Пільги та компенсації працівникам, які виконують роботи в підземних приміщеннях

Автор
експерт з охорони праці, Київ
Працівники, зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, мають право на пільги й компенсації. Як визначити, чи належать роботи в підземних приміщеннях до робіт з важкими та шкідливими умовами праці, підкаже наша стаття.
Зразок наказу про прийняття на роботу зі шкідливими умовами

Чи шкідлива робота у підземних приміщеннях

Визначити, чи належить робота працівника до категорії із шкідливими умовами праці, можна лише на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці.

Шкідливі умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих виробничих факторів, які перевищують гігієнічні нормативи та здатні чинити несприятливий вплив на організм працівника та/або його нащадків. Умови й характер праці, за яких рівні факторів виробничого середовища та трудового процесу не перевищують установлених гігієнічних нормативів, вважають допустимими.

Атестацію проводять на всіх робочих місцях, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Про це йдеться у пункті 1 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженому постановою КМУ від 01.08.1992 № 442 (далі — Порядок № 442).

Перелік робочих місць, що підлягають атестації, визначає атестаційна комісія підприємства.

Умови праці на робочих місцях працівників визначають за результатами гігієнічних досліджень, що є одним з етапів атестації.

Гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища проводять лабораторії, атестовані Держпраці та МОЗ у порядку, визначеному Мінсоцполітики разом із МОЗ (п. 7 Порядку № 442).

Робоче місце за умовами праці оцінюють з урахуванням впливу на працівників усіх факторів виробничого середовища та трудового процесу, передбачених Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затвердженими наказом МОЗ від 08.04.2014 № 248 (далі — ГКП), сукупних факторів технічного й організаційного рівня умов праці та ступеня ризику пошкодження здоров’я.

ГКП такий фактор, як «робота у підземних приміщеннях», не передбачає. Тому оцінювати умови праці працівників, які працюють у підземних приміщеннях, зокрема на підземних об’єктах зв’язку, слід лише за шкідливими факторами, передбаченими ГКП. Якщо шкідливі виробничі фактори на їхніх робочих місцях перевищують гігієнічні нормативи, умови праці вважають шкідливими.

Пільги та компенсації працівникам, які виконують роботи в підземних приміщеннях  Дізнайтеся більше про санітарно-гігієнічну характеристику умов праці

Як установити пільги й компенсації за роботу в підземних приміщеннях

Працівників, зайнятих на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, безплатно забезпечують лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою. Вони мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочену тривалість робочого часу, щорічну додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги й компенсації, що надають у визначеному законодавством порядку. Підстава — стаття 7 Закону про охорону праці.

 

Кожну пільгу чи компенсацію за роботу із шкідливими й важкими умовами праці, залежно від результатів атестації і часу зайнятості працівника в цих умовах, визначають за відповідним нормативним документом:

  • пенсію за віком на пільгових умовах — за Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженими постановою КМУ від 24.06.2016 № 461;
  • щорічні додаткові відпустки — за Списками виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затвердженими постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290;
  • скорочену тривалість робочого тижня — за Переліком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженим постановою КМУ від 21.02.2001 № 163;
  • лікувально-профілактичне харчування — за Переліком виробництв, професій і посад, робота в яких дає право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР та Президії ВЦРПС від 07.01.1977 № 4/П-1.

Як здійснюється розрахунок доплат за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці

Щоб працівник отримав відповідну пільгу чи компенсацію за роботу зі шкідливими й важкими умовами праці, необхідно дотриматися таких умов:

  • атестацію робочого місця провели своєчасно — не рідше ніж раз на п’ять років;
  • професія, посада, робота наявні у відповідному Списку, Переліку;
  • право на певну пільгу чи компенсацію підтверджене за результатами атестації;
  • працівник зайнятий на роботі, передбаченій відповідним Списком, Переліком, необхідну тривалість робочого часу, визначену нормативним документом.

Якщо відсутня хоча б одна з цих умов, працівник не матиме права на ту чи ту пільгу або компенсацію.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді