Використання електронного підпису при оформленні наряду-допуску

807

Запитання

Чи можна автоматизувати систему видачі нарядів-допусків — виписувати їх за допомогою комп'ютера, використовувати електронний підпис?

Відповідь

Так, можна.

Електронний документообіг (обіг електронних документів) є сукупністю процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконують із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів (ст. 9 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV).

Оформлюємо наряд-допуск на виконання робіт. Зразки документів

Порядок електронного документообігу визначають державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації всіх форм власності згідно із законодавством.

Тобто суб’єкт господарювання має розробити інструкцію щодо електронного документообігу на підприємстві.

Існує Типова інструкціяз документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затверджена постановою КМУ від 17.01.2018№ 55. Документ визначає порядок проходження електронного документа з моменту його створення або одержання і до моменту відправлення або передавання до архівного підрозділу установи, а також оперативний інформаційний обмін з використанням службової електронної пошти.

Електронні документи підписують, погоджують, засвідчують із застосуванням кваліфікованого електронного підпису або кваліфікованої електронної печатки.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Як оформити акт-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки

У статті наводимо приклад Акта-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки на території підприємства (структурного підрозділу, дільниці), який ви можете адаптувати до умов вашого підприємства.
3592

Відмітка про проходження вступного інструктажу

Відмітка про проходження вступного інструктажу з питань охорони праці на наказі про прийняття на роботу допоможе зафіксувати факт, що новоприйнятий працівник пройшов вступний інструктаж.
930