Набули чинності Вимоги до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю)

26.09.2017 набрав чинності наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Державної регуляторної служби України від 07.08.2017 № 1170/81 «Про затвердження Вимог до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), унесення змін до них та звіту щодо їх виконання»

Етапи планування

Зазначені Вимоги визначають правила оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), унесення змін до них та звіту щодо їх виконання:

  • ДРС до 15-го листопада року, що передує плановому, затверджує план здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період для всіх органів державного нагляду (контролю) за встановленою формою, оприлюднює на своєму офіційному сайті та вносить відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю);
  • органи державного нагляду (контролю) до 1-го грудня року, що передує плановому, затверджують річні плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період з урахуванням узгоджених дат початку та строків здійснення визначених у плані здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) у встановленій формі.

У випадку виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) та/або факту зміни суб’єктом господарювання найменування, підтвердженого інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, орган державного нагляду (контролю) у строк не більше 20 робочих днів до дати початку здійснення планового заходу державного нагляду (контролю), вносить зміни до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) за відповідним рішенням.

Набули чинності Вимоги до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) Читайте на порталі: Контроль за станом охорони праці

Звітність про виконання річних планів заходів

Органи державного нагляду (контролю) щороку до 1-го квітня готують звіти про виконання річних планів заходів державного нагляду (контролю) за попередній рік із врахуванням виконання відповідно до компетенції плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) за встановленою формою.

Де можна знайти інформацію про річні плани, зміни до них та звітність

Органи державного нагляду (контролю) оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах та вносять відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю):

  • річні плани здійснення заходів державного нагляду (контролю);
  • зміни до річних планів;
  • звіти про їх виконання.

Набули чинності Вимоги до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) Дізнайтеся більше: Штрафи для роботодавців

ПЛАН здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю)

(скачати)

ПЛАН здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю)

на ____________ рік

№ з/п

Найменування суб’єкта господарювання

Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів

Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*)

Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю)

Ступінь ризику

Дата початку здійснення заходу

Строк здійснення заходу

Найменування органу державного нагляду (контролю)

__________
*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

РІЧНИЙ ПЛАН здійснення заходів державного нагляду (контролю)

(скачати)

РІЧНИЙ ПЛАН здійснення заходів державного нагляду (контролю)

______________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю))

на ____________ рік

№ з/п

Найменування суб’єкта господарювання

Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів

Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*)

Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю)

Ступінь ризику

Дата початку здійснення заходу

Строк здійснення заходу

__________
*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

ЗВІТ про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)

(скачати)

ЗВІТ про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)

______________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю))

за ____________ рік

№ з/п

Найменування суб’єкта господарювання

Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів

Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*)

Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю)

Ступінь ризику

Дата початку здійснення заходу

Строк здійснення заходу

Номер і дата акта, складеного за результатами здійсненого заходу державного нагляду (контролю)

__________
*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді