Для чого потрібна фотографія робочого часу при проведенні атестації

1424

Запитання

Як правильно скласти фотографію робочого часу при проведенні атестації робочих місць за умовами праці?

Відповідь

Атестація робочих місць за умовами праці: з чого розпочати

Для визначення та встановлення пільг та компенсацій, передбачених законодавством, необхідно якісне і правильне визначення часу зайнятості працівника в умовах дії шкідливих факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Фотографія робочого часу і хронометраж є найпоширенішими на підприємствах способами проведення вимірів часу. Фактичні витрати часу при цьому рекомендується вимірювати за допомогою секундомірів, хронометрів, годинників.

Фотографія робочого дня — це послідовне фіксування часу, який витрачається працівником упродовж робочого дня (зміни) на виконання операцій технологічного процесу та перерви у роботі. Документ складають при проведенні атестації робочих місць за умовами праці для визначення тривалості дії на працівника шкідливих виробничих факторів, важкості та напруженості трудового процесу, пов’язаних з виконанням обов’язків прописаних в посадовій (робочій) інструкції.

Атестаційна комісія, що створюється на підприємстві для проведення атестації, складає на кожному конкретному робочому місці перелік небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища, показників важкості та напруженості трудового процесу, які підлягають дослідженню і комплексній оцінці, та організує проведення фотографії робочого дня.

Відповідальна за проведення фотографії особа вивчає технологічний процес, організацію робочого місця, технологічні характеристики, режими роботи і стан обладнання, про що робиться відмітка в спостережному листі. У листі записуються також дані про працівника:

  • прізвище;
  • табельний номер;
  • номер робочого місця;
  • спеціальність тощо.

Крім того, в описовій частині листа вказуються цех, ділянка, дата, початок і кінець спостереження та окремих елементів роботи, прізвище спостерігача, обладнання й матеріали, які використовуються у роботі.

Зверніть увагу, працівника потрібно заздалегідь попередити про час проведення спостережень, їх мету та ознайомити з результатами спостережень під розпис.

Для отримання більш точних та об’єктивних результатів спостереження проводять у характерних (типових) виробничих умовах, як правило, декілька разів. Після цього результати спостережень приводять до середнього значення і вносять в єдину фотографію робочого дня у довільній формі.

Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

При складанні фотографії робочого дня визначають час, витрачений на операції, під час яких на працівника діють шкідливі фактори виробничого середовища, а також зазначають відповідність виконуваної працівником роботи технологічному процесу, робочій або посадовій інструкції.

Надалі розраховується тривалість дії на працівника кожного шкідливого виробничого фактору окремо (у відсотках від тривалості зміни), показник заноситься до відповідної графи Карти умов праці та використовується для оцінки умов праці на робочому місці, визначення і встановлення передбачених законодавством пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах. Також це потрібно і для раціоналізації часу роботи та відпочинку і розробки організаційно-технічних заходів, спрямованих на покращення умов праці.

Джерело: Управління Держпраці у Полтавській області

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Атестація робочих місць за умовами праці: важливі нюанси, які потрібно знати роботодавцеві

Зі статті ви дізнаєтеся, який алгоритм проведення атестації робочих місць за умовами праці, як до неї підготуватися, яку відповідальність нестиме роботодавець, якщо він не провів атестацію, та чи потрібно проводити атестацію під час війни.
42722

Протокол засідання атестаційної комісії

Кожне засідання атестаційної комісії оформлюють відповідними протоколами. Щоб зекономити свій час, скачайте наведені у статті зразки протоколів та скористайтеся ними, коли проводитимете на підприємстві атестацію робочих місць.
12065

Наказ про результати атестації робочих місць

За результатами атестації робочих місць за умовами праці видається наказ про її результати. Скачайте готовий зразок наказу про результати атестації робочих місць та за потреби адаптуйте його до особливостей вашого підприємства.
19724

Як оформити графік проведення атестації

Перед проведенням атестації керівник підприємства видає відповідний наказ. Як додаток до нього оформлюють графік проведення атестації робочих місць за умовами праці. У статті ви знайдете зразок оформлення такого графіка.
10446

Комісія з атестації робочих місць за умовами праці

Атестаційна комісія — це колегіальний орган, створений для вирішення всіх питань, які стосуються атестації робочих місць на підприємстві. Зі статті ви дізнаєтеся, як створюють атестаційну комісію, хто входить до її складу, які функціональні обов’язки вона виконує.
9141