Посадова інструкція коменданта гуртожитку

Автор
інженер з охорони праці ТОВ «Лайф», експерт з питань охорони праці
Ознайомтеся з посадовою інструкцією коменданта гуртожитку та завантажте собі її зразок. Дізнайтеся про функціональні обов’язки, права та відповідальність коменданта гуртожитку.

Комендантом є особа, яку залучають до роботи у сфері послуг тільки за трудовим договором. Функціональні обов’язки коменданта як посадової особи (код КП 1226.2) зазначають у посадовій інструкції. Пропонуємо вам ознайомитися зі зразком посадової інструкції коменданта гуртожитку, розробленої експертом.

Загальні положення

1.1. Посадова інструкція коменданта гуртожитку визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність коменданта гуртожитку.

1.2. Посада коменданта гуртожитку належить до категорії «Робітники».

Комендант гуртожитку:

1.3. Знає та застосовує у своїй діяльності:

1.4. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом по підприємству.

1.5. Підпорядковується безпосередньо директору гуртожитку.

1.6. Керує роботою обслуговувального персоналу гуртожитку, контролює виконання ними своїх посадових обов’язків.

1.7. На час відсутності заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.

Комендант — робітник, працівник чи посадова особа?

Кваліфікаційні вимоги

2.1 Кваліфікаційні вимоги до коменданта гуртожитку встановлені у п. 39 підрозділу «Кваліфікаційні характеристики «Робітники» розділу 2 «Професії робітників» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336. Це, зокрема, повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві; без вимог до стажу роботи.

Завдання та посадові обов’язки

3.1. Комендант гуртожитку забезпечує виконання робіт з утримання будівель, а також суміжних споруд та прилеглої території в належному стані.

3.2. Організовує прибирання та стежить за додержанням чистоти у внутрішніх приміщеннях будівлі.

3.3. Готує приміщення до осінньо-зимової експлуатації, організовує своєчасний ремонт дверей, вікон, замків, штор тощо.

3.4. Забезпечує збереження та утримання в належному стані майна, наявного в будівлі.

3.5. Проводить періодичний огляд майна, веде його облік, складає акти на списання майна.

3.6. Одержує і видає підсобним робітникам та прибиральникам інвентар і предмети господарського обслуговування, здійснює відповідний оперативний облік.

3.7. Слідкує за освітленням, опаленням згідно з чинними нормами, керує роботою чергових.

3.8. Контролює виконання правил протипожежної безпеки.

3.9. Веде книгу записів санітарного і протипожежного нагляду, обліку зауважень і пропозицій мешканців, відвідувачів, керівників з утримання гуртожитку та покращання житлово-побутових умов.

3.10. Ознайомлює мешканців гуртожитку з «Положенням про гуртожиток», «Правилами внутрішнього розпорядку», правилами пожежної безпеки і техніки безпеки.

3.11. Знає, розуміє і застосовує чинні нормативні документи, що стосуються його діяльності.

3.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

Права

Комендант гуртожитку має право:

4.1. Вживати дії для запобігання та усунення будь-яких порушень або відхилень від правил, законів та норм.

4.2. Отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

4.3. Вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків та здійсненні прав.

4.4. Вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов’язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

4.5. Знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

4.6. Запитувати та отримувати документи, матеріали й інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків і розпоряджень керівництва.

4.7. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.

4.8. Повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності та вносити пропозиції щодо їх усунення.

4.9. Ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов’язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

Відповідальність

Несе відповідальність за:

5.1. Невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов’язків та (або) невикористання наданих прав.

5.2. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

5.3. Розголошення інформації про підприємство, що належить до комерційної таємниці.

5.4. Невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів підприємства та законних розпоряджень керівництва.

5.5. Правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

5.6. Заподіяння матеріального збитку підприємству в межах, встановлених чинним трудовим, карним та цивільним законодавством.

5.7. Неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
Ірина Шкарівськаадвокат, постійний автор статей та лектор вебінарів на теми законодавства про охорону праці
Суб’єктам господарювання потрібно знати не лише про те, як підготвуватися до приїзду інспекторів, а також

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді