Неформальне навчання працівників

577

Запитання

Які є вимоги до неформального навчання працівників на підприємстві на виконання певних видів робіт з підвищеною небезпекою?

Відповідь

Вимоги до професійного навчання на виробництві визначає Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затверджене наказом Мінпраці, МОН від 26.03.2001 № 127/151 (далі — Положення № 127). Цей документ передбачає проведення як формального, так і неформального навчання. Під неформальним навчанням розуміють набуття особою професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване місцем набуття, строками та формою навчання. Тобто професію можна присвоювати на підприємстві.

Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці: порядок видачі, строк дії

Результати неформального навчання за робітничими професіями підтверджують згідно з Порядком підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затвердженим КМУ від 15.05.2013 № 340 (далі — Порядок № 340).

Перелік робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затверджено наказом Мінсоцполітики від 23.12.2013 № 886 (далі — Перелік № 886).

Неформальне навчання працівників Чи може служба охорони праці на підприємстві відповідати за професійне навчання працівників

Перелік № 886 визначає такі професії:

  • кухар (3—6 розряди);
  • зварник (6—8 розряди, І—ІІІ рівні кваліфікації);
  • охоронник (1—2 розряди);
  • електрозварник ручного зварювання (2—6 розряди);
  • продавець непродовольчих товарів (3—5 розряди);
  • слюсар-ремонтник (2—6 розряди).

За результатами неформального навчання видають довідку, в якій зазначають:

  • професію (спеціальність);
  • кваліфікацію, за якою проводили навчання;
  • напрям підвищення кваліфікації;
  • строки навчання.

Порядок видачі та форми документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями pатверджено наказом Мінсоцполітики від 17.07.2014 № 477 (далі — Порядок № 477).

Суб’єкт підтвердження видає особам, які підтвердили кваліфікацію, свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання або сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання особисто під підпис. Про це йдеться у пункті 2.1 розділу ІІ Положення № 127, пункті 14 Порядку № 340 та пункті 2 Порядку № 477.

Організацію роботи з підтвердження кваліфікації здійснює Державна служба зайнятості та її територіальні органи. Їм роботодавець надсилає лист про направлення працівника та відповідні документи. За результатами розгляду документів територіальний підрозділ видає направлення на підтвердження результатів неформального професійного навчання. На це вказують пункти 9, 10 Порядку № 340.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

План-графік навчання з охорони праці у 2024 році

На підприємстві необхідно скласти план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. План-графік навчання з охорони праці доцільно розробити напередодні нового календарного року. Які вимоги до форми цього документа — дізнайтеся зі статті.
52162

Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці

Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці допоможе призначити членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві та визначити їхні обов'язки. Скачайте приклад наказу про створення комісії, розроблений експертом.
17106

Навчання з охорони праці для прикордонників

Одним із напрямів щодо забезпечення здорових та безпечних умов праці на робочому місці є організація належного рівня навчання працівників з питань охорони праці. Зі статті ви дізнаєтеся про особливості навчання з охорони праці для прикордонників
217

Як створити комісію з перевірки знань з охорони праці на підприємстві

Хто входить до складу комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, які в неї повноваження, якими нормативними документами урегульована робота комісії — відповіді у статті.
12108

Навчання з охорони праці

Одне із завдань служби охорони праці підприємства — провести навчання з охорони праці та перевірку знань за його результатами. Дізнайтеся про принципи організації та види навчання з питань охорони праці, а також скачайте готові зразки необхідних документів.
86150