Вплив відпустки без збереження заробітної плати на стаж роботи зі шкідливими умовами праці

1343

Запитання

Чи виключати з періоду роботи зі шкідливими умовами праці відпустки за власний рахунок? Якщо так, то як скласти довідку про підтвердження стажу роботи за Списком № 2 згідно з проведеною атестацією робочих місць?

Відповідь


Основним документом про трудову діяльність працівника є трудова книжка. Це визначає пункт 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінсоцполітики, Мін’юсту від 29.07.1993№ 58 (далі — Інструкція № 58). За записами у трудовій книжці визначають як загальний стаж роботи, так і стаж роботи, який дає право на пільгову пенсію.

Право на пільгову пенсію. Що писати в трудовій?

Щоб підтвердити стаж роботи зі шкідливими і важкими умовами праці, потрібно подати:

Так скеровує пункт 10 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показниківпри обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Мінпраці від 18.11.2005№ 383.

Інструкція № 58 не передбачає, щоб до трудової книжки вносили відомості, що мають значення для обчислення стажу роботи зі шкідливими та важкими умовами праці, — відпустки без збереження заробітної плати, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку тощо. Тому довідку, передбачену пунктом 20 Порядку № 637, подають незалежно від факту наявності (відсутності) трудової книжки.

У довідці вказують:

  • періоди роботи, які зараховують до спеціального стажу;
  • професію (посаду) працівника;
  • характер виконуваної роботи;
  • розділ, підрозділ, пункт, найменування Списків або їх номер, куди включають конкретний період роботи;
  • первинні документи за час роботи, на підставі яких видають цю довідку.

✔️ Онлайн калькулятор стажу

До стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, період перебування у відпустці без збереження заробітної плати не зараховують.

Форма уточнювальної довідки не передбачає графи, у якій мають відображатися періоди, що не зараховують до спеціального стажу. Тому на практиці відповідний запис необхідно зробити у примітці до довідки. Наприклад, так:

«Були надані відпустки без збереження заробітної плати: 12.12.2018 (наказ від ___ № __ ); з 07.04.2019 по 08.04.2019 (наказ від ___ № __ ); з 20.02.2020по 21.02.2020 (наказ від ___ № __ ) та з 24.02.2020 по 28.02.2020(наказ від ___ № __ )».

Уточнювальну довідку видає підприємство, установа, організація або їхні правонаступники.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Пенсія за віком на пільгових умовах

Законодавством України у галузі пенсійного забезпечення передбачається можливість отримання особами пільгових пенсій за віком. Таке право виникає у працівників, зайнятих на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці. Що потрібно знати про пільгові пенсії у 2023 році — розповідає експерт.
48641

На які пільги та компенсації мають право медичні працівники

Держава забезпечує право медпрацівників на пільги та компенсації. Однак не завжди заклад охорони здоров’я надає їх своїм працівникам у повному обсязі. Стаття допоможе реалізувати право медичних працівників на пільги й компенсації і не заплутатися в законодавстві.
10669

Особливості призначення пільгової пенсії працівникам, зайнятим на підземних роботах

Працівники, які були зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах, мають право на пільгову пенсію. На яких умовах вона призначається та які документи потрібно подати — читайте далі.
2297

Хто з 2018 року отримав право на пільгову пенсію

У 2016 році Уряд скоротив Списки № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, а в липні 2017 року увів нові позиції та уточнив наявні. Змінені редакції Списків чинні з 01.01.2018. Хто з першого січня здобув право на пільгову пенсію? Як зараховують до пільгового стажу роботу у шкідливих і важких умовах до 01.01.2018 – читайте про це далі.
903