Комісія з перевірки знань у відділеннях: скільки створити

246

Запитання

В організації понад 150 відділень. Що робити, якщо комісія з перевірки знань головного офісу не спроможна провести перевірку в усіх відділеннях?

Відповідь

Як організувати навчання і перевірку знань із питань охорони праці на підприємстві, визначає розділ 3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників

За потреби можна створити комісії в окремих структурних підрозділах. Їх очолює керівник відповідного підрозділу чи його заступник. При цьому слід пам’ятати:

  • усі члени комісії мають пройти навчання та перевірку знань відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05;
  • до складу комісії обов’язково має входити представник профспілки, а за відсутності профспілки — уповноважена найманими працівниками особа;
  • комісія є правочинною, якщо до її складу входить не менше трьох осіб.

Тож організація має створити необхідну кількість комісій із перевірки знань.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

План-графік навчання з охорони праці у 2024 році

На підприємстві необхідно скласти план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. План-графік навчання з охорони праці доцільно розробити напередодні нового календарного року. Які вимоги до форми цього документа — дізнайтеся зі статті.
52360

Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці

Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці допоможе призначити членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві та визначити їхні обов'язки. Скачайте приклад наказу про створення комісії, розроблений експертом.
17190

Навчання з охорони праці для прикордонників

Одним із напрямів щодо забезпечення здорових та безпечних умов праці на робочому місці є організація належного рівня навчання працівників з питань охорони праці. Зі статті ви дізнаєтеся про особливості навчання з охорони праці для прикордонників
222

Як створити комісію з перевірки знань з охорони праці на підприємстві

Хто входить до складу комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, які в неї повноваження, якими нормативними документами урегульована робота комісії — відповіді у статті.
12274

Навчання з охорони праці

Одне із завдань служби охорони праці підприємства — провести навчання з охорони праці та перевірку знань за його результатами. Дізнайтеся про принципи організації та види навчання з питань охорони праці, а також скачайте готові зразки необхідних документів.
86476