Як вести Журнал з експлуатації систем вентиляції

UA RU
Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
На кожному підприємстві повинна бути служба, що забезпечує нормальну та безперебійну роботу вентиляційних систем. Інформацію про перелік проведених робіт, усунення виявлених дефектів і несправностей заносять у журнал з експлуатації систем вентиляції.

Вимоги до вентиляції і кондиціонування

Тривала дія на організм людини несприятливих умов погіршує самопочуття, знижує продуктивність праці та часто призводить до різних захворювань і порушень стану здоров’я. Для створення комфортних умов праці враховують співвідношення таких показників, як температура, відносна вологість та швидкість руху повітря.

Забезпечити на робочому місці оптимальні та допустимі мікрокліматичні умови — один із обов'язків роботодавця. Повітря у робочій зоні виробничих приміщень у цехах підприємств повинно відповідати вимогам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 42.

Робота у спеку: вимоги безпеки

У виробничих приміщеннях з надлишком (явного) тепла використовують природну вентиляцію. У разі неможливості або неефективності аерації встановлюють механічну загальнообмінну вентиляцію.

На кожному підприємстві повинна бути служба, що забезпечує нормальну та безперебійну роботу вентиляційних систем і їх ремонт. Пуск, налагодження та експлуатацію вентиляційних систем здійснюють відповідно до вимог ДСТУ Б А.3.2-12:2009 «Системи вентиляційні. Загальні вимоги». 

Як вести журнал з експлуатації систем вентиляції

Правилами з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах, затвердженими наказом Держгірпромнагляду від 05.10.2009 № 164, передбачена необхідність ведення журналу з експлуатації систем вентиляції. Він повинен бути у кожному виробничому цеху або відділенні. У цьому журналі мають бути такі графи:

  • дата та час; 
  • позначення систем вентиляції;
  • час зупинки;
  • опис виявлених дефектів, несправностей;
  • перелік проведених робіт;
  • відмітка про усунення виявлених дефектів, несправностей;
  • час відновлення роботи.

За відсутності простоїв систем вентиляції у графі 3 робиться запис: «Всі системи вентиляції перебувають в експлуатації».

Справність і роботу систем вентиляції приміщень категорій А, Б і В перевіряють працівники, відповідальні за роботу цих систем, не рідше одного разу на зміну із занесенням результатів перевірки в журнал з експлуатації систем вентиляції.

Справність систем аварійної вентиляції перевіряють один раз на зміну під час зовнішнього огляду при короткочасному вмиканні її в роботу із занесенням результатів перевірки в журнал з експлуатації систем вентиляції.

Результати технічного обслуговування устаткування систем вентиляції також фіксують у журналі.зміст

Центральна частина статичний блок 2