Атестація робочих місць: нормативне регулювання

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Аби провести атестацію робочих місць за умовами праці без порушень, роботодавець має спиратися на вимоги чинного законодавства. Про те, які нормативні акти регулюють проведення атестації, — далі.

Атестація робочих місць за умовами праці — це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров’я і працездатність працівників у процесі трудової діяльності.

Нормативно-правові акти, за якими визначають право на пільги і компенсації за результатами атестації

Атестацію проводять на підприємствах незалежно від форм власності та господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Результати атестації використовують не лише для встановлення пільг і компенсацій за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, а також для розроблення заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників. Крім того, результати атестації робочих місць можуть бути підставою для встановлення додаткових пільг і компенсацій, не передбачених законодавством, але зафіксованих у колективному (трудовому) договорі.

Атестація робочих місць: нормативне регулювання

Вимоги до проведення атестації встановлюють Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 № 442 (далі — Порядок № 442), та Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Мінпраці від 01.09.1992 № 41 (далі — Методичні рекомендації).

Крім того, правовою підставою для проведення атестації робочих місць за умовами праці є такі нормативно-правові акти:

  • Кодекс законів про працю України;
  • Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 № 2694-XII;
  • Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 № 1788-XII;
  • Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 № 504/96-ВР;
  • Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджені постановою КМУ від від 24.06.2016 № 461;
  • Списки виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затверджені постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290, тощо.

Атестація робочих місць за умовами праці має бути проведена в обов’язковому порядку на всіх підприємствах незалежно від форм власності та господарювання на тих робочих місцях, де:

Складаємо Перелік робочих місць, що підлягають атестації

Таким чином, якщо на підприємстві є такі робочі місця, — їх атестацію слід проводити відповідно до вимог законодавства.

Відповідно до п. 4 Порядку № 442 атестацію проводить атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначають наказом по підприємству, у строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж 1 раз на 5 років за умови, якщо впродовж цього часу на підприємстві не змінювались докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце). Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді