Вступний інструктаж з техногенної безпеки

Обов'язковою умовою для допуску працівника для роботи є проходження ним навчального курсу за темою техногенної безпеки. Навчання робітників може здійснюватися у формі інструктажів або практичних занять, під час яких особи повинні засвоїти основні принципи та умови охорони праці.

Проблеми техногенної безпеки, як правило, вносяться окремим питанням до загального курсу інструктажів, що проводиться роботодавцем згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 року № 15.

Суб'єкти проходження навчального курсу:

  • нові співробітники, прийняті у компанію на постійній чи тимчасовій основі;
  • особи, які прибули на підприємство у відрядження або за програмою обміном досвіду;
  • студенти, які проходять стажування чи виробничу практику у компанії.

За результатами навчального курсу співробітники компанії повинні:

  • дотримуватись установлених в компанії стандартів та умов, спрямованих на зниження ризиків виникнення нещасних випадків та аварій;
  • знати положення внутрішніх інструкцій і технологічних регламентів з безпеки праці;
  • розуміти методи мінімізації негативних наслідків та способи якнайшвидшого усунення аварій;
  • бути ознайомлені із способами виклику швидкої медичної допомоги, оперативно-рятувальних команд, протипожежних бригад;
  • уникати вчинення дій, що можуть призвести до нещасних подій, пам’ятати рекомендовані правила поведінки при виникненні аварій;
  • знати місця розташування засобів захисту та протипожежних інструментів, вміти користуватись ними;
  • знати основні принципи надання допомоги постраждалим людям.

Після закінчення навчання робітники розписуються у журналі реєстрації вступного інструктажу з техногенної безпеки, чим посвідчують свою обізнаність з діючими в компанії вимогами охорони праці.

Додатково, у приміщеннях загального користування на помітному місці (в коридорах, вестибюлях, на сходових приміщеннях) слід закріпити наочні покажчики або інструкції відносно дотримання вимог техногенної безпеки та правил поведінки робітників при виникненні аварії.

Детальні нормативи техногенної безпеки, яких повинні дотримуватись робітники за місцем роботи, закріплені наказом МНС України від 15.08.2007 № 557

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді