Роль членів сім’ї потерпілого у розслідуванні нещасного випадку

Автор
адвокат
Члени сім’ї потерпілого або уповноважені особи мають право брати участь у розслідуванні нещасного випадку. Зі статті ви дізнаєтеся, хто є членом сім’ї потерпілого, кого називають уповноваженою особою та які права вони мають.

Акт за формою Н-1СКАЧАТИ БЛАНК

Члени сім’ї потерпілого або уповноважені особи не входять до складу комісії з розслідування нещасного випадку. Однак учасники комісії взаємодіють з такими особами під час розслідування і тому мають знати, якими правами вони володіють.

Розслідування нещасних випадків: яку документацію оформити

Хто є членом сім’ї потерпілого

Розслідування нещасного випадку відбувається відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженому постановою КМУ від 17.04.2019 № 337 (далі — Порядок № 337). У цьому документі є поняття «член сім’ї потерпілого», однак його зміст не розкривається.

На практиці це призводить до тривалих суперечностей із роботодавцями та Фондом соціального страхування. Справа в тому, що не завжди документально підтверджений факт родинних стосунків свідчить про те, що особа є членом сім’ї потерпілого. Буває, що позови про встановлення факту проживання однією сім’єю проходять не одну судову інстанцію, і такі судові справи тривають роками.

У Сімейному кодексі України наведено таке тлумачення поняття «сім’я»:

Сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права й обов’язки. Сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

Комісія з розслідування нещасного випадку має пересвідчитися у тому, що особа є не просто родичем потерпілого, а членом його сім’ї. Для цього особі потрібно надати такі документи:

 • довідка про реєстрацію місця проживання чи відмітка у паспорті про місце проживання разом з потерпілим;
 • довідка про склад сім’ї;
 • свідоцтво про шлюб;
 • свідоцтво про народження;
 • рішення суду про встановлення факту проживання однією сім’єю тощо.

Кількість членів сім’ї, які можуть брати участь у розслідуванні нещасного випадку, Порядок № 337 не обмежує. Отже, роботодавець та комісія з розслідування мають забезпечити рівні права кожному з рідних потерпілого.

Яка роль у розслідуванні нещасного випадку членів сім’ї потерпілого
Ірина Шкарівськапостійний автор статей та лектор вебінарів на теми законодавства про охорону праці
Виникає багато спорів щодо матеріальних виплат членам сім’ї у зв’язку зі смертю працівника внаслідок нещасного випадку

Хто може стати уповноваженою особою

Порядок № 337 не визначає, як потерпілий та/або члени його сім’ї можуть уповноважити іншу особу представляти їхні інтереси. Тому потрібно керуватися загальними нормами цивільного законодавства про представництво.

Як встановлює Цивільний кодекс, представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Повноваження представника потерпілого та/або членів його сім’ї може виконувати як фізична особа, так і адвокат. Для підтвердження цього права потрібні такі документи:

 • довіреність — якщо повіреним є звичайний громадянин (не адвокат);
 • договір про надання правової допомоги; довіреність; ордер; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, — якщо інтереси потерпілого або членів його сім’ї представляє адвокат

Форма довіреності має відповідати формі, в якій відповідно до закону мають вчиняти правочин. Так скеровує ч. 1 ст. 245 ЦК. З огляду на те, що розслідування нещасних випадків не передбачає правочини, для яких необхідна нотаріальна форма їх посвідчення, довіреність на представництво може бути як проста, так і посвідчена нотаріально.

Статті 248 та 249 ЦК передбачають підстави припинити представництво за довіреністю та скасувати довіреність. З ними варто ознайомитися під час вивчення документів, які підтверджують повноваження представника.

Онлайн-сервіс визначення коду причини нещасного випадку

Які права мають члени сім’ї потерпілого або уповноважені особи

Передусім вони можуть ініціювати розслідування нещасного випадку. Після того, як роботодавець отримав, зокрема, заяву потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи щодо нещасного випадку, він зобов’язаний протягом двох годин повідомити про це відповідним органам та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок. Також не пізніше наступного робочого дня роботодавець повинен видати наказ про створення комісії з розслідування нещасних випадків.

Члени сім’ї потерпілого або уповноважена ними особа мають право:

 • зустрітися з комісією з розслідування;
 • отримувати інформацію про хід розслідування;
 • ознайомлюватися з матеріалами розслідування, отримувати витяги та копії з них;
 • вносити пропозиції, подавати документи щодо нещасного випадку;
 • надавати відповідні пояснення.

Щоб розслідування було об’єктивним та своєчасним, вони також мають право надавати необхідну інформацію, документи й висновки або сприяти їх отриманню від відповідних органів, установ і закладів тощо (п. 32, 33 Порядку № 337).

Якщо комісія зі спеціального розслідування за потреби складає тимчасовий акт за формою Н-1, то потерпілий, члени його сім’ї чи уповноважена ними особа отримують примірник акта від роботодавця (п. 37 Порядку № 337).

Якщо потерпілий зник і є підстави припускати його загибель від нещасного випадку, сім’ї потерпілого або уповноваженій особі видають тимчасовий акт за формою Н-1 з відповідним висновком. Вони мають право звернутися до суду із заявою про оголошення потерпілого померлим (п. 40 Порядку № 337).

На свій запит потерпілий або члени його сім’ї чи уповноважена ними особа мають право безоплатно отримати матеріали та висновки щодо нещасного випадку від закладів судово-медичної експертизи, експертно-технічних центрів, органів досудового розслідування, інших органів (п. 43 Порядку № 337).

На свій запит потерпілий або члени його сім’ї чи уповноважена особа безоплатно отримують медичний висновок від закладів охорони здоров’я про встановлення зв’язку погіршення стану здоров’я працівника з впливом на нього шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, а також наявності протипоказань за станом здоров’я виконувати роботу (п. 44 Порядку № 337).

Після того, як матеріали розслідування сформують, потерпілий, члени його сім’ї чи уповноважена особа отримують оригінал акта за формою Н-1 разом з документами, зазначеними у п. 12 приміток до додатка 11 (п. 47 Порядку № 337).

Потерпілий або член його сім’ї чи уповноважена ними особа можуть звернутися до Держпраці, Фонду соціального страхування щодо незгоди з висновками комісії стосовно обставин та причин нещасного випадку. Це може стати підставою, щоб провести повторне розслідування, затвердити чи переглянути затверджений акт за формою Н-1 (п. 54 Порядку № 337).

Потерпілий, члени його сім’ї або уповноважена ними особа можуть оскаржити у судовому порядку рішення комісії (спеціальної комісії), зміст акта за формою Н-1 (п. 57 Порядку № 337).

Протягом трьох років з дати отримання акта за формою Н-1 потерпілий, член його сім’ї чи уповноважена ними особа мають право звернутися до роботодавця, Держпраці, щоб призначити повторне розслідування (спеціальне розслідування) у зв’язку з незгодою з обставинами та причинами нещасного випадку та/або з висновком комісії, які викладені в акті за формою Н-1 (п. 58 Порядку № 337).

Працівник, робоче місце якого обстежували, або уповноважена ним особа ознайомлюються під підпис з актом обстеження об’єкта. У разі відмови від підпису вони мають право обґрунтувати своє рішення (п. 78 Порядку № 337).

За підозри в працівника хронічного професійного захворювання (отруєння) проводять обстеження підприємства, складають інформаційну довідку про умови праці. Працівник або уповноважена ним особа беруть участь в обстеженні (п. 81 Порядку № 337).

Загалом для членів сім’ї потерпілого та уповноважених осіб Порядок № 337 передбачає значний обсяг повноважень під час розслідування виробничих нещасних випадків, і голова та члени комісії зобов’язані про них знати. Члени сім’ї потерпілого та уповноважені особи можуть не лише вплинути на процес розслідування, а й на його результат.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді