗ за призначенням.

Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці
Ірина Шкарівськаадвокат, Київ

Як доглядають за ЗІЗ

Догляд та обслуговування ЗІЗ у суб’єктів господарювання має виконувати підготовлений персонал, який знає вимоги інструкцій з їх експлуатації, чи спеціалізована організація. Інформацію щодо догляду й обслуговування надають кожному працівнику, який використовує ЗІЗ, під час їх видачі та під час проведення періодичних інструктажів з питань охорони праці.

За виробничої необхідності на підприємстві слід облаштовувати сушарні для спеціального одягу та спеціального взуття, камери для обезпилювання спеціального одягу, а також установки для дегазації, дезактивації, дезінфекції і знешкодження спеціального взуття та інших ЗІЗ.

Лише у неробочий час (у вихідні дні) або під час міжзмінних перерв роботодавець забезпечує проведення:

 • очищення (хімочищення) ЗІЗ;
 • прання;
 • обезпилювання;
 • дегазацію;
 • дезактивацію;
 • дезінфекцію;
 • знешкодження;
 • ремонт ЗІЗ;
 • заміну їх вузлів;
 • перевіряння експлуатаційних і захисних властивостей.

У разі невиконання цієї умови роботодавець повинен видавати працівникові декілька комплектів ЗІЗ (встановлений строк використання цих ЗІЗ відповідно збільшується).

Обов’язковому хімочищенню підлягає весь утеплений спецодяг, а також спецодяг, оброблений захисним просоченням, якщо інше не визначено в інструкціях з їх експлуатації. Якщо роботодавець не організував своєчасне хімочищення або прання спецодягу, він зобов’язаний видати змінні ЗІЗ.

Важливо!

У разі інфекційного захворювання працівника спеціальний одяг, спеціальне взуття й інші ЗІЗ, якими він користувався, та приміщення, в якому вони зберігались, підлягають дезінфекції.

Прийняті на зберігання теплий спеціальний одяг і спеціальне взуття, що були в ужитку, слід продезінфікувати, ретельно очистити від забруднень і пилу, висушити і відремонтувати. Під час зберігання їх необхідно періодично оглядати.

✔️ ЗІЗ для медичних працівників

У випадках роботи працівників за межами підприємства, установи, організації та у відрядженні, де за умовами роботи вказаний порядок зберігання ЗІЗ не може бути застосований (на лісозаготівлях, геологорозвідувальних роботах тощо), вони можуть залишатися в неробочий час у працівників, що має бути обумовлено в колективному договорі чи в правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

Центральна частина статичний блок 2