Правила безпечної експлуатації ліфтів

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів: що повинні знати власники ліфтів та підприємства з їх техобслуговування і які заходи мають провести, щоб запобігти небезпечним ситуаціям під час повітряної тривоги, обстрілів та вимкнення електроживлення.

Ліфт — стаціонарна вантажопідіймальна машина періодичної дії, призначена для підіймання та спускання людей і (або) вантажів у кабіні, яка рухається по жорстких вертикальних напрямних чи напрямних, у яких кут нахилу до вертикалі не більше ніж 15°.

Ліфти, їх складові частини, прилади та пристрої безпеки повинні відповідати вимогам Правил безпечної експлуатації ліфтів і чинних нормативних документів.

Власники ліфтів повинні утримувати їх у справному стані та безпечно експлуатувати.

Відключення електроенергії на підприємстві: як працювати безпечно

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

Порядок безпечної експлуатації ліфтів регламентовано Правилами будови і безпечної експлуатації ліфтів, що затверджені наказом Держгірпромнагляду від 01.09.2008 № 190 (НПАОП 0.00-1.02-08; далі — Правила № 190). Вони обов'язкові для всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють виготовлення, монтаж, експлуатацію, ремонт, реконструкцію та модернізацію ліфтів, підйомників та їх складових частин.

Дія Правил поширюється на:

 • ліфти електричні з тяговим або жорстким приводом та гідравлічні;
 • ліфти з іншими приводами в частині реєстрації, перереєстрації, проведення технічного огляду та експертного обстеження, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації;
 • малі вантажні ліфти в частині обліку проведення технічного огляду та експертного обстеження, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації;
 • електричні багатокабінні пасажирські підйомники безперервної дії;
 • будівельні підйомники.

Водночас вимоги Правил не поширюються на будівельну частину діючих ліфтів у разі виконання робіт із заміни та модернізації ліфтів.

У процесі експлуатації ліфти підлягають технічним оглядам і експертним обстеженням.

Експлуатація ліфта охоплює етапи введення в експлуатацію за призначенням, зберігання, транспортування, технічне обслуговування поточний та середній ремонт, припинення експлуатації (утилізація та знищення).

Вимоги до експлуатації ліфтів

Суб'єкт господарювання, який має намір розпочати (продовжити) експлуатацію ліфтів, повинен отримати відповідний дозвіл і забезпечувати їх утримання в справному стані та безпечно експлуатувати шляхом організації належного технічного обслуговування, технічного огляду та ремонту.

У разі реконструкції, модернізації, складення нового паспорта ліфта, передачі його у власність або експлуатацію іншому суб’єкту господарювання ліфт потрібно перереєструвати. Коли ліфт стає не придатним для експлуатації або демонтажу, його списують та за заявою суб’єкта господарювання знімають з реєстрації.

 

На ліфт, що перебуває в експлуатації, має бути паспорт та акт технічної готовності. У паспорті ліфта повинен бути запис про призначення особи, відповідальної за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта, і електромеханіка, відповідального за справний стан ліфта. Акт технічної готовності ліфта, складений організацією, яка його змонтувала, виконала заміну, реконструкцію чи модернізацію, вкладають у паспорт.

Після закінчення граничного строку експлуатації ліфта як вітчизняного, так і імпортного виробництва проводиться його експертне обстеження.

Робота ліфта не дозволяється, якщо:

 •  відсутній паспорт чи відомості про реєстрацію;
 •  не проведено технічний огляд або експертне обстеження ліфта;
 •  закінчився зазначений у паспорті термін роботи ліфта;
 •  не призначено наказом працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів, за організацію експлуатації та за справний стан ліфтів;
 •  відсутній атестований обслуговуючий персонал (електромеханіки, ліфтери);
 •  не виконані приписи посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці;
 •  знос канатів перевищує встановлені норми;
 •  є тріщини, деформації в металоконструкціях ліфта;
 •  несправні прилади і пристрої безпеки, а також мають місце інші несправності, які впливають на безпечну експлуатацію ліфта.

Суб’єкт господарювання, який експлуатує ліфти, може укласти договір на технічне обслуговування і ремонт ліфтів з організацією, яка має дозвіл на виконання цих робіт.

Як діяти під час руйнування будівель і споруд унаслідок вибуху

Диспетчеризація ліфтів

Пасажирські, вантажопасажирські ліфти, які встановлені в житлових будинках, мають бути обладнані двостороннім зв’язком із диспетчерським пунктом або пунктом розміщення обслуговувального персоналу на весь строк їх експлуатації. Підстава — пункт 9.8.1 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів.

Диспетчерський контроль за роботою ліфтів повинен відповідати таким вимогам:

 • для всіх ліфтів, крім вантажних малих, між диспетчерським пунктом і кабіною ліфта обладнують двосторонній переговорний зв’язок;
 • для пасажирських ліфтів з обертально-розкривними дверима, крім двостороннього переговорного зв’язку, на диспетчерському пункті забезпечують сигналізацію зачинення всіх дверей шахти та в разі наявності пасажира в кабіні.

Диспетчерський зв’язок визначають в проєктній документації на вимогу замовника. Вимоги до проєктування, будови та виготовлення ліфтів визначає Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, затверджений постановою КМУ від 21.06.2018 № 438.

Небезпеки, пов'язані з експлуатацією ліфтів

Основні види небезпек, небезпечних ситуацій та небезпечних випадків, що можуть виникнути під час нормальної експлуатації ліфтів і які становлять небезпеку для користувачів та обслуговувального персоналу:

 • защемлення;
 • здавлювання;
 • падіння;
 • несанкціонована зупинка кабіни ліфта між поверхами;
 • пожежа;
 • електрошок;
 • вібрація;
 • ушкодження матеріалу з причин:
  • механічного ушкодження;
  • зносу;
  • корозії.

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів зобов'язують власників ліфтів та підприємства з їх техобслуговування вжити заходів безпеки, щоб запобігти небезпечним ситуаціям. Зокрема, особливу увагу потрібно приділити навчанню і перевірці знань працівників, які здійснюють обслуговування ліфтів.

Правила безпечної експлуатації ліфтів  Скачайте Наказ про призначення відповідального за технічне обслуговування, ремонт і експлуатацію ліфтів

Призначення персоналу для утримання ліфтів

Працівники, відповідальні за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонт ліфтів і за організацію експлуатації ліфтів, повинні бути забезпечені Правилами № 190 та посадовими інструкціями, а електромеханіки, ліфтери і оператори — виробничими інструкціями та інструкціями з охорони праці.

Для забезпечення належного утримання ліфтів суб’єкт господарювання своїм наказом має призначити атестованих осіб, а саме:

 • відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів та організацію їх експлуатації;
 • електромеханіків;
 • ліфтерів і операторів диспетчерського зв’язку (за наявності).

Обов'язки відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтів і відповідального за організацію експлуатації ліфтів дозволено покладати на одного працівника.

Відповідальні особи повинні мати групи з електробезпеки не нижче:

 • IV групи — для відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта;
 • III групи — для електромеханіків, які забезпечують технічне обслуговування і ремонт ліфтів, а також електромеханіків I-II кваліфікаційних розрядів, які проводять огляд ліфтів;
 • II групи — для ліфтера і оператора.

Особи, яких призначають на посади ліфтерів, операторів та електромеханіків, мають бути не молодшими 18 років та пройти медичний огляд.

image94

Як організувати медичні огляди працівників

Електромеханіки, які здійснюють технічне обслуговування і ремонт ліфтів, повинні мати практичний стаж з обслуговування ліфтів або їх монтажу не менше шести місяців. Особи, які не мають шестимісячного практичного стажу або мають I-II кваліфікаційні розряди електромеханіка з ліфтів, можуть залучатись до виконання цих робіт тільки під керівництвом електромеханіка, який має право на виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів.

Посада, прізвище, ім'я та по батькові і підпис працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта та за його справний стан, дата й номер наказу про призначення й закріплення за ними ліфта , а також їх підписи заносяться до паспорта ліфта.

На час відпустки, відрядження або хвороби працівника, відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта, або електромеханіка, відповідального за його справний стан, їх обов'язки покладаються наказом на інших працівників, навчених відповідно до вимог Типового положення  про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 .

Як експлуатувати ліфти в умовах воєнних дій

Для того, щоб запобігти небезпечним ситуаціям для користувачів ліфтами у багатоповерхових будівлях в умовах воєнних (бойових) дій, роботодавці, власники, управителі житлових будинків і ОСББ мають вживати заходів безпеки.

Зокрема потрібно заборонити користуватися ліфтами під час повітряної тривоги та обстрілів. Також не можна користуватися ліфтами для евакуації людей під час пожежі або задимлення у будівлі. Виняток — спеціальні пожежні ліфти.

Небезпечні ситуації, що можуть статися внаслідок обстрілів:

 • вимкнення електроживлення;
 • пошкодження будівлі;
 • пожежа.

Внаслідок пожежі кабіна ліфта може раптово зупинитися між поверхами. Пасажир може задихнутися у замкнутому просторі ліфтової кабіни, отримати опіки або загинути під час пожежі.

За деякий час до початку комендантської години потрібно заборонити користуватися ліфтами. Під час комендантської години громадянам заборонено перебувати у визначений період доби на вулицях і в інших громадських місцях, крім осіб, що мають спеціальні перепустки, а також заборонений рух транспортних засобів. Отже у разі відсутності спеціальної перепустки бригада аварійної ліфтової служби не має права пересуватися вулицями міста.

Диспетчерське обладнання маю бути у справному стані. Це потрібно тримати на постійному контролі. Диспетчеризація ліфтів дає змогу:

 • контролювати дистанційно стан системи ліфта;
 • своєчасно усувати неполадки в роботи ліфтового обладнання;
 • встановлювати двосторонній переговорний зв’язок між диспетчерським пультом і кабіною ліфта.

Якщо у разі раптової зупинки ліфта з пасажирами неможливо визволити їх силами аварійної ліфтової служби, потрібно сповістити оперативно-рятувальну службу цивільного захисту ДСНС.

Користувачів ліфтів потрібно інформувати про можливі небезпеки. Інформацію щодо ризиків користування ліфтами під час повітряної тривоги та/або обстрілів, а також під час комендантської години найкраще розмістити біля посадкових площадок та у кабінах ліфтів.

Під час пошкодження машинного приміщення, шахти чи обладнання ліфта внаслідок обстрілів потрібно:

 • евакуювати пасажирів;
 • надати їм за необхідності домедичну допомогу;
 • знеструмити електрообладнання ліфта;
 • перевірити відсутність доступу в шахту ліфта з посадкових площадок на всіх поверхах.

Якщо відсутнє техобслуговування, обладнання необхідно знеструмити. 

У власників ліфтів повинен бути договір на технічне обслуговування і ремонт ліфтів із спеціалізованою організацією. Якщо організації, що забезпечували технічне обслуговування ліфтів, на період дії воєнного стану припинили виконувати такі роботи, вони повинні повідомити про це власників ліфтів. У такому випадку власник ліфтів повинен знеструмити ліфтове обладнання та поінформувати користувачів ліфтами.

 

 

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді