Шкідливі біологічні чинники виробничого середовища

UA RU
Біологічні чинники виробничого середовища – це сукупність факторів, біологічних речовин та об’єктів, що притаманні певним видам виробничої діяльності і які можуть здійснювати негативний вплив на робітника. Шкідливі біологічні чинники можуть або супроводжувати весь процес виробництва, або виникати у формі результатів діяльності (викиди, токсичні відходи тощо). Керівник підприємства, діяльність якого пов’язана зі шкідливим впливом біологічних факторів, повинен розробити і впровадити комплекс заходів для захисту робітників, які працюють в небезпечних умовах.

До основних галузей виробництва, де найчастіше виникають фактори специфічного біологічного забруднення, належать сільське господарство, тваринництво, хімічне виробництво, мікробіотехнологія та медицина.

Класифікація небезпечних біологічних чинників

За біологічною структурою:

  • патогенні мікроорганізми – бактерії, віруси і продукти їх життєдіяльності. Як правило, здійснюють шкідливий вплив на організм людини;
  • біологічно активні речовини, які отримують методом мікробіологічного синтезу – кормові добавки, антибіотики, амінокислоти, ферменти, засоби захисту рослин.

За особливостями утворення:

  • природні – збудники інфекційних захворювань та інвазій людей, тварин і птахів, природні відходи тваринного світу, продукти розвитку рослин;
  • індустріальні (штучні) – фактори, притаманні промисловим комплексам, засоби біологічного захисту рослин, антибіотики, хімічні концентрати, стимулятори росту, сироватки, фізіологічно активних речовини, результати виробництва і переробки сільськогосподарської продукції.

За механізмом впливу на організм людини:

  • інфікуючі – здійснюють зараження організму людини шляхом потрапляння бактерій, вірусів, грибів або спор. Ризику зараження шкідливими збудниками найчастіше зазнають працівники фермерського господарства, робітники м’ясокомбінатів, птахофабрик, підприємств харчової промисловості і переробки сировини тваринного і рослинного походження. Внаслідок зараження у особи може наступити порушення процесу обміну речовин та імунодепресії. Тривалий перебіг хвороби може призвести до мікозу.
  • алергенні – провокують виникнення алергічних реакцій в організмі. Алергенна дія притаманна органічним речовинам рослинного і тваринного походження, певним групам бактерій і грибів, продуктам життєдіяльності кліщів або комах. У робітника, який працює під впливом алергенних чинників, може виникнути гіперчутливістъ негайного або повільного типу. Гіперчутливість негайного типу виникає одразу, у перші хвилини або години після контакту з біологічним чинником, і приймає форму сінної лихоманки. Натомість, гіперчутливість повільного типу зумовлена поступовим впливом біологічих чинників у малій кількості і проходить у малоактивній формі.
  • токсичні – зумовлені здатністю бактерій і грибів виділяти токсини. Грам-негативні бактерії виділяють ендотоксини, а гриби – мікотоксини. Зазвичай, у промислових умовах токсичні біологічні чинники виникають не ізольовано, а у різноманітних комбінаціях із фізичними і хімічними факторами.

Види професій в залежності від негативного впливу біологічних факторів:

  • трудова діяльність, що супроводжується небезпечною дією на організм робітника мікроорганізмів і продуктів їх життєдіяльності, наприклад: виготовлення біологічних препаратів, основою для яких є мікроорганізми, біологічні рідини або тканини; діяльність, що потребує використання хімічних препаратів для профілактики, лікування або діагностики; ліквідація осередків інфекційних хвороб; роботи з лікування та догляду за інфекційними хворими чи носіями збудників.
  • діяльність, пов’язана із впливом на організм людини свійських, диких та лабораторних тварин: обслуговування тварин у сільському господарстві або у віваріях науково-дослідних установ; мисливські та рибальські промисли; забій тварин; переробка сировини тваринного походження; обслуговування та дресирування тварин.
  • роботи, пов’язані зі шкідливою дією на організм людини культурних та дикорослих рослин: вирощування, збирання та переробка рослинної сировини; виробництво лікарських препаратів та алергенів з рослин; виробництво кормів та інша аналогічна діяльність.

Для вказаних видів діяльності притаманний вплив мікроорганізмів і продуктів їх метаболізму, що можуть негативно впливати на організм працівника під час виконання ним трудових завдань.

Наслідки негативного впливу біологічних факторів

Тривала дія небезпечних біологічно активних чинників на працівника може призвести до виникнення інфекційних та паразитарних захворювань та інвазій професійного генезу. Ризик збудження хвороби збільшується у разі безпосереднього контакту людини із джерелом інфекції та у випадках нехтування працівником санітарно-гігієнічних норм і правил.

Професійні захворювання, викликані контактом з хворими тваринами і продуктами їх життєдіяльності, називають зооантропонозами. Зазвичай, зооантропонозом різних форм страждають ветеринари, робітники молокозаводів та м’ясокомбінатів, фабрик з оброблення вовни та шкіри.

Профілактика професійних захворювань

Для запобігання професійних захворювань слід вживати комплекс протиепідемічних, профілактичних та ветеринарних заходів, призначених для поліпшення санітарно-гігієнічного стану об’єктів.

До найрозповсюдженіших профілактичних заходів відносять:

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді