Зразок інструкції з охорони праці для водія електро- та автовізка

За потреби адаптуйте інструкцію з охорони праці для водія електро- та автовізка до особливостей вашого підприємства.

 

 

Загальні положення

1.1. Ця інструкція є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги безпеки для водія електро- та автовізка (далі — водій) або інших працівників, які виконують роботи за професією «водій електро- та автовізка» за суміщенням.

1.2. Інструкція з охорони праці для водія електро- та автовізка розроблена відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, та Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

Транспортні засоби на території підприємства: вимоги до місць обслуговування

1.3. Інструкція є внутрішнім нормативним актом з охорони праці підприємства, що діє на всій його території, в усіх структурних підрозділах або в місцях, де працівники виконують роботи за завданням безпосереднього керівника робіт.

1.4. Місця проведення робіт визначає кожної зміни безпосередній керівник робіт.

1.5. До роботи водієм допускають осіб, не молодших 18 років, які пройшли:

 • відповідну професійну підготовку;
 • попередній медичний огляд та згідно з висновком медичної комісії придатні до роботи за професією «водій електро- та автовізка»;
 • вступний інструктаж з охорони праці;
 • спеціальне навчання і перевірку знань із питань охорони праці з оформленням протоколу засідання комісії встановленої форми;
 • первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці.

1.6. Водій після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи проходить під керівництвом кваліфікованого працівника стажування протягом не менше ніж 2—15 змін або дублювання протягом не менше ніж 6 змін.

Стажування або дублювання проводять, як правило, під час професійної підготовки на право виконувати роботи підвищеної небезпеки у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці.

1.7. Водій має бути проінструктований і навчений безпечним прийомам з усіх видів робіт, які він виконує.

1.8. Перевірку знань із питань охорони праці у водія проводить комісія структурного підрозділу, склад якої визначає керівник структурного підрозділу. Головою комісії призначають керівника підрозділу або його заступника.

Інструкція з охорони праці для водія електро- та автовізка Перевірте свій професійний рівень із охорони праці

1.9. Навчання та перевірку знань із питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки в разі аварії у водія проводять:

 • під час прийняття на роботу;
 • періодично — не рідше ніж раз на 12 місяців;
 • у разі робіт за професією «водій електро- та автовізка» за сумісництвом.

1.10. У процесі роботи водій проходить інструктажі:

 • повторний — не рідше ніж раз на 3 місяці;
 • позаплановий — при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін і доповнень до них; при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів й інших чинників, що впливають на стан охорони праці; при порушеннях вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо; при перерві в роботі понад 30 календарних днів;
 • цільовий — у разі ліквідації аварії або стихійного лиха; при проведенні робіт, на які оформлюють наряд-допуск, наказ або розпорядження.

1.11. Водій зобов’язаний виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку:

 • не перебувати на робочому місці у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
 • дотримуватися вимог охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;
 • працювати у спецодязі, спецвзутті та користуватися необхідними засобами індивідуального захисту;
 • своєчасно проходити періодичний медичний огляд;
 • працювати тільки справним інструментом та на справному обладнанні;
 • не проходити та не перебувати під піднятим вантажем;
 • виконувати лише ту роботу, яку доручив йому безпосередній керівник робіт;
 • без дозволу безпосереднього керівника робіт не залишати робоче місце;
 • пересуватися територією підприємства згідно із затвердженими маршрутами;
 • у темний час доби ходити лише добре освітленою місцевістю та за потреби використовувати переносні засоби освітлення;
 • під час пересування територією підприємства бути обережним й уважним до сигналів, що подають машиністи вантажопідіймальних кранів, водії автотранспортних засобів, належно реагувати на них;
 • курити на території підприємства тільки в позначених та спеціально обладнаних для цього місцях.

Робоче місце водія має бути безпечним на всіх стадіях робіт.

1.12. Інструменти в електро- та автовізку мають бути чистими, акуратно складеними, розміщуватися в окремому ящику, щоб унеможливити їх потрапляння у різні вузли, механізми й органи керування. Кабіна електро- та автовізка має бути чистою, укомплектованою медичною аптечкою і вогнегасником.

1.13. Періодичний медичний огляд водій електро- та автовізка проходить раз на рік.

1.14. Основні небезпечні та шкідливі виробничі чинники, які можуть впливати на водія:

 • працюючі вантажопідіймальні механізми, що переміщують вантажі;
 • рухомі частини машин, механізмів, устаткування;
 • гострі крайки, задирки та шорсткість на поверхнях інструменту, обладнання;
 • внутрішньоцеховий транспорт;
 • кліматичні чинники: дощ, сніг, обмерзання;
 • недостатня освітленість робочої зони, проходів, проїздів;
 • підвищений рівень запиленості повітря робочої зони;
 • підвищений рівень шуму та вібрації на робочому місці;
 • ураження електричним струмом;
 • нервово-психічні перевантаження.

1.15. Електро- та автовізок мають бути обладнаними справною звуковою та світловою сигналізацією, освітлювальними приладами, контрольно-вимірювальною апаратурою, передбаченою заводом-виробником.

1.16. Водія забезпечують костюмом бавовняним (строком на 12 міс.), беретом (12 міс.), рукавицями комбінованими (1 міс.), жилетом сигнальним (12 міс.). На зовнішніх роботах узимку додатково: курткою утепленою (36 міс.).

1.17. Спецодяг має бути чистим, підібраним за розміром, застебнутим на всі ґудзики, не має затрудняти рухів під час роботи.

Водія необхідно ознайомити з Положенням про порядок забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та безпеки, охорони здоров’я при використанні працівниками ЗІЗ на робочому місці.

1.18. Водій повинен дотримуватися санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:

 • утримувати робоче місце в чистоті;
 • не мити руки та не чистити одяг горючими рідинами;
 • пити воду тільки з установлених питних установок;
 • перш ніж їсти, вимити руки з милом;
 • зберігати та приймати їжу у спеціально обладнаному для цього приміщенні;
 • при ознаках захворювання негайно повідомити безпосередньому керівнику робіт і, за потреби, звернутися до лікаря;
 • після закінчення робочої зміни вимити руки з милом, якщо є змога — прийняти душ.

1.19. За порушення вимог цієї інструкції водій несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Інструкція з охорони праці для водія електро- та автовізка  Яких превентивних заходів ужити, якщо працівники використовують власний автотранспорт під час роботи

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати наряд на зміну в безпосереднього керівника робіт та інструктаж про заходи безпеки під час виконання завдання.

2.2. Перевдягнутися у відповідний спецодяг і спецвзуття так, щоб унеможливити захоплення спецодягу частинами машин, механізмів, устаткування, оброблюваними деталями та працюючим інструментом. Заборонено працювати в одязі, просоченому паливно-мастильними матеріалами.

2.3. Зовнішнім оглядом переконатися в повній справності електро- й автовізка та перевірити:

 • технічний стан, звертаючи особливу увагу на справність шин, гальмівної системи, рульового керування, роботу контролерів, дію звукового сигналу та приладів освітлення, тиск повітря в шинах відповідно до норм;
 • загвинчування кришок акумуляторної батареї; верхня частина елементів акумуляторної батареї має бути сухою, а вивідні та кабельні клеми — чистими, змащеними вазеліном і добре затягнутими;
 • зарядку акумуляторних батарей за допомогою вольтметра при увімкненому струмоприймачі;
 • наявність справного інструменту та пристосувань;
 • роботу рульового керування і гальм на ходу.

2.4. Перевірити відповідність робочого місця таким вимогам:

 • сидіння і його спинка не повинні мати рваних місць, виступаючих пружин, провалів, гострих кутів;
 • підлога має бути справною та засланою гумовим килимком.

2.5. Випробувати дію механізмів і пристроїв електро- та автовізка в русі без вантажу.

2.6. Про всі виявлені несправності обладнання, пристроїв, пристосувань, інструментів, засобів захисту тощо, які неможливо усунути самостійно, водій, не беручись до роботи, повинен повідомити безпосередньому керівнику робіт.

Скачайте Примірне положення про організацію руху транспорту територією автопідприємства

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконувати лише ті завдання, які доручив безпосередній керівник робіт. Не залишати робоче місце та не виконувати роботу, яка не входить до обов’язків водія, без дозволу безпосереднього керівника робіт. Виняток — випадки загрози життю чи здоров’ю особисто йому або іншим працівникам. Не допускати до робочої зони сторонніх осіб.

3.2. Швидкість руху електро- та автовізка обирати з урахуванням маси, габаритів та інерційного впливу агрегатів і знаряддя на поворотах, слизькій поверхні, схилах тощо. Перед початком руху слід подати звуковий сигнал.

3.3. Рух електро- та автовізка всередині структурних підрозділів і на території підприємства проводити з правого боку.

3.4. Водій має стояти обличчям у напрямку руху.

 

3.5. Рух на електро- та автовізку заднім ходом дозволяється тільки у виняткових випадках при маневруванні або за наявності труднощів, пов’язаних із розворотом електро- й автовізка.

3.6. Повороти слід робити на зниженій швидкості, плавно, не зрізуючи кута.

3.7. Швидкість руху електро- та автовізка на поворотах, при виїзді з-за кутів будівлі, переїзді залізничних переїздів, у вузьких коридорах, цехах і складах не має перевищувати 5 км/год.

3.8. Швидкість руху на території підприємства має бути не більше ніж 20 км/год.

3.9. Ширина вільного проїзду в цехах за двостороннім рухом для електро- та автовізка має бути не менше ніж 4 м і не менше ніж 2 м при русі в один бік. Під час руху всередині цеху відстань від обладнання до транспорту має бути не менше ніж 0,5 м.

3.10 При значних несправностях проїзної частини дороги, слабкому освітленні, сильному тумані, коли обриси навколишніх предметів зливаються, проїзд на електро- та автовізках заборонений.

3.11. Водій повинен подавати попереджувальний звуковий сигнал:

 • при рушанні з місця;
 • коли є небезпека наїхати на людей чи транспорт.

3.12. Можливість подачі сигналів не звільняє водія від обов’язку бути гранично уважним і вживати всіх заходів обережності, щоб запобігти порушенням правил руху або нещасним випадкам.

3.13. Під час руху в місцях з обмеженою видимістю водій зобов’язаний знизити швидкість руху та подати звуковий попереджувальний сигнал. Рух територією структурного підрозділу необхідно здійснювати з увімкненими фарами.

3.14. Під час руху всередині структурного підрозділу, де сильний шум, звуковий сигнал подавати часто й уривчасто.

3.15. Після подачі сигналу переконатися, що він прийнятий.

3.16. Інтервал між машинами при русі має бути не менше ніж 10 м, щоб уникнути зіткнення за раптової зупинки транспорту, який їде попереду.

3.17. Заборонено робити обгін автомобілів, автонавантажувачів, а також будь-якого механізованого транспорту.

3.18. Водій електро- й автовізка зобов’язаний поступати шлях автомобілям, машинам швидкої допомоги та пожежним машинам при подачі ними спеціальних сигналів.

3.19. Рухаючись заднім ходом, особисто переконатися в тому, що шлях ззаду вільний. Їхати дозволяється зі встановленою на підприємстві швидкістю, дотримуючись особливої обережності.

3.20. При зупинках електро- й автовізка водій зобов’язаний поставити машину впритул до краю проїзної частини дороги та на ручне гальмо.

3.21. При перевезеннях вантажів водій не повинен перевищувати вантажопідйомність електро- та автовізка.

3.22. Вантаж необхідно укладати на платформі електро- та автовізка надійно, розташовувати його на висоті рівномірно, забезпечуючи хорошу видимість при русі електро- й автовізка заднім ходом.

Інструкція з охорони праці для водія електро- та автовізка  Обережно, небезпечний вантаж! Які нормативні вимоги до перевезення

3.23. Бочки та аналогічний вантаж, який по довжині перевищує габаритні розміри електро- та автовізка, має бути надійно закріпленим.

3.24. Щоб запобігти розкочуванню круглогабаритного вантажу під час руху електро- та автовізка, між ними укладають прокладки.

3.25. Під час руху електро- та автовізка з вантажем не слід допускати різкого гальмування: може порушитися компактність вантажу і машина може втратити стійкість.

3.26. Заборонено перевозити людей на платформі електро- та автовізка.

3.27. Під час роботи необхідно уважно стежити за станом акумулятора, не допускати його розрядження. Кришка має щільно прилягати до корпусу батареї.

3.28. Під час експлуатації електро- та автовізка заборонено працювати зі знятим щитком над панеллю з електроапаратурою, знятою кришкою акумуляторної батареї і без наявності запобіжної решітки, що запобігає падінню вантажу на водія.

3.29. Заборонено класти на відкриту батарею інструмент або інші металеві предмети.

3.30. При роботі з електролітом необхідно користуватися окулярами та гумовими рукавичками.

3.31. Буксирувати несправні машини, що вийшли з ладу під час роботи на лінії, дозволяється у разі дотримання таких правил:

 • водій має перебувати за кермом машини, яку буксирують;
 • на транспорті, який буксирують, мають бути діюче рульове керування і гальма;
 • швидкість руху при буксируванні не має перевищувати 3 км/год.

3.32. За порушення правил буксирування і правил руху відповідальність несуть обидва водії.

Практика розслідування нещасних випадків

3.33. При зупинці електро- або автовізка на ремонт слід загальмувати його, під колеса підкласти не менше двох упорів, повісити на рульове колесо табличку «Двигун не пускати! Працюють люди».

3.34. Роботи, пов’язані із заміною і перестановкою шин, ресор, виконувати після встановлення електро- та автовізка на спеціальні козелки. Заборонено встановлювати електро- та автовізок для ремонту на випадкові підставки (цеглини, брус) або тільки на домкрат.

3.35. Домкрат при підйомі електро- й автовізка встановлювати міцно та стійко.

3.36. Водієві заборонено:

 • різко гальмувати, якщо це не потрібно для забезпечення безпеки руху;
 • залишати електро- та автовізок в проїздах або проходах загального користування, на шляхах руху автомобілів і на залізничних переїздах або без нагляду;
 • при перервах в роботі залишати ключ в замку запалювання;
 • здійснювати рух при схилі дороги понад 20°;
 • відчиняти ворота, натискуючи на них електро- та автовізком або вантажем, що перевозиться;
 • перевозити вантаж, що перевищує вантажопідйомність електро- та автовізка;
 • проїжджати недостатньо освітленими місцями або проїздом, що не відповідає габаритам по ширині та/або висоті;
 • транспортувати вантаж, що закриває оглядовість шляху;
 • ремонтувати завантажений електро- та автовізок;
 • допускати різке рушення з місця і крутий поворот;
 • затрудняти або перешкоджати руху інших транспортних засобів, рухаючись з малою швидкістю.

3.37. Умови та чинники, за яких роботу необхідно припинити:

 • якщо виявили конструктивні недоліки, недосконалості, недостатню надійність засобів виробництва;
 • незадовільний стан виробничого середовища;
 • невідповідність засобів колективного та засобів індивідуального захисту встановленим вимогам та їх недостатність;
 • несправності системи сигналізації, вентиляції, освітлення;
 • раптове погіршення стану здоров’я.

Водій не повинен виконувати роботи зовні приміщень під час ожеледі, туману, шквального вітру, граду, зливи, блискавки тощо.

3.38. Під час ремонту застосовувати тільки справний інструмент.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відігнати електро- або автовізок у встановлене для стоянки місце.

4.2. Водій електро- або автовізка має його оглянути, усунути виявлені неполадки та підготувати електро- або автовізок до роботи на наступну зміну.

4.3. Доповісти працівнику, який приймає зміну, про всі виявлені недоліки.

4.4. Вимити руки й обличчя теплою водою з милом. Заборонено мити руки в мастилі, бензині, гасі та витирати їх ганчір’ям, забрудненим ошурками, тирсою, стружкою.

4.5. Якщо є змога, прийняти душ. Під час пересування вологою і мокрою підлогою роздягалень та душових необхідно бути дуже обережним. При кожному кроці впевнитися, що нога надійно стоїть на підлозі.

4.6. Доповісти безпосередньому керівнику робіт про виконання наряду та про всі виявлені під час роботи недоліки.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Ознаки можливих аварійних ситуацій:

 • поява незвичних сторонніх звуків — стукотів, ударів, скреготу, свисту — під час роботи обладнання;
 • їдкий запах, запах гару, диму, горілої ізоляції тощо;
 • мимовільне вимикання механізмів від вібрації і струсів;
 • несправне заземлення устаткування;
 • електричні удари при дотику до металевих неструмовідних частин механізмів, обладнання;
 • спрацювання аварійних пристроїв і сигналізації;
 • заклинювання рухомих частин механізмів.

5.2. Якщо склалася ситуація, що може призвести до аварії або нещасного випадку, необхідно негайно повідомити безпосередньому керівнику робіт та вжити заходів, щоб не допустити працівників до небезпечної зони.

5.3. У разі пожежі на робочому місці негайно сповістити безпосередньому керівнику та вжити заходів для гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння. Паливно-мастильні матеріали можна гасити всіма засобами, за винятком води.

5.4. Якщо у вогнищі розміщені балони зі стисненими, зрідженими й розчиненими газами, необхідно покинути небезпечну зону та вжити заходів, щоб вивести людей за її межі.

5.5. У разі аварії та/або ситуації, що може до неї призвести, негайно повідомити безпосередньому керівнику робіт.

5.6. Якщо стався нещасний випадок, насамперед необхідно надати домедичну допомогу потерпілому.

5.7. Загальна послідовність дій під час домедичної допомоги потерпілому:

 • усунути вплив на організм чинників, які загрожують життю або здоров’ю потерпілого, — вивільнити від дії електричного струму, винести із зараженої території, загасити одяг, що горить, тощо;
 • оцінити стан потерпілого, визначити характер і тяжкість травми;
 • виконати необхідні дії, щоб врятувати потерпілого;
 • підтримувати основні життєві функції потерпілого, доки не прибуде медичний працівник;
 • викликати швидку медичну допомогу або вжити заходів, щоб транспортувати потерпілого до найближчого медичного закладу.

5.8. Домедичну допомогу потерпілим надавати відповідно до Інструкції про порядок надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах, що діє на підприємстві.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді