Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці

Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці допоможе призначити членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві та визначити їхні обов'язки. Скачайте приклад наказу про створення комісії, розроблений експертом.

Одне із завдань служби охорони праці підприємства — організувати навчання з питань охорони праці і перевірку знань працівників. Порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників визначено у Типовому положенні про порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженому наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15.

Як організувати навчання з охорони праці на підприємстві

Для перевірки знань працівників з питань охорони праці на підприємстві створюється комісія з перевірки знань з питань охорони праці, склад якої затверджується наказом роботодавця.

Видавати наказ про створення комісії з перевірки знань щороку не потрібно. Документ поновлюють, якщо змінюється склад комісії.

До складу комісії підприємства входять спеціалісти СОП, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки, а за відсутності на підприємстві профспілки — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. Головою комісії може бути керівник підприємства або його заступник (п. 3.9 Типового положення). Вони відповідно до своїх службових обов’язків організовують роботи з ОП, а за потреби — створюють комісії в окремих структурних підрозділах, які очолюватиме керівник підрозділу або його заступник.

Комісія правочинна, якщо до її складу входять не менше ніж три особи.

Члени комісії складають перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва. Цей перелік має затвердити роботодавець. Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є тестування, залік або іспит. Результат перевірки оформлюється протоколом засідання комісії, який зберігається не менше як 5 років.

Наводимо зразок наказу про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці, який легко можна адаптувати для використання на вашому підприємстві.

Центральна частина статичний блок 2