Роботи з пластиком: чи безпечно це для працівників?

UA RU
Полімерні матеріали стали невід’ємним атрибутом сучасного життя. На сьогодні збільшення та поширення асортименту виробів із пластику пов’язано з певними перевагами, зокрема, їх низькою вартістю, забезпеченням можливості швидкого й зручного фасування і транспортування продуктів, збільшенням терміну їх зберігання та захистом від біологічного забруднення. Але чи безпечно працювати з цими речовинами?

Переважна більшість полімерів, що використовуються у виробництві у т.ч. пакувальних матеріалів, містять хімічні сполуки, які утворюються під час синтезу, і можуть негативно впливати на стан довкілля. Деякі види поліетилену можуть виділяти токсичні речовини та містити залишки каталізаторів – шкідливих для здоров’я людини сполук важких металів.

Роботи з пластиком: чи безпечно це для працівників? Атестація робочих місць за умовами праці

Загальна характеристика та класифікація полімерних речовин

Щоб зрозуміти, чим саме небезпечні полімерні речовини, спочатку розглянемо, що це таке.

Полімери — природні та штучні високомолекулярні сполуки, молекули яких складаються з великої кількості повторюваних однакових або різних за будовою атомних угруповань, з'єднаних між собою хімічними або координаційними зв'язками в довгі лінійні або розгалужені ланцюги. Структурні одиниці, з яких складаються полімери називаються мономерами.

Види полімерів за походженням:

 • природні або натуральні (білки, крохмаль, целюлоза, натуральний каучук, природний графіт та ін.);
 • синтетичні — утворені синтезом з низькомолекулярних речовин — мономерів (поліетилен з етилену, полістирол із стиролу). Це ведуча група, тому що синтез дозволяє цілеспрямовано регулювати склад і властивості;
 • штучні — утворюються з природних полімерів шляхом їхньої хімічної модифікації (наприклад, при взаємодії целюлози з азотною кислотою утворюється нітроцелюлоза).

Залежно від методу утворення полімерні матеріали поділяють на 4 класи:

 • А. Пластичні маси на основі високомолекулярних сполук, що їх отримують за допомогою ланцюгової полімеризації.
 • Б. Пластичні маси на основі високомолекулярних сполук, які отримують поліконденсацією і ступеневою полімеризацією.
 • В. Пластичні маси на основі природних хімічних модифікованих полімерів.
 • Г. Пластичні маси на основі природних та нафтових асфальтів і смол, які отримують деструкцією різноманітних органічних речовин.

Виробництво полімерних матеріалів та їх шкідливий вплив на працівників

Варто зазначити, що виробництво полімерних та полімеромісних матеріалів повинно здійснюватися відповідно до вимог нормативно-технічної та технологічної документації.

Мономери. Більшість з них виділяються в процесі поліконденсації, дуже реактивні та біологічно агресивні. Виробничий контакт з цими речовинами може викликати ураження шкіри і слизових оболонок, печінки, органів дихання, центральної нервової системи, індукувати канцерогенез, алергійні захворювання, відображатися на репродуктивній функції організму.

Добавки, які застосовуються у виробництві полімерних сполук. Їх токсичність може бути більша, ніж токсичність основного полімера. Використання при виготовленні пластмас різних наповнювачів, які в основному являють собою порошкоподібні речовини, досить часто призводить до запилення повітря робочої зони, що може призвести до бронхолегеневої захворюваності працюючих. Джерелом пилоутворення є також стадії сушіння, дроблення, шліфування, просівання деяких полімерів.

Газоподібні речовини і пил. Залежно від їх концентрації та тривалості впливу можуть призвести до розвитку різних змін в організмі працюючих. Діапазон цих порушень досить широкий – від змін окремих показників гемостазу до розвитку гострих і хронічних інтоксикацій і захворювань. Клінічні прояви останніх залежать від переважання тих чи інших компонентів, що використовуються при виробництві та обробці полімерних сполук.

Роботи з пластиком: чи безпечно це для працівників? Оцінка умов праці

Гігієнічні вимоги до полімерних матеріалів

Гігієнічні вимоги до полімерних матеріалів залежать від галузі їх застосування. Головне, щоб полімери були нешкідливими в токсикологічному відношенні.

Полімерні матеріали не повинні:

 • погіршувати органолептичні властивості навколишнього середовища;
 • спричинювати рефлекторних та резорбтивних загально токсичних реакцій;
 • провокувати алергенну і мутагенну дії;
 • чинити пірогенної дії;
 • стимулювати розвиток мікрофлори на своїй поверхні і в середовищах, які з ними контактують;
 • створювати статичні електричні поля;
 • погіршувати мікроклімат приміщень.

Профілактичні заходи для покращення умов праці при роботі з полімерами

Профілактичні заходи для оздоровлення умов праці повинні спрямовуватися на:

 • гігієнічну стандартизацію рецептурних сумішей і сировини з метою обмеження в них вмісту шкідливих виробничих факторів;
 • заміну високотоксичних компонентів менш токсичними;
 • вдосконалення технологічного устаткування.

Для боротьби з пилом і виключення ручних операцій слід ширше використовувати пневмотранспорт і транспортування сировини за допомогою конвеєра. Сировина повинна постачатись на підприємства у вигляді гранул, брикетів.

Слід максимально обмежувати контакт працюючих, особливо відкритих частин тіла, рук, зі шкідливими речовинами, використовувати захисний спецодяг та засоби індивідуального захисту.

Важливе значення має теплоізоляція нагрітого устаткування і комунікацій, герметизація обладнання, забезпечення ефективної роботи вентиляційних установок.

Робітники, які влаштовуються на роботу, повинні проходити попередній медичний огляд, а в подальшому періодичні огляди. Перелік протипоказань для прийому на роботу та періодичність медичних оглядів залежать від виду виробництва.

За матеріалами Управління Держпраці у Тернопільській області

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді