Відшкодування моральної шкоди

Роботодавець зобов’язаний створити безпечні та здорові умови праці на підприємстві. Недотримання цієї вимоги – порушення законодавства, за яке роботодавець може відповідати перед працівником. При цьому відповідальність передбачена за заподіяння не тільки фізичної, а й моральної шкоди. В яких випадках особа має право на відшкодування моральної шкоди – дізнайтеся зі статті.

Створення безпечних умов праці є основним напрямом соціальної політики країн, що впроваджують систему високого рівня охорони праці, безпеки, гігієни і охорони здоров’я, та спрямовано на реалізацію запроваджених Міжнародною організацією праці принципів організації охорони праці (так званого принципу соціальної відповідальності).

Для забезпечення належних умов праці роботодавець має:

Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода може полягати, зокрема, у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я. Моральну шкоду відшкодовують одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 1, 2, 5 ст. 23 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV).

Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику провадять у разі, якщо порушення його законних прав призвело до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і обумовлює потребу у додаткових зусиллях, щоб організувати своє життя. Порядок відшкодування моральної шкоди визначається законодавством (ст. 23 ЦК; ст. 2371 Кодексу законів про працю України).

Робота у вихідні та святкові дні Вас також може зацікавити:

Моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, може бути відшкодована одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів (ч. 1 ст. 1168 ЦК).

Роботодавець може відшкодовувати моральну шкоду, завдану працівнику, на підставі закону. Або він може укласти окремий договір про відшкодування.

Пам’ятайте, що нікого не можна двічі притягнути до юридичної відповідальності (у цьому випадку — відповідальності у вигляді компенсації за моральну шкоду) за те саме порушення закону (ст. 61 Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР).

Тож якщо працівник уже отримав відшкодування моральної шкоди на підставі договору між ним і роботодавцем, підстав для повторного відшкодування цієї ж шкоди у судовому порядку немає.

Про відшкодування моральної шкоди, завданої професійним захворюванням, на прикладі конкретної справи читайте далі.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді